Wyniki wyszukiwania:
wtorek, 11 grudzień 2018

Gabinet Cieni 27 listopada 2018

Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt nowelizacji ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym. W opinii Gabinetu to potencjalnie bardzo szkodliwa ustawa, która może doprowadzić do skrajnego, by nie powiedzieć – patologicznego upolitycznienia zarządu spółkami skarbu państwa. Projekt de facto…
Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Gabinet podkreślił, że choć sam kierunek – wspieranie kogeneracji – jest właściwy (i kontynuuje działania rządu PO – PSL), to już szczegóły ustawy są…
Dostrzegając wyzwania rozwojowe stojące przed pięcioma województwami Polski Wschodniej, w pełni popieramy funkcjonowanie odrębnego programu Unii Europejskiej dla tej części kraju. Mimo wielu pozytywnych zmian, jakie dokonały się w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim w ciągu 14 lat…
wtorek, 06 listopad 2018

Gabinet Cieni 6 listopada 2018

Gabinet Cieni omówił na wtorkowym posiedzeniu szereg projektów nowelizacji przepisów, dostosowujących polskie prawo do nowych regulacji unijnych. M.in. nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz nowelizację Prawo lotniczego. O ile pierwszy projekt dotyczy kwestii technicznych i nie budzi żadnych…
Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt nowelizacji ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ocenie Gabinetu, diagnoza sytuacja stojąca za propozycją nowelizacji jest słuszna – najlepszym miejscem do wychowania dzieci jest rodzina, nie placówka opiekuńcza. Ale…
Kontekstem prezentacji stanowiska Gabinetu ws. kultury była niedawna wypowiedź wicepremiera ministra kultury Piotra Glińskiego, który na jednej z platform społecznościowych napisał: „Warto wiedzieć, że absolutna większość teatrów jest w rękach samorządów. Już 21.10 możemy zmienić ich właścicieli. W wielu miejscach…
Na posiedzeniu wyjazdowym w Katowicach, 19 września, Gabinet Cieni przyjął stanowisko w sprawie kolejnego, wieloletniego budżetu Unii Europejskiej (na lata 2021 – 2026). Wstępne negocjacje w sprawie tego budżetu właśnie się rozpoczynają. W opinii Gabinetu, zaprezentowane założenia do budżetu UE…
środa, 22 sierpień 2018

Aktualne problemy w rolnictwie

Wyjazdowe posiedzenie Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej, Ciechanowiec, województwo podlaskie 22 sierpnia 2018 r. Na wyjazdowym posiedzeniu Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej, które odbyło się w Ciechanowcu omówione zostały aktualne problemy w rolnictwie. Wszystko wskazuje na to, że po prawie 3 latach…
wtorek, 04 wrzesień 2018

Gabinet Cieni, 4 września 2018

Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt nowelizacji ustaw o wzmocnieniu nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Przewiduje on m.in. przekształcenie Komisji Nadzoru Finansowego w państwową osobę prawną oznacza zmianę w finansowaniu – tak, żeby była poza finansowaniem budżetu. Celem tej…
czwartek, 16 sierpień 2018

Gabinet Cieni 1 sierpnia 2018

Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. W opinii Gabinetu, projekt jest wadliwy. Z jednej strony ma ułatwić rolnikom bezpośrednią sprzedaż swoich produktów, bez obowiązku podpisywania umów kontraktacyjnych.…
wtorek, 07 sierpień 2018

Gabinet Cieni 7 sierpnia 2018

Gabinet Cieni przedyskutował skutki suszy w rolnictwie oraz o sytuacji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Gabinet zwrócił uwagę na to, że Polska musi przygotować się do konsekwencji przyspieszających zmian klimatycznych. Gwałtownych zjawisk pogodowych jest coraz więcej: suszy i nagłych…
wtorek, 24 lipiec 2018

Gabinet Cieni 24 lipca 2018

Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni dyskutował o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. Projekt dotyczy umożliwienia pielęgniarkom lub położnym - w okresie odbywania przeszkolenia w celu powrotu do zawodu – uzyskiwania wynagrodzenia…
wtorek, 17 lipiec 2018

