Wyniki wyszukiwania:
czwartek, 16 listopad 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni omówił projekty rządowych ustaw o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o nowelizacji przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. W opinii Gabinetu Cieni przedstawione przez rząd propozycje to okrojona wersja tego, co było obiecywane. Reguły „co nie jest zabronione, jest dozwolone”…
poniedziałek, 13 listopad 2017

Debata na temat Fake news i dezinformacji

Demokracja w czasach #fakenews Nie ma jednej, prostej metody walki z dezinformacją i fałszywymi informacjami, które coraz mocniej zalewają media internetowe. Najlepszym narzędziem jest edukacja, choć jej efekty przyjdą po latach. Sposoby walki z dezinformacją i fałszem w internecie były…
- Kolejny objaw szkodliwej megalomanii rządu PiS i nieliczenia się z publicznymi pieniędzmi – tak Gabinet Cieni ocenił przyjętą przez Radę Ministrów „Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej”. Forsowany przez rząd PiS…
czwartek, 26 październik 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedstawił projekt systemowej naprawy sytuacji w służbie zdrowia. Zakłada on, że do 2012 roku wydatki na ten cel wzrosną do poziomu 6% PKB. Oznacza to, że przez najbliższe 4 lata na służbę zdrowia państwo wydawałoby dodatkowo ok. 6,7…
środa, 25 październik 2017

