Wyniki wyszukiwania:
Do ministra zdrowia: Szanowny Panie Ministrze, w grudniu ubiegłego roku w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oficjalnie otworzył Pan Minister Klinikę Diagnostyki i Leczenia Niepłodności. W 2016 roku rząd zdecydował o likwidacji programu in vitro finansowanego ze środków…
Do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania: Szanowny Panie Pełnomocniku, w ubiegłym tygodniu na wrocławskim komisariacie Policji prawie dobę spędziła 21-letnia Ukrainka, która w tym czasie była zastraszana, dwukrotnie kazano jej się rozebrać, a ostatecznie wypuszczono bez zarzutów. Kobieta trafiła na…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: Szanowny Panie Ministrze, w ubiegłym tygodniu na wrocławskim komisariacie Policji prawie dobę spędziła 21-letnia Ukrainka, która w tym czasie była zastraszana, dwukrotnie kazano jej się rozebrać, a ostatecznie wypuszczono bez zarzutów. Kobieta trafiła na…
Do ministra zdrowia: Szanowny Panie Ministrze, opieka okołoporodowa to bardzo ważny element opieki zdrowotnej nad kobietą i dzieckiem w okresie ciąży, porodu i połogu. Niestety informacje przedstawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz opublikowane przez Najwyższą Izbę Kontroli wyniki kontroli funkcjonowania…
Do Prezes Rady Ministrów: Pani Premier, na wniosek ministra sprawiedliwości Policja wkroczyła do 10 organizacji pozarządowych walczących z przemocą wobec kobiet. Sprawą zajmuje się prokuratura w Poznaniu. Z zawiadomienia ministerstwa wynika, że organizacjom nie postawiono żadnego konkretnego zarzutu, albo inaczej,…
Do ministra sprawiedliwości: Panie Ministrze, w dniu 5 października Policja na Pana wniosek wkroczyła do 10 siedzib organizacji pozarządowych walczących z przemocą wobec kobiet. Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa złożyli przedstawiciele ministerstwa. Policja zabezpiecza sprzęt komputerowy, dokumentację i nośniki pamięci. Z…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: Szanowny Panie Ministrze, w środę 4 października br., dzień po organizowanym Czarnym Proteście, do siedzib Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze i Centrum Praw Kobiet w Warszawie oraz do jego oddziałów w…
Gabinet Cieni przedyskutował sytuację w służbie zdrowia, szczególnie w kontekście trwającego protestu głodowego lekarzy rezydentów. Gabinet Cieni opowiedział się za jak najszybszym podwyższeniem ich płac i rekomendował Klubowi Parlamentarnemu Platformy Obywatelskiej natychmiastowe złożenie propozycji zmiany Planu Finansowego Funduszu Pracy na…
Do ministra sprawiedliwości: Szanowny Panie Ministrze, w środę 4 października br., dzień po organizowanym Czarnym Proteście, do siedzib Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze i Centrum Praw Kobiet w Warszawie oraz do jego oddziałów w Łodzi i Gdańsku…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: Szanowny Panie Ministrze, 20 lipca br. trójka Syryjczyków po raz trzeci zwróciła się o przyznanie im ochrony międzynarodowej w Polsce. Niestety była to trzecia nieudana próba, bowiem i tym razem strażnicy graniczni uniemożliwili im…
środa, 04 październik 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni omówił rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt nakłada na samorządy lokalne nowe obowiązki sprawozdawcze – będą musiały informować m.in. o wysokości stawek podatku od nieruchomości. Informacje będą spływać do Ministra Finansów za pośrednictwem Regionalnych…
We wtorek, 3 października 2017 r. odbyła się w Sejmie prezentacja projektu ustawy Gabinetu Cieni „Polska bez smogu”. W konsultacjach z organizacjami pozarządowymi udział wzięli: Marszałek Sejmu RP – Małgorzata Kidawa-Błońska, Szef Gabinetu Środowiska – Gabriela Lenartowicz, Szef Komitetu Stałego…
Posiedzenie Gabinetu Cieni 27.09.2017 r. Na posiedzeniu zaprezentowany został projekt ustawy Gabinetu Cieni o walce ze smogiem w polskich miastach. Zanieczyszczenie powietrza to jeden z najpoważniejszych problemów, przed jakimi stoi Polska. W sezonie grzewczym (który właśnie się rozpoczyna) w niektórych…
Do minister edukacji narodowej: Szanowna Pani Minister, trzy dni po rozpoczęciu roku szkolnego, czternastolatek z Gorczyna popełnił samobójstwo. Chłopiec odebrał sobie życie, bo był prześladowany i nękany przez rówieśników. Inni uczniowie nie akceptowali jego ubioru. Przeszkadzała im również jego orientacja…
Do ministra finansów: Szanowny Panie Ministrze, Obowiązująca Ordynacja podatkowa weszła w życie 1 stycznia 1998 r. (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926). Od tego czasu ustawodawca wielokrotnie dokonywał nowelizacji jej przepisów. Dziś treść Ordynacji nie odpowiada jej zadaniom, a…
