Wyniki wyszukiwania:
Na posiedzeniu Gabinetu Cieni omawiany był projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony, czyli formacji, która ma zastąpić Biuro Ochrony Rządu. Jak podkreśla wiceszef Gabinetu Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Wójcik - Dziś doszło do kuriozalnej sytuacji, w której ministrowi Błaszczakowi…
Jednym z tematów posiedzenia Gabinetu Cieni była ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Według Wiceszefa Gabinetu Rozwoju i Infrastruktury Cezarego Grabarczyka ten projekt to rozwiązanie znane z przeszłości. Centralizacja zasobów nieruchomości to nie jest dobry pomysł, ponieważ problemy mieszkaniowe należy rozwiązywać…
Platforma Obywatelska przygotuje specustawę dotyczycącą ochrony Puszczy Białowieskiej. Zapowiedział to przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podczas pierwszego wyjazdowego posiedzenia Gabinetu Cieni w Białowieży. „Puszcza ważna jest dla mieszkańców, dla Polski i Europy bo jest to część polskiej historii. Sprzeciwiamy się polityce…
Gabinet Cieni krytycznie ocenił dwie uchwały, które znalazły się w porządku obrad ostatniej Rady Ministrów. Ich wnioskodawcą było Ministerstwo Rozwoju i Finansów i dotyczyły one zmiany umowy partnerstwa z Komisją Europejską na lata 2014-2020 oraz zmiany w Programie Operacyjnym Infrastruktura…
środa, 28 czerwiec 2017

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni krytycznie ocenił zaprezentowany na Radzie Ministrów (27.06.2017 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw. Projekt…
W wielu regionach odbywają się spotkania konsultacyjne ustawy o młodzieży przygotowanej przez Gabinet Cieni prowadzone przez Szefa Gabinetu Cyfryzacji, Innowacji i Młodzieży Arkadiusza Marchewkę i Pełnomocnika do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego w Gabinecie Cieni Michała Brauna. Spotkania zaczęły się w Warszawie,…
Do ministra rozwoju i finansów. Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Minister, z założeń Programu Budowy Kapitału wynika, iż planowane jest wprowadzenie obowiązkowych (dla części pracodawców) Pracowniczych Planów Kapitałowych („PPK”), w ramach których pracownik i pracodawca będą odkładać dodatkowe środki na…
Platforma Obywatelska składa wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w resorcie środowiska w zakresie legalności oraz zalecanych przez ministra środowiska działań w sprawie Puszczy Białowieskiej. Kontrola NIK miałby dotyczyć oceny: decyzji wydanej przez Ministerstwo Środowiska ws. prac wykonywanych…
Gabinet Cieni krytycznie ocenił propozycje rządu zawarte w „Projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin”. Jesteśmy przeciwni proponowanym przez rząd zmianom dotyczącym opieki żłobkowej. Rada Ministrów proponuje, by w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.…
Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotowuje zmiany dotyczące realizacji polityki spójności na lata 2014-2020. Część rozwiązań będzie stanowiło ułatwienie dla beneficjentów, jednak PiS zamierza zwiększyć kompetencje wojewody w tym zakresie. "Platformę Obywatelską niepokoi fakt, że do procesu realizacji tych projektów włącza…
Do ministra edukacji narodowej. Szanowna Pani Minister, mając w pamięci Pani obietnice dotyczące podwyżek dla nauczycieli, zwracamy się prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Kiedy zostanie przedstawiony plan podnoszenia pensji nauczycielom? Mija bowiem kolejny termin wskazany przez Panią Minister…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W dniu 30 kwietnia weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która zakłada wstrzymanie sprzedaży państwowych gruntów na 5 lat i nowe zasady…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Warszawa, 23 marca 2017 r. Hotele czy pensjonaty dla zwierząt umożliwiają opiekunom odpłatne pozostawienie w nim zwierząt na określony okres, na przykład na czas urlopu. To działalność komercyjna opierająca się na zasadach gospodarki rynkowej.…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Warszawa, 5 kwietnia 2017 r. Panie Ministrze! W dniu 14 kwietnia 2016 roku Sejm RP uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Przyjęta rok temu…
Do ministra edukacji narodowej. Szanowna Pani Minister, jestem bardzo zaniepokojona obecnym projektem ustawy, zakładającym rezygnację z możliwości organizowania indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania na terenie przedszkola lub szkoły. Sytuacja wielu dzieci chorych i z niepełnosprawnością, które dotychczas…
Do Prezesa Rady Ministrów. Szanowna Pani Premier, w trakcie sejmowej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla kierowanego przez Panią rządu, w dniu 07.04.2017 r., użyła Pani słów: „uratowaliśmy Stocznię Marynarki Wojennej poprzez jej zakup przez Polską Grupę Zbrojeniową”. Wierzę,…
Do ministra edukacji narodowej. Szanowna Pani Minister, uczniowski projekt edukacyjny jest to nowoczesna metoda nauczania, która ożywiła w ostatnim czasie edukację. Angażowała ona uczniów bardziej niż tradycyjne nauczanie i uczyła pracy zespołowej. Projekty dawały zarówno uczniom jak i nauczycielom przestrzeń…