Ponadpartyjny pakt dla zdrowia

Plan zwiększenia wydatków publicznych na ochronę zdrowia do 6% PKB Platforma Obywatelska proponuje ponadpartyjny pakt dla zdrowia – zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB w ciągu 4 lat, bez podnoszenia podatków. To porozumienie, które będzie honorowane przez partie…
Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej złożyli wniosek do Premier Beaty Szydło o zmianę Planu Finansowego Funduszu Pracy na 2017 r. We wniosku wnosimy o zwiększenie wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o kwotę 135 mln zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla…
Dotyczy: powrotu do rozwiązań opodatkowujących twórców z 50-procentowymi kosztami uzyskania dochodów niezależnie od skali zarobków, a "limitem" przy stosowaniu tej zasady powinien zostać prawdziwie twórczy charakter działalności i honoracyjny system wynagradzania Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B462BDD3D076E7EEC1258191003B2775 Treść zmian: Ustawa z dnia ..............…
Dotyczy: zasad przygotowania oceny wpływu projektów aktów prawnych w szczególności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, obowiązku przeprowadzania konsultacji publicznych w odniesieniu do projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących praw majątkowych, uprawnień i obowiązków publicznoprawnych przedsiębiorców lub mających wpływ na koszty…
Dotyczy: trybu wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa oraz nowej liczby członków wybieranych przez sędziów poszczególnych sądów w celu zwiększenia transparentności dokonywanych wyborów i udziału społeczeństwa Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E7C1B0EADAFD2FAFC1258154002BF8D5 Treść zmian: Ustawa z dnia............................. 2017 r. o zmianie ustawy o…
Dotyczy: wprowadzenia zmiany polegającej na przesunięciu terminu wejścia w życie reformy systemu oświaty o rok Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B9E12AEDC306F7DAC1258154002B58F6 Treść zmian: Ustawa z dnia.............................. 2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Art. 1. W ustawie z…
Dotyczy: penalizacji w Kodeksie karnym stosowania przez funkcjonariuszy publicznych tortur oraz zaostrzenia górnej granicy kar jakim podlegać będą funkcjonariusze stosujący przemoc wobec obywateli Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BAF3D67FBA2075C7C1258154003231E3 Treść zmian: USTAWA z dnia ..................... 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny…
Dotyczy: ujednolicenia zasad przyznawania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego poprzez dodanie zapisu, że osobie korzystającej z urlopu wychowawczego przysługuje jeden dodatek bez względu na liczbę dzieci nad którymi…
środa, 18 październik 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedyskutował projekt zmiany ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa. To ustawowe potwierdzenie mechanizmu pomocy dla przedsiębiorców, który już od dawna istnieje – został wprowadzony przez rząd PO – PSL jeszcze w 2013 roku. Od tego…
Gabinet Cieni przedyskutował sytuację w służbie zdrowia, szczególnie w kontekście trwającego protestu głodowego lekarzy rezydentów. Gabinet Cieni opowiedział się za jak najszybszym podwyższeniem ich płac i rekomendował Klubowi Parlamentarnemu Platformy Obywatelskiej natychmiastowe złożenie propozycji zmiany Planu Finansowego Funduszu Pracy na…
środa, 04 październik 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni omówił rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt nakłada na samorządy lokalne nowe obowiązki sprawozdawcze – będą musiały informować m.in. o wysokości stawek podatku od nieruchomości. Informacje będą spływać do Ministra Finansów za pośrednictwem Regionalnych…
We wtorek, 3 października 2017 r. odbyła się w Sejmie prezentacja projektu ustawy Gabinetu Cieni „Polska bez smogu”. W konsultacjach z organizacjami pozarządowymi udział wzięli: Marszałek Sejmu RP – Małgorzata Kidawa-Błońska, Szef Gabinetu Środowiska – Gabriela Lenartowicz, Szef Komitetu Stałego…
Posiedzenie Gabinetu Cieni 27.09.2017 r. Na posiedzeniu zaprezentowany został projekt ustawy Gabinetu Cieni o walce ze smogiem w polskich miastach. Zanieczyszczenie powietrza to jeden z najpoważniejszych problemów, przed jakimi stoi Polska. W sezonie grzewczym (który właśnie się rozpoczyna) w niektórych…
Do ministra finansów: Szanowny Panie Ministrze, Obowiązująca Ordynacja podatkowa weszła w życie 1 stycznia 1998 r. (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926). Od tego czasu ustawodawca wielokrotnie dokonywał nowelizacji jej przepisów. Dziś treść Ordynacji nie odpowiada jej zadaniom, a…
Do Prezes Rady Ministrów: Szanowna Pani Premier, Ustawą z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.…
Do Prezes Rady Ministrów: Szanowna Pani Premier, Jak wynika z przedstawionych nam informacji i dokumentów – Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. wytypował nieruchomość gruntową o nr. ewidencyjnym 147/2, obręb 0025 Tyniec Mały, gmina Kobierzyce, województwo dolnośląskie dla realizacji inwestycji osiedla mieszkaniowego…
Do ministra środowiska: Szanowny Panie Ministrze, Jak wynika z przedstawionych nam informacji – „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” sp. z o.o. zwróciła się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji…
Do ministra energii: Szanowny Panie Ministrze, W grudniu 2016 roku resort energii pracował nad projektem nowelizacji ustawy, która ograniczy import węgla kamiennego zwłaszcza z Rosji. Jak podkreślało wtedy ministerstwo, „Nowe przepisy powinny umożliwić ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski,…
Szanowny Panie Ministrze, od czasów zmiany rządu nastąpił szereg zmian personalnych w Radach Nadzorczych spółek należących do Skarbu Państwa. Zmiany te dosięgły również Rady Nadzorcze spółek z Grupy Kapitałowej JSW SA. Dotychczas normą był stan, w którym w skład Rad…
Do ministra energii: Szanowny Panie Ministrze, Po raz kolejny jestem zmuszony poruszyć kwestię deputatów dla emerytów i rencistów górniczych. Od stycznia 2016 r., kiedy po raz pierwszy wskazałem na problem, który jest do rozwiązania w tej kwestii i który dotyka…
Do ministra energii: Szanowny Panie Ministrze, Do naszych biur poselskich zgłosili się zaniepokojeni pracownicy kopalni Ruch Śląsk oraz kopalni Wieczorek, które decyzją Zarządu Polskiej Grupy Górniczej mają zostać zlikwidowane i przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w jeszcze w roku 2017.…
Szanowny Panie Ministrze, jak podaje Agencja Rozwoju Przemysłu sektor wydobywczy w pierwszych 4 miesiącach tego roku osiągnął 1,2 miliarda zysku. Zysk samej JSW SA w I kwartale br. również przedstawia się bardzo dobrze. I tak zysk netto przypadający na akcjonariuszy…
Szanowny Panie Ministrze, 28 marca w przekazach prasowych, między innymi w: - http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nowy-pomysl-mon-u-3-5-mln-zl-na-system-skanowania-duzych-sam,nId,2374496; - http://wpolityce.pl/smolensk/333237-wirtualny-model-tupolewa-komisja-smolenska-chce-zamowic-odpowiednia-technolgie; - https://www.wprost.pl/kraj/10048428/35-mln-zl-na-system-skanowania-duzych-samolotow-Nowe-plany-MON.html; pojawiła się informacja, iż Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza wydać 3,5 miliona złotych na opracowanie specjalnego systemu skanowania dużych samolotów, który ma być wykorzystywany…
Panie Ministrze, w listopadzie 2015 r. Kancelaria Prezydenta RP zażądała od Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka wstrzymania prowadzonego od czerwca 2015 r. postępowania na zakup małych samolotów dla VIP, aby decyzje o wyborze realizatora kontraktu mógł podjąć minister w rządzie…
Do ministra obrony narodowej: Panie Ministrze, środowisko PiS nie ukrywa niechęci do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po przejęciu władzy przez PIS w 2015 roku, instytucje publiczne, wcześniej zaangażowane w działalność Orkiestry, otrzymały jasny przekaz, że będzie to niemile widziane. Szybko…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U z 2017 r. poz. 624) z dniem 31…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od dnia 16.11.2015 r. do dnia 31.05.2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych przez Agencję Rynku Rolnego w okresie od dnia 16.11.2015 r. do dnia 31.05.2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem umów zlecenia…
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w okresie od dnia 16.11.2015 r. do dnia 31.05.2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem umów zleceń i umów o dzieło, z podziałem na osoby fizyczne…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Zgodnie z art. 45 ust.1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Zgodnie z art. 45 ust.1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz obszarowe za 2017 rok zostało przedłużone do 31 maja 2017 roku. Decyzja ta została podjęta na wniosek rolników, oraz organizacji i instytucji działających na rzecz…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Ptasia grypa znów powraca do Polski. Na jednej z ferm w lubuskiem w Deszcznie pod Gorzowem Wlkp. padło kilkaset gęsi. Państwowy Instytutu Weterynarii w Puławach w dostarczonych próbkach padłych ptaków zdiagnozował…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Nieustannie mamy doczynienia z przetaczającą się przez kraj dyskusją dotyczącą zwalczania afrykańskiego pomoru świń, oraz pomocy dla rolników w strefach dotkniętych tą chorobą. Rolnicy niejednokrotnie wyrażali swoje niezadowolenie, krytykowali Ministerstwo Rolnictwa…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 15 listopada 2016 r. Afrykański pomór świń jest chorobą zakaźną, uznawaną za najgroźniejszą chorobę świń. Obecnie mamy do czynienia z jej występowaniem na terenie Polski i niestety ciągle pojawiają się…
środa, 20 wrzesień 2017