Do Prezes Rady Ministrów: Szanowna Pani Premier, Ustawą z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.…
Do Prezes Rady Ministrów: Szanowna Pani Premier, Jak wynika z przedstawionych nam informacji i dokumentów – Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. wytypował nieruchomość gruntową o nr. ewidencyjnym 147/2, obręb 0025 Tyniec Mały, gmina Kobierzyce, województwo dolnośląskie dla realizacji inwestycji osiedla mieszkaniowego…
Do ministra środowiska: Szanowny Panie Ministrze, Jak wynika z przedstawionych nam informacji – „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” sp. z o.o. zwróciła się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji…
Do ministra energii: Szanowny Panie Ministrze, W grudniu 2016 roku resort energii pracował nad projektem nowelizacji ustawy, która ograniczy import węgla kamiennego zwłaszcza z Rosji. Jak podkreślało wtedy ministerstwo, „Nowe przepisy powinny umożliwić ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski,…
Szanowny Panie Ministrze, od czasów zmiany rządu nastąpił szereg zmian personalnych w Radach Nadzorczych spółek należących do Skarbu Państwa. Zmiany te dosięgły również Rady Nadzorcze spółek z Grupy Kapitałowej JSW SA. Dotychczas normą był stan, w którym w skład Rad…
Do ministra energii: Szanowny Panie Ministrze, Po raz kolejny jestem zmuszony poruszyć kwestię deputatów dla emerytów i rencistów górniczych. Od stycznia 2016 r., kiedy po raz pierwszy wskazałem na problem, który jest do rozwiązania w tej kwestii i który dotyka…
Do ministra energii: Szanowny Panie Ministrze, Do naszych biur poselskich zgłosili się zaniepokojeni pracownicy kopalni Ruch Śląsk oraz kopalni Wieczorek, które decyzją Zarządu Polskiej Grupy Górniczej mają zostać zlikwidowane i przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w jeszcze w roku 2017.…
Szanowny Panie Ministrze, jak podaje Agencja Rozwoju Przemysłu sektor wydobywczy w pierwszych 4 miesiącach tego roku osiągnął 1,2 miliarda zysku. Zysk samej JSW SA w I kwartale br. również przedstawia się bardzo dobrze. I tak zysk netto przypadający na akcjonariuszy…
Szanowny Panie Ministrze, 28 marca w przekazach prasowych, między innymi w: - http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nowy-pomysl-mon-u-3-5-mln-zl-na-system-skanowania-duzych-sam,nId,2374496; - http://wpolityce.pl/smolensk/333237-wirtualny-model-tupolewa-komisja-smolenska-chce-zamowic-odpowiednia-technolgie; - https://www.wprost.pl/kraj/10048428/35-mln-zl-na-system-skanowania-duzych-samolotow-Nowe-plany-MON.html; pojawiła się informacja, iż Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza wydać 3,5 miliona złotych na opracowanie specjalnego systemu skanowania dużych samolotów, który ma być wykorzystywany…
Panie Ministrze, w listopadzie 2015 r. Kancelaria Prezydenta RP zażądała od Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka wstrzymania prowadzonego od czerwca 2015 r. postępowania na zakup małych samolotów dla VIP, aby decyzje o wyborze realizatora kontraktu mógł podjąć minister w rządzie…
Do ministra obrony narodowej: Panie Ministrze, środowisko PiS nie ukrywa niechęci do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po przejęciu władzy przez PIS w 2015 roku, instytucje publiczne, wcześniej zaangażowane w działalność Orkiestry, otrzymały jasny przekaz, że będzie to niemile widziane. Szybko…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U z 2017 r. poz. 624) z dniem 31…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od dnia 16.11.2015 r. do dnia 31.05.2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych przez Agencję Rynku Rolnego w okresie od dnia 16.11.2015 r. do dnia 31.05.2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem umów zlecenia…
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w okresie od dnia 16.11.2015 r. do dnia 31.05.2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem umów zleceń i umów o dzieło, z podziałem na osoby fizyczne…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Zgodnie z art. 45 ust.1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Zgodnie z art. 45 ust.1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz obszarowe za 2017 rok zostało przedłużone do 31 maja 2017 roku. Decyzja ta została podjęta na wniosek rolników, oraz organizacji i instytucji działających na rzecz…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Ptasia grypa znów powraca do Polski. Na jednej z ferm w lubuskiem w Deszcznie pod Gorzowem Wlkp. padło kilkaset gęsi. Państwowy Instytutu Weterynarii w Puławach w dostarczonych próbkach padłych ptaków zdiagnozował…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Nieustannie mamy doczynienia z przetaczającą się przez kraj dyskusją dotyczącą zwalczania afrykańskiego pomoru świń, oraz pomocy dla rolników w strefach dotkniętych tą chorobą. Rolnicy niejednokrotnie wyrażali swoje niezadowolenie, krytykowali Ministerstwo Rolnictwa…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 15 listopada 2016 r. Afrykański pomór świń jest chorobą zakaźną, uznawaną za najgroźniejszą chorobę świń. Obecnie mamy do czynienia z jej występowaniem na terenie Polski i niestety ciągle pojawiają się…
