Wyniki wyszukiwania:
Do ministra finansów: Szanowny Panie Ministrze, Obowiązująca Ordynacja podatkowa weszła w życie 1 stycznia 1998 r. (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926). Od tego czasu ustawodawca wielokrotnie dokonywał nowelizacji jej przepisów. Dziś treść Ordynacji nie odpowiada jej zadaniom, a…
Do Prezes Rady Ministrów: Szanowna Pani Premier, Ustawą z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.…
Do Prezes Rady Ministrów: Szanowna Pani Premier, Jak wynika z przedstawionych nam informacji i dokumentów – Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. wytypował nieruchomość gruntową o nr. ewidencyjnym 147/2, obręb 0025 Tyniec Mały, gmina Kobierzyce, województwo dolnośląskie dla realizacji inwestycji osiedla mieszkaniowego…
Do ministra środowiska: Szanowny Panie Ministrze, Jak wynika z przedstawionych nam informacji – „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” sp. z o.o. zwróciła się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji…
Do ministra energii: Szanowny Panie Ministrze, W grudniu 2016 roku resort energii pracował nad projektem nowelizacji ustawy, która ograniczy import węgla kamiennego zwłaszcza z Rosji. Jak podkreślało wtedy ministerstwo, „Nowe przepisy powinny umożliwić ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski,…
Szanowny Panie Ministrze, od czasów zmiany rządu nastąpił szereg zmian personalnych w Radach Nadzorczych spółek należących do Skarbu Państwa. Zmiany te dosięgły również Rady Nadzorcze spółek z Grupy Kapitałowej JSW SA. Dotychczas normą był stan, w którym w skład Rad…
Do ministra energii: Szanowny Panie Ministrze, Po raz kolejny jestem zmuszony poruszyć kwestię deputatów dla emerytów i rencistów górniczych. Od stycznia 2016 r., kiedy po raz pierwszy wskazałem na problem, który jest do rozwiązania w tej kwestii i który dotyka…
Do ministra energii: Szanowny Panie Ministrze, Do naszych biur poselskich zgłosili się zaniepokojeni pracownicy kopalni Ruch Śląsk oraz kopalni Wieczorek, które decyzją Zarządu Polskiej Grupy Górniczej mają zostać zlikwidowane i przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w jeszcze w roku 2017.…
Szanowny Panie Ministrze, jak podaje Agencja Rozwoju Przemysłu sektor wydobywczy w pierwszych 4 miesiącach tego roku osiągnął 1,2 miliarda zysku. Zysk samej JSW SA w I kwartale br. również przedstawia się bardzo dobrze. I tak zysk netto przypadający na akcjonariuszy…
Szanowny Panie Ministrze, 28 marca w przekazach prasowych, między innymi w: - http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nowy-pomysl-mon-u-3-5-mln-zl-na-system-skanowania-duzych-sam,nId,2374496; - http://wpolityce.pl/smolensk/333237-wirtualny-model-tupolewa-komisja-smolenska-chce-zamowic-odpowiednia-technolgie; - https://www.wprost.pl/kraj/10048428/35-mln-zl-na-system-skanowania-duzych-samolotow-Nowe-plany-MON.html; pojawiła się informacja, iż Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza wydać 3,5 miliona złotych na opracowanie specjalnego systemu skanowania dużych samolotów, który ma być wykorzystywany…
Panie Ministrze, w listopadzie 2015 r. Kancelaria Prezydenta RP zażądała od Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka wstrzymania prowadzonego od czerwca 2015 r. postępowania na zakup małych samolotów dla VIP, aby decyzje o wyborze realizatora kontraktu mógł podjąć minister w rządzie…
Do ministra obrony narodowej: Panie Ministrze, środowisko PiS nie ukrywa niechęci do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po przejęciu władzy przez PIS w 2015 roku, instytucje publiczne, wcześniej zaangażowane w działalność Orkiestry, otrzymały jasny przekaz, że będzie to niemile widziane. Szybko…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U z 2017 r. poz. 624) z dniem 31…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od dnia 16.11.2015 r. do dnia 31.05.2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych przez Agencję Rynku Rolnego w okresie od dnia 16.11.2015 r. do dnia 31.05.2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem umów zlecenia…
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w okresie od dnia 16.11.2015 r. do dnia 31.05.2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem umów zleceń i umów o dzieło, z podziałem na osoby fizyczne…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Zgodnie z art. 45 ust.1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Zgodnie z art. 45 ust.1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz obszarowe za 2017 rok zostało przedłużone do 31 maja 2017 roku. Decyzja ta została podjęta na wniosek rolników, oraz organizacji i instytucji działających na rzecz…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Ptasia grypa znów powraca do Polski. Na jednej z ferm w lubuskiem w Deszcznie pod Gorzowem Wlkp. padło kilkaset gęsi. Państwowy Instytutu Weterynarii w Puławach w dostarczonych próbkach padłych ptaków zdiagnozował…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Nieustannie mamy doczynienia z przetaczającą się przez kraj dyskusją dotyczącą zwalczania afrykańskiego pomoru świń, oraz pomocy dla rolników w strefach dotkniętych tą chorobą. Rolnicy niejednokrotnie wyrażali swoje niezadowolenie, krytykowali Ministerstwo Rolnictwa…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 15 listopada 2016 r. Afrykański pomór świń jest chorobą zakaźną, uznawaną za najgroźniejszą chorobę świń. Obecnie mamy do czynienia z jej występowaniem na terenie Polski i niestety ciągle pojawiają się…
środa, 20 wrzesień 2017