Do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Szanowna Pani Minister, jestem bardzo zaniepokojona planami wprowadzenia zmian w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zwiększenie limitu dzieci na jednego opiekuna z 8 do 10, oraz zlikwidowanie wymogu…
PO złożyła we wtorek wniosek o powołanie w Sejmie komisji śledczej, która miałaby zbadać okoliczności zatrzymania i śmierci Igora Stachowiaka. Domagamy się między innymi zbadania powiązań niektórych wrocławskich policjantów z politykami PiS. Minister Spraw Wewnętrznych w Gabinecie Cieni PO Borys…
Gabinet Cieni PO zgłasza wątpliwości dotyczące rządowego projektu Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. Domagamy się ustalenia kryteriów przyznawania środków na przygotowanie oprawy artystyczno-historycznej. 100-lecie odzyskania niepodległości wymaga szczególnej oprawy zarówno w kraju jak i za granicą. Obawiamy się jednak,…
Do ministra energii. W trakcie kampanii wyborczej politycy Prawa i Sprawiedliwości składali górnikom ze śląskich kopalń kamiennego obietnice, że jeżeli wygrają wybory parlamentarne i przejmą stery władzy, to będą nie będą zamykać kopalń i będą tworzyć nowe miejsca pracy. W…
czwartek, 11 maj 2017

#WzywamyDoDebaty

Na konferencji prasowej Przewodniczący Grzegorz Schetyna wezwał przedstawicieli PiS do debaty o wizji państwa w jego najważniejszych obszarach. Apelujemy do Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło i ministrów rządu PiS aby podjęli wyzwanie i stanęli do merytorycznej debaty z przedstawicielami Platformy o…
Do ministra finansów. Chaos, jaki na początku tego roku zapanował w administracji skarbowej mocno dotknął podatników. Brak regulaminów organizacyjnych urzędów, brak stosownych upoważnień, późne powołania zastępców naczelników, niedziałające ze względu na niewprowadzenie nowych komórek organizacyjnych systemy kancelaryjne, czy wreszcie wygaszenie…
Do ministra finansów. Zgodnie z uzyskanymi przeze mnie informacjami, podatnicy coraz częściej spotykają się z restrykcyjnym stanowiskiem organów podatkowych odnośnie do uregulowania instytucji przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy o podatku od towarów i usług (T.j. Dz.…
Rozpoczynamy prace nad projektem ustawy zmieniającej proces legislacyjny – zdecydował Gabinet Cieni. Obecnie projekty poselskie i obywatelskie wnoszone do Sejmu nie muszą mieć oceny skutków regulacji. Często nie są nawet poprzedzone debatą publiczną. W tej kadencji Sejmu, ten sposób składania…
Zespół kontrolny PO ustala jak wyglądał przetarg na śmigłowce dla polskiego wojska. Politycy PO, w tym wiceszef Gabinetu Cieni Obrony Cezary Tomczyk, sprawdzili w resorcie dokumentację związana z przetargiem na śmigłowce. -Z dokumentów jasno wynika, że Pan Wacław Berczyński przez…
Komisja Europejska grozi Polsce karami finansowymi za nielegalną wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Członkowie Gabinetu Środowiska - posłanka Gabriela Lenartowicz oraz poseł Tomasz Cimoszewicz apelują o zakończenie tego szkodliwego procederu i ostrzegają przed bezpowrotną utratą jednego z najcenniejszych obszarów Polski.…
Do ministra energii. Z dniem 1 maja 2016 r. powołano Polską Grupę Górniczą sp. z o.o., która przejęła 11 kopalń i 4 zakłady górnicze od Kompanii Węglowej S.A., która przeszła proces restrukturyzacji. Jej funkcjonowanie oparto o przygotowany biznesplan. Prawidłowa realizacja…
Do ministra energii. Wszystkie spółki węglowe w ramach prowadzonej restrukturyzacji i realizowanych programów naprawczych wprowadziły redukcję zatrudnienia. W tym czasie część pracowników odchodziła na odprawy socjalne, część na urlopy górnicze lub na emerytury. Tak więc liczba osób zatrudnionych w górnictwie…
Do ministra energii. Polskie górnictwo przechodzi obecnie intensywny proces restrukturyzacji. Jego zasadniczą częścią jest m.in. likwidacja kopalń lub ich części. Podmioty te trafiają do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Trafiły już tu kopalnie ze zlikwidowanej Kompanii Węglowej S.A. i Jastrzębskiej Spółki…
Do ministra finansów. W dniu 24 czerwca 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną prawa podatkowego w kwestii opodatkowania VAT sprzedaży dań gotowych (sygn. PT1.050.3.2016.156). Wniosek płynący z tej interpretacji jest następujący: nawet jeśli przedmiotem sprzedaży jest towar (w rozumieniu…
Do ministra energii. z dniem 1 kwietnia 2017r. ma nastąpić połączenie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. W swoich wypowiedziach, zarówno na posiedzeniach Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, jak również odpowiadając na pytania posłów…
Do ministra energii. Sprawa uregulowania kwestii wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla górników, wszystkich emerytów i rencistów górniczych ciągnie się już od dłuższego czasu. Jedne spółki zawiesiły, inne zlikwidowały ekwiwalent. Ponad rok czekamy już na tzw. specustawę, którą obiecał…