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni na posiedzeniu 19 września 2017 r. przedyskutował rządową propozycję projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. W opinii Gabinetu, ta ustawa ma wiele mankamentów i w rzeczywistości jest próbą zamaskowania przez…
Gabinet Cieni na swoim posiedzeniu 13 września 2017 r. przedyskutował rządową propozycję podwyższenia płacy minimalnej do 2100 złotych. Wskazane zostały dwa problemy związane z rządową propozycją: - forsowana przez rząd propozycja nie została zaakceptowana w ramach Rady Dialogu Społecznego –…
W dniach 8-9 września b.r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, w którym udział wzięli: Małgorzata Kidawa-Błońska - Wicemarszałek Sejmu RP oraz przedstawiciele Gabinetu Cieni: Tomasz Siemoniak - Wiceszef Gabinetu Cieni, Monika Wielichowska - Pełnomocnik do spraw…
Posiedzenie Gabinetu Cieni 5 września 2017 r. Podczas wtorkowego posiedzenia Gabinetu Cieni główny ekonomista Platformy Obywatelskiej prof. Andrzej Rzońca omówił najważniejsze elementy „Pakietu Gospodarczego”, które w najbliższym czasie zostaną przedstawione w postaci projektów ustaw. Platforma proponuje następujące rozwiązania: Wsparcie dla…
czwartek, 31 sierpień 2017

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedyskutował i jednoznacznie krytycznie ocenił propozycję przywrócenia krótszego wieku emerytalnego (tzw. prezydencki projekt ustawy). Ustawa ma wejść w życie 1 X 2017 r. i wprowadzić ponownie przejście na emeryturę dla kobiet w wieku 60 lat, a dla mężczyzn …
Na posiedzeniu Gabinetu Cieni omawiany był projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony, czyli formacji, która ma zastąpić Biuro Ochrony Rządu. Jak podkreśla wiceszef Gabinetu Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Wójcik - Dziś doszło do kuriozalnej sytuacji, w której ministrowi Błaszczakowi…
Jednym z tematów posiedzenia Gabinetu Cieni była ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Według Wiceszefa Gabinetu Rozwoju i Infrastruktury Cezarego Grabarczyka ten projekt to rozwiązanie znane z przeszłości. Centralizacja zasobów nieruchomości to nie jest dobry pomysł, ponieważ problemy mieszkaniowe należy rozwiązywać…
Platforma Obywatelska przygotuje specustawę dotyczycącą ochrony Puszczy Białowieskiej. Zapowiedział to przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podczas pierwszego wyjazdowego posiedzenia Gabinetu Cieni w Białowieży. „Puszcza ważna jest dla mieszkańców, dla Polski i Europy bo jest to część polskiej historii. Sprzeciwiamy się polityce…
Gabinet Cieni krytycznie ocenił dwie uchwały, które znalazły się w porządku obrad ostatniej Rady Ministrów. Ich wnioskodawcą było Ministerstwo Rozwoju i Finansów i dotyczyły one zmiany umowy partnerstwa z Komisją Europejską na lata 2014-2020 oraz zmiany w Programie Operacyjnym Infrastruktura…
środa, 28 czerwiec 2017

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni krytycznie ocenił zaprezentowany na Radzie Ministrów (27.06.2017 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw. Projekt…
Strona 1 z 8