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni na posiedzeniu 19 września 2017 r. przedyskutował rządową propozycję projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. W opinii Gabinetu, ta ustawa ma wiele mankamentów i w rzeczywistości jest próbą zamaskowania przez…
Gabinet Cieni na swoim posiedzeniu 13 września 2017 r. przedyskutował rządową propozycję podwyższenia płacy minimalnej do 2100 złotych. Wskazane zostały dwa problemy związane z rządową propozycją: - forsowana przez rząd propozycja nie została zaakceptowana w ramach Rady Dialogu Społecznego –…
W dniach 8-9 września b.r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, w którym udział wzięli: Małgorzata Kidawa-Błońska - Wicemarszałek Sejmu RP oraz przedstawiciele Gabinetu Cieni: Tomasz Siemoniak - Wiceszef Gabinetu Cieni, Monika Wielichowska - Pełnomocnik do spraw…
Posiedzenie Gabinetu Cieni 5 września 2017 r. Podczas wtorkowego posiedzenia Gabinetu Cieni główny ekonomista Platformy Obywatelskiej prof. Andrzej Rzońca omówił najważniejsze elementy „Pakietu Gospodarczego”, które w najbliższym czasie zostaną przedstawione w postaci projektów ustaw. Platforma proponuje następujące rozwiązania: Wsparcie dla…
czwartek, 31 sierpień 2017

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedyskutował i jednoznacznie krytycznie ocenił propozycję przywrócenia krótszego wieku emerytalnego (tzw. prezydencki projekt ustawy). Ustawa ma wejść w życie 1 X 2017 r. i wprowadzić ponownie przejście na emeryturę dla kobiet w wieku 60 lat, a dla mężczyzn …
Na posiedzeniu Gabinetu Cieni omawiany był projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony, czyli formacji, która ma zastąpić Biuro Ochrony Rządu. Jak podkreśla wiceszef Gabinetu Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Wójcik - Dziś doszło do kuriozalnej sytuacji, w której ministrowi Błaszczakowi…
Jednym z tematów posiedzenia Gabinetu Cieni była ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Według Wiceszefa Gabinetu Rozwoju i Infrastruktury Cezarego Grabarczyka ten projekt to rozwiązanie znane z przeszłości. Centralizacja zasobów nieruchomości to nie jest dobry pomysł, ponieważ problemy mieszkaniowe należy rozwiązywać…
Platforma Obywatelska przygotuje specustawę dotyczycącą ochrony Puszczy Białowieskiej. Zapowiedział to przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podczas pierwszego wyjazdowego posiedzenia Gabinetu Cieni w Białowieży. „Puszcza ważna jest dla mieszkańców, dla Polski i Europy bo jest to część polskiej historii. Sprzeciwiamy się polityce…
Gabinet Cieni krytycznie ocenił dwie uchwały, które znalazły się w porządku obrad ostatniej Rady Ministrów. Ich wnioskodawcą było Ministerstwo Rozwoju i Finansów i dotyczyły one zmiany umowy partnerstwa z Komisją Europejską na lata 2014-2020 oraz zmiany w Programie Operacyjnym Infrastruktura…
środa, 28 czerwiec 2017