Do ministra energii. Sprawa uregulowania kwestii wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla wszystkich emerytów i rencistów górniczych ciągnie się już od dłuższego czasu. Od ponad roku czekamy na tzw. specustawę, którą obiecał rząd, kiedy to zaapelowałem o uregulowanie tej…
W Biurze Krajowym Platformy Obywatelskiej odbyła się konferencja Przewodniczącego Gabinetu Cieni Grzegorza Schetyny, w jej trakcie przestawiono nowego głównego doradcę ekonomicznego Platformy Obywatelskiej dr hab. Andrzeja Rzońcę oraz raport „Gospodarcze konsekwencje dobrej zmiany”. Dr hab. Andrzej Rzońca jest ekonomistą, absolwentem…
Do ministra energii. W dniu 6 marca 2017 r. rada nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu ze stanowiska prezesa spółki Tomasza Gawlika, który pełnił tę funkcję od 17 grudnia 2015 r. Rada nadzorcza nie podała, jakie były przyczyny tej decyzji. Z…
Do prezesa Rady Ministrów. Jak wynika z doniesień prasowych obie spółki górnicze, tj. PGG i KHW są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. PGG zakończyła rok 2016 ze strata ok. - 300 mln zł. Katowicki Holding Węglowy S.A. natomiast ma duże…
Gabinet Cieni zaprezentował harmonogram pracy nad Ustawą o młodzieży. Jest to wyjątkowy w skali całej polski pomysł na stworzenie wspólnie z młodymi ludźmi ram politycznych dla ich funkcjonowania w Polsce. Takiej ustawy brakuje w naszym kraju. Poseł Arkadiusz Marchewka Szef…
Do prezesa Rady Ministrów. 10 lutego miał miejsce wypadek samochodowy z udziałem Pani Premier, w wyniku którego została Pani odwieziona do miejscowego szpitala, a następnie przetransportowana helikopterem do Warszawy. Na trasie Oświęcim - Warszawa doszło do międzylądowania w Kielcach, w…
Do ministra zdrowia. W Polsce żyje nie więcej niż 30 chłopców z chorobą Duchenne’a wywołaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny. Tak mała grupa młodych pacjentów nie może liczyć na pomoc w skutecznym leczeniu ze strony Ministra Zdrowia. Przeciwnie, postępowania sądowe…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach Dotyczy: Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - przywrócenia obowiązujących do dnia 2 kwietnia 2017 r. standardów organizowania i dobywania zgromadzeń, pozwalających na pełne i efektywne korzystanie przez obywateli i inne podmioty…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Dotyczy: Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia transparentności i jawności systemu wynagrodzeń członków organów korporacyjnych spółek notowanych…
Do prezesa Rady Ministrów. Pragnę zwrócić uwagę Pani Premier na sytuację związaną z grupą kapitałową Polimex-Mostostal. Otóż wyniki wspomnianej grupy kapitałowej po bardzo złej sytuacji w latach poprzednich oraz lekkim wzroście w 2015 r. ponownie w 2016 r. znacząco się…
Do ministra zdrowia. Z początkiem marca br. gruchnęła informacja o zaprzestaniu refundacji jedynego skutecznego leku dla wybranych osób cierpiących na Zespół Huntera. Minister zdrowia odbierając nieuleczalnie chorym finansowe wsparcie zaprzepaścił ich marzenia o wydłużeniu okresu życia, a także poprawy komfortu…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Dotyczy: Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - nadania organowi administracji publicznej prawa do umorzenia zawieszonego postępowania, po upływie trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, w wypadku śmierci strony, jej…
Szanowny Panie Ministrze, w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi współpracy ze Służbami Bezpieczeństwa w latach 1979-1980 prof. Andrzeja Przyłębskiego powołanego w lipcu 2016 do pełnienia funkcji ambasadora RP w Niemczech, jak również mając na uwadze fakt, że Instytut Pamięci Narodowej…
Do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Szanowny Panie Ministrze, w związku z podaną przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informacją o decyzji o przeniesieniu 400 mln zł z akwakultury śródlądowej na pomoc rybakom morskim w ramach Programu Operacyjnego…
Do ministra obrony narodowej. W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację nr 7009 w sprawie gospodarowania w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o. ze zdziwieniem przyjmuję, iż w przypadku gdy rachunek ekonomiczny wskazuje na możliwość uzyskania wyższej ceny za zbywaną nieruchomość…
Do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Szanowny Panie Ministrze, od września przyszłego roku zacznie obowiązywać Konwencja Balastowa Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), nakładająca na armatorów pływających na wszystkich morzach i oceanach obowiązek instalowania systemów uzdatniania wód balastowych. Koszt tych urządzeń…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji. W Unii Europejskiej funkcjonuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. dotycząca ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji o przestępstwach lub wykroczeniach przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, której celem…
Strona 1 z 6