środa, 20 wrzesień 2017

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni na posiedzeniu 19 września 2017 r. przedyskutował rządową propozycję projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. W opinii Gabinetu, ta ustawa ma wiele mankamentów i w rzeczywistości jest próbą zamaskowania przez…
Do ministra sprawiedliwości: Szanowny Panie Ministrze, dramatyczna jest sytuacja tysiąca kobiet, które doświadczają przemocy ze strony swoich mężów lub partnerów. Tysiące maltretowanych kobiet nie może liczyć na pomoc ze strony państwa. Konwencja Rady Europy o przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i…
Gabinet Cieni na swoim posiedzeniu 13 września 2017 r. przedyskutował rządową propozycję podwyższenia płacy minimalnej do 2100 złotych. Wskazane zostały dwa problemy związane z rządową propozycją: - forsowana przez rząd propozycja nie została zaakceptowana w ramach Rady Dialogu Społecznego –…
W dniach 8-9 września b.r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, w którym udział wzięli: Małgorzata Kidawa-Błońska - Wicemarszałek Sejmu RP oraz przedstawiciele Gabinetu Cieni: Tomasz Siemoniak - Wiceszef Gabinetu Cieni, Monika Wielichowska - Pełnomocnik do spraw…
Posiedzenie Gabinetu Cieni 5 września 2017 r. Podczas wtorkowego posiedzenia Gabinetu Cieni główny ekonomista Platformy Obywatelskiej prof. Andrzej Rzońca omówił najważniejsze elementy „Pakietu Gospodarczego”, które w najbliższym czasie zostaną przedstawione w postaci projektów ustaw. Platforma proponuje następujące rozwiązania: Wsparcie dla…
Do ministra sprawiedliwości: Szanowny Panie Ministrze, polskie prawo nie gwarantuje ofiarom przestępstw seksualnych takiego wsparcia, jakie rekomendowała dyrektywa unijna. Jednym z głównych problemów jest brak realnego systemu wsparcia dla ofiar. Samo zaostrzenie kar dla przestępców, które zapowiada Pan Minister, nie…
czwartek, 31 sierpień 2017

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedyskutował i jednoznacznie krytycznie ocenił propozycję przywrócenia krótszego wieku emerytalnego (tzw. prezydencki projekt ustawy). Ustawa ma wejść w życie 1 X 2017 r. i wprowadzić ponownie przejście na emeryturę dla kobiet w wieku 60 lat, a dla mężczyzn …
Do Prezes Rady Ministrów: Szanowna Pani Premier, Prezes Trybunału Konstytucyjnego poinformowała o wycofaniu się z porozumienia o upowszechnianiu w Polsce orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które obowiązywało od 2014 roku. Porozumienie realizowało zalecenia deklaracji z Brighton przyjętej w 2012 r.…
Do Prezes Rady Ministrów: Szanowny Panie Pełnomocniku, Prezes Trybunału Konstytucyjnego poinformowała o wycofaniu się z porozumienia o upowszechnianiu w Polsce orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które obowiązywało od 2014 roku. Porozumienie realizowało zalecenia deklaracji z Brighton przyjętej w 2012 r.…
Do ministra środowiska: Szanowny Panie Ministrze, niezależność organizacji pozarządowych leży u podstaw demokratycznego państwa prawa. Organizacje, jako podstawowy wyraz działań społecznych, reprezentują obywateli i budują społeczeństwo obywatelskie. Bez względu na partie polityczne. Dlatego zdumiewający jest komunikat zamieszczony na stronie Ministerstwa…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: Szanowny Panie Ministrze, niezależność organizacji pozarządowych leży u podstaw demokratycznego państwa prawa. Organizacje, jako podstawowy wyraz działań społecznych, reprezentują obywateli i budują społeczeństwo obywatelskie. Fundacja Wolni Obywatele RP otrzymała z resortu Spraw Wewnętrznych i…
Do ministra kultury i dziedzictwa narodowego: Szanowny Panie Ministrze, organizacje pozarządowe i nowe ruchy społeczne stanowią najważniejszy katalizator rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W ostatnich tygodniach zarówno w mediach publicznych, jak i wypowiedziach polityków wiele razy pojawiał się temat organizacji pozarządowych i…
Do Prezes Rady Ministrów: Szanowny Panie Pełnomocniku, społeczeństwo obywatelskie to wartość i warunek sprawnie działającego, współczesnego państwa. Rządowe deklaracje dotyczące wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych pojawiają się w debacie od czasu wyborów, jednak do tej pory nie wprowadzono żadnych rozwiązań prawnych,…