Gabinet Cieni 17 lipca 2018

Gabinet Cieni przedyskutował projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Dostępność Plus. Ma on być zrealizowany w latach 2018 – 2025. Rząd twierdzi, że w ramach programu wydanych zostanie 23 mld zł eliminację barier architektonicznych, transportowych i w…
Gabinet Cieni zajął się projektem ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Intencją rządu jest wprowadzenie rozwiązań, które proponowała Platforma Obywatelska – wprowadzenie dowodu osobistego z elektronicznym chipem. W opinii Gabinetu, rząd wprowadzana tę ustawę, by…
Gabinet Cieni omówił dymisję ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. W opinii Gabinetu, kierownictwo PiS zmusił min. Jurgiela do podania się do dymisji, wiedząc, jak fatalne nastroje są obecnie na polskiej wsi. PiS próbuje w ten sposób uniknąć poważnej debaty o sytuacji…
czwartek, 05 lipiec 2018

Gabinet Cieni 5 lipca 2018

Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt nowelizacji ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Propozycja dotyczy przedsiębiorców, którzy miesięcznie nie przekroczą przychodów równych 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia – będą oni płacić składkę…
Gabinet Cieni omówił niepokojącą sytuację związaną z coraz częstszymi pożarami na wysypiskach śmieci. Od początku tego roku wybuchło co najmniej 70 pożarów w tym roku - wielokrotnie więcej niż w poprzednich latach. Płonęły tzw. magazyny odpadów – wysypiska zakładane na…
wtorek, 12 czerwiec 2018

Gabinet Cieni 12 czerwca 2018

Na swoim wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni zajął się własnym projektem ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, realizując tym samym zapowiedź złożoną na wcześniejszym, wyjazdowym posiedzeniu Gabinetu w Lublinie. Wydarzenia ostatnich trzech lat – w tym niedawne burdy na stadionie Lecha w…
środa, 09 maj 2018

Gabinet Cieni 9 maja 2018

Na swoim środowym posiedzeniu Gabinecie Cieni powrócił do debaty o nowym budżecie Unii Europejskiej (na lata 2020 – 2027). Gabinet wyraził zaniepokojenie, że polska transza w tym budżecie może zostać znacząco ograniczona (w stosunku do budżetu 2014 – 2020). Pojawiły…
czwartek, 26 kwiecień 2018

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni debatował na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w kontekście trwającego protestu rodziców niepełnosprawnych dzieci w Sejmie. Gabinet przypomniał, że większość parlamentarna PiS jeszcze przed początkiem protestu rodziców odrzuciła poprawki posłów Platformy Obywatelskiej, podwyższające świadczenia. Podkreślił też, że w czasie…
poniedziałek, 16 kwiecień 2018

Projekt ustawy o młodzieży

Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej, po szerokich konsultacjach założeń z młodymi ludźmi w dziesięciu województwa w Polsce, opracował projekt Ustawy o prowadzeniu polityki na rzecz młodzieży. Ustawa to pierwszy tak kompleksowy dokument dotyczący polityki młodzieżowej. Poniżej opisujemy najważniejsze elementy, które opisuje…
poniedziałek, 09 kwiecień 2018

