Wyniki wyszukiwania:
Do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Szanowna Pani Minister, z dużymi utrudnieniami na swojej ścieżce zawodowej spotykają się osoby transpłciowe. Ich prawo do wykonywania pracy swobodnie wybranej jest ograniczone. Brakuje bowiem odpowiednich uregulowań, które umożliwiłyby uzgodnienie płci metrykalnej. Problemem…
Na posiedzeniu Gabinetu Cieni omawiany był projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony, czyli formacji, która ma zastąpić Biuro Ochrony Rządu. Jak podkreśla wiceszef Gabinetu Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Wójcik - Dziś doszło do kuriozalnej sytuacji, w której ministrowi Błaszczakowi…
Jednym z tematów posiedzenia Gabinetu Cieni była ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Według Wiceszefa Gabinetu Rozwoju i Infrastruktury Cezarego Grabarczyka ten projekt to rozwiązanie znane z przeszłości. Centralizacja zasobów nieruchomości to nie jest dobry pomysł, ponieważ problemy mieszkaniowe należy rozwiązywać…
Do Minister Edukacji Narodowej