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni krytycznie ocenił zaprezentowany na Radzie Ministrów (27.06.2017 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw. Projekt…
W wielu regionach odbywają się spotkania konsultacyjne ustawy o młodzieży przygotowanej przez Gabinet Cieni prowadzone przez Szefa Gabinetu Cyfryzacji, Innowacji i Młodzieży Arkadiusza Marchewkę i Pełnomocnika do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego w Gabinecie Cieni Michała Brauna. Spotkania zaczęły się w Warszawie,…
Do ministra rozwoju i finansów. Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Minister, z założeń Programu Budowy Kapitału wynika, iż planowane jest wprowadzenie obowiązkowych (dla części pracodawców) Pracowniczych Planów Kapitałowych („PPK”), w ramach których pracownik i pracodawca będą odkładać dodatkowe środki na…
Platforma Obywatelska składa wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w resorcie środowiska w zakresie legalności oraz zalecanych przez ministra środowiska działań w sprawie Puszczy Białowieskiej. Kontrola NIK miałby dotyczyć oceny: decyzji wydanej przez Ministerstwo Środowiska ws. prac wykonywanych…
Gabinet Cieni krytycznie ocenił propozycje rządu zawarte w „Projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin”. Jesteśmy przeciwni proponowanym przez rząd zmianom dotyczącym opieki żłobkowej. Rada Ministrów proponuje, by w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.…
Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotowuje zmiany dotyczące realizacji polityki spójności na lata 2014-2020. Część rozwiązań będzie stanowiło ułatwienie dla beneficjentów, jednak PiS zamierza zwiększyć kompetencje wojewody w tym zakresie. "Platformę Obywatelską niepokoi fakt, że do procesu realizacji tych projektów włącza…
Do ministra edukacji narodowej. Szanowna Pani Minister, mając w pamięci Pani obietnice dotyczące podwyżek dla nauczycieli, zwracamy się prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Kiedy zostanie przedstawiony plan podnoszenia pensji nauczycielom? Mija bowiem kolejny termin wskazany przez Panią Minister…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W dniu 30 kwietnia weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która zakłada wstrzymanie sprzedaży państwowych gruntów na 5 lat i nowe zasady…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Warszawa, 23 marca 2017 r. Hotele czy pensjonaty dla zwierząt umożliwiają opiekunom odpłatne pozostawienie w nim zwierząt na określony okres, na przykład na czas urlopu. To działalność komercyjna opierająca się na zasadach gospodarki rynkowej.…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Warszawa, 5 kwietnia 2017 r. Panie Ministrze! W dniu 14 kwietnia 2016 roku Sejm RP uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Przyjęta rok temu…
Do ministra edukacji narodowej. Szanowna Pani Minister, jestem bardzo zaniepokojona obecnym projektem ustawy, zakładającym rezygnację z możliwości organizowania indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania na terenie przedszkola lub szkoły. Sytuacja wielu dzieci chorych i z niepełnosprawnością, które dotychczas…
Do Prezesa Rady Ministrów. Szanowna Pani Premier, w trakcie sejmowej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla kierowanego przez Panią rządu, w dniu 07.04.2017 r., użyła Pani słów: „uratowaliśmy Stocznię Marynarki Wojennej poprzez jej zakup przez Polską Grupę Zbrojeniową”. Wierzę,…
Do ministra edukacji narodowej. Szanowna Pani Minister, uczniowski projekt edukacyjny jest to nowoczesna metoda nauczania, która ożywiła w ostatnim czasie edukację. Angażowała ona uczniów bardziej niż tradycyjne nauczanie i uczyła pracy zespołowej. Projekty dawały zarówno uczniom jak i nauczycielom przestrzeń…
Do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Szanowna Pani Minister, jestem bardzo zaniepokojona planami wprowadzenia zmian w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zwiększenie limitu dzieci na jednego opiekuna z 8 do 10, oraz zlikwidowanie wymogu…
PO złożyła we wtorek wniosek o powołanie w Sejmie komisji śledczej, która miałaby zbadać okoliczności zatrzymania i śmierci Igora Stachowiaka. Domagamy się między innymi zbadania powiązań niektórych wrocławskich policjantów z politykami PiS. Minister Spraw Wewnętrznych w Gabinecie Cieni PO Borys…
Gabinet Cieni PO zgłasza wątpliwości dotyczące rządowego projektu Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. Domagamy się ustalenia kryteriów przyznawania środków na przygotowanie oprawy artystyczno-historycznej. 100-lecie odzyskania niepodległości wymaga szczególnej oprawy zarówno w kraju jak i za granicą. Obawiamy się jednak,…
piątek, 12 maj 2017

Bartosz Arłukowicz

Urodził się 30 grudnia 1971 r. w Resku. Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i studiów MBA w Uniwersytecie Szczecińskim. Uzyskał specjalizację II stopnia z pediatrii. Ma uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Pracował m.in. w Klinice…
Do ministra energii. W trakcie kampanii wyborczej politycy Prawa i Sprawiedliwości składali górnikom ze śląskich kopalń kamiennego obietnice, że jeżeli wygrają wybory parlamentarne i przejmą stery władzy, to będą nie będą zamykać kopalń i będą tworzyć nowe miejsca pracy. W…
Strona 1 z 8