Gabinet Cieni w Grudziądzu

Na specjalnym, wyjazdowym posiedzeniu w Grudziądzu Gabinet Cieni omówił programowe pomysły Platformy Obywatelskiej na wybory samorządowe, zapisane w manifeście „Polska samorządna”. Dokument ten był przyjęty przez Radę Krajową PO w Łodzi w październiku 2017 r. Uczestniczący w obradach Gabinetu przedstawiciele…
Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Teoretycznie, ta spec-ustawa miałaby ułatwić realizację inwestycji w ramach programu „Mieszkanie +”. W rzeczywistości, w opinii Gabinetu Cieni ta ustawa całkowicie zdemoluje zasady…
Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o nowelizację ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Proponowane przez rząd przepisy prawne…
Pełnomocniczka do Spraw Równego Traktowania w Gabinecie Cieni - Monika Wielichowska wraz z posłankami Nowoczesnej i PSL oraz przedstawicielkami Czarnego Protestu rozpoczęły konsultacje ponadpartyjnego projektu ustawy dotyczącego obowiązkowej edukacji seksualnej. Jak podkreśliła posłanka Monika Wielichowska "Nasze dzieci uczą się o…
Gabinet Cieni omówił projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. To realizacja wcześniejszej zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, ogłoszonej na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Ma na celu wspieranie inwestycji prywatnych. Projekt ustawy przewiduje całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych w przypadku zwolnień podatkowych…
Gabinet Cieni omówił rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zmiany mają na celu wprowadzenie – z dużym opóźnieniem - przepisów europejskich. Rząd proponuje m.in. utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (rejestru opisującego, kto czerpie korzyści finansowe…
"Platforma Obywatelska domaga się przestawienia uzasadnienia wypłaty bulwersujących i nielegalnych nagród dla ministrów. Podwyżki są nieformalne, nielegalne i niepoparte żadnym uzasadnieniem" - powiedział podczas konferencji prasowej w Sejmie rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. "Żądamy jawności, żądamy przestawienia uzasadnienia wypłaty tych…
Gabinet Cieni przedyskutował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opinii Gabinetu, ta nowelizacja – kolejna w krótkim czasie - to próba naprawienia błędów i wpadek popełnionych przez rząd PiS przy wprowadzaniu poprzedniej nowelizacji z października 2017…
piątek, 26 styczeń 2018

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedyskutował zaproponowane przez Radę Ministrów zmiany w przepisach dotyczących rehabilitacji. Niektóre z rządowych propozycji mogą wydawać się korzystne, zwłaszcza pomysł zwiększenia długości płatnego urlopu na poratowanie zdrowia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci wymagających stałej opieki (do 30 dni) oraz…
"Jaka była rola kierowników poszczególnych prokuratur w tym, że cofano akty oskarżenia, że bandyci którzy powinni być sądzeni mogli cieszyć się wolnością? Z tego miejsca żądamy od Zbigniewa Ziobry niezwłocznego zdymisjonowania kierownictwa Prokuratury Krajowej oraz zdymisjonowania i wyciągnięcia sankcji dyscyplinarnych…
Do ministra sprawiedliwości: Szanowny Panie Ministrze, w ostatnich dniach doszło do ponownego ataku na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii. To już czwarty atak na siedzibę w ciągu ostatnich czternastu miesięcy. Działacze praw człowieka stanowią ważną część społeczeństwa. Tymczasem pracownicy organizacji walczącej…
Gabinet Cieni rozpoczął dyskusję nad założeniami polityki zagranicznej. Podkreślił, że obecna, zła pozycja Polski na świecie, a zwłaszcza w Unii Europejskiej, jest konsekwencją polityki wewnętrznej – łamania konstytucji, upolityczniania sądów, dławienia społeczeństwa obywatelskiego. Dopóki polskie władze nie przestaną deptać podstawowych…
Gabinet Cieni zajął się projektem nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i domów dla bezdomnych. Wprowadza ona istotne zmiany w obszarze polityki mieszkaniowej. Pieniądze, które rząd uzyska dzięki likwidacji programu „Mieszkanie dla Młodych” mają zasilić fundusz…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Premierze, w wywiadzie dla Gościa Niedzielnego stwierdził Pan Premier, że "do przemocy nie dochodzi tam, gdzie występuje dbałość o więzy rodzinne, o normalny dom, gdzie panuje miłość". W Pańskiej ocenie "przemoc pojawia się częściej…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Premierze, „Kolejne pole naszych działań, to zero tolerancji dla przemocy i równość szans dla kobiet. Państwo jest naprawdę silne, jeśli jest w stanie ochronić swoich słabszych. Dlatego stanowczo mówię: nie ma zgody polskiego rządu…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Premierze, trudno przejść obojętnie obok wielkiego fenomenu socjologicznego, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nikt w Polsce nie powinien mieć wątpliwości, że WOŚP, to wydarzenie nie tylko na skalę Polski i Europy, to jedyny…
czwartek, 04 styczeń 2018

