Bartosz Arłukowicz

Rzecznik Prasowy Gabinetu Cieni

Urodził się 30 grudnia 1971 r. w Resku. 

Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i studiów MBA w Uniwersytecie Szczecińskim. Uzyskał specjalizację II stopnia z pediatrii. Ma uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

Pracował m.in. w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Wykładowca PUM. Za swą działalność na rzecz dzieci uhonorowany Międzynarodowym Orderem Uśmiechu (2006 r.) i przyznawaną przez najmłodszych szczecinian nagrodą „Brzdąca”. 

W latach 2002 - 2007 zasiadał w Radzie Miasta Szczecina, w której w latach 2002 – 2006 przewodniczył Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Od 2007 r. poseł na Sejm RP, członek Komisji Zdrowia i Komisji Spraw Zagranicznych. Od listopada 2009 r. do października 2010 r. wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces.

W 2011 r. sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W latach od 2011 - 2015 minister zdrowia w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz. 

W Sejmie VIII kadencji przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.