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Na pierwszym posiedzeniu w nowym roku Gabinet Cieni PO RP zajął się kryzysową sytuacją w służbie zdrowia. Zdaniem członków Gabinetu, sytuacja jest na tyle poważna, że w najbliższym tygodniu Platforma Obywatelska złoży wniosek o natychmiastową dymisję ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.…
Szanowny Panie Premierze, od kilku tygodni dziennikarze Onetu opisują historie molestowania, mobbingu i uporczywego nękania kobiet żołnierek w wojsku. Od tamtej pory media publikują na te tematy kolejne artykuły prasowe i reportaże. Kiedy Onet zapowiedział publikację kolejnych materiałów po nowym…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Premierze, w ostatnim czasie powróciła sprawa łódzkiego drukarza, który odmówił wykonania roll-upu dla organizacji pozarządowej działającej na rzecz środowisk LGBT. Pan odmówił druku materiałów promujących treści homo-, bi-, i transseksualne, tłumacząc odmowę swymi przekonaniami.…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Premierze, historia kapral, szeregowej, podporucznik to tylko niektóre historie opisywane w ostatnim czasie przez dziennikarzy Onetu. To historie molestowania, mobbingu i uporczywego nękania kobiet w wojsku, w którym ofiary nie mają wsparcia. Spotykają się…
środa, 20 grudzień 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt zmian w ustawie o Służbie Więziennej. Jego celem jest doprowadzenie do powołania szkoły wyższej służby więziennej, na bazie istniejących placówek przygotowujących do pracy funkcjonariuszy. W opinii Gabinetu forsowany przez ministerstwo sprawiedliwości pomysł jest niezwykle kontrowersyjny,…
Na wniosek Platformy Obywatelskiej RP, w czwartek (7 grudnia 2017 r.) w Sejmie RP odbyła się debata i głosowanie nad wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Jak zaznaczył w swoim przemówieniu Szef Gabinetu Cieni Grzegorz Schetyna "Odwołanie rządu Beaty Szydło…
środa, 06 grudzień 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni omówił kwestię przygotowania Polski do organizacji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych (tzw. Konferencja COP), 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. Rząd chce przeznaczyć na organizację tego wydarzenia ponad 127 milionów złotych. Na podstawie…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: Szanowny Panie Ministrze, podczas demonstracji skrajnej prawicy w centrum Katowic, w środku dnia, w obecności Policji zostały wywieszone szubienice z portretami polityków Platformy Obywatelskiej, europosłów Parlamentu Europejskiego. To, co wydarzyło się w Katowicach, to…
Do ministra sprawiedliwości: Szanowny Panie Ministrze, podczas demonstracji skrajnej prawicy w centrum Katowic, w środku dnia, w obecności Policji zostały wywieszone szubienice z portretami polityków Platformy Obywatelskiej, europosłów Parlamentu Europejskiego. To, co wydarzyło się w Katowicach, to nawoływanie do popełnienia…
Szanowny Panie Pełnomocniku, przemoc wobec kobiet to jeden z podstawowych mechanizmów, które prowadzą do dyskryminacji kobiet. 25 listopada rozpoczęła się kampania „16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet”. To czas, kiedy w sposób szczególny i głośny mówi się o prawach kobiet.…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: Szanowny Panie Ministrze, na warszawskiej Ochocie doszło do ataku na tle narodowościowym. Nieznani sprawcy zdewastowali Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. W budynku zostały powybijane szyby, zdemolowane drzwi i klimatyzatory oraz zdewastowany ogródek restauracji. Przedstawiciele Ośrodka Kultury…
Szanowny Panie Pełnomocniku, na warszawskiej Ochocie doszło do ataku na tle narodowościowym. Nieznani sprawcy zdewastowali Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. W budynku zostały powybijane szyby, zdemolowane drzwi i klimatyzatory oraz zdewastowany ogródek restauracji. Przedstawiciele Ośrodka Kultury Muzułmańskiej wcześniej wielokrotnie otrzymywali pogróżki m.in.…
Projekt Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778)…
Strona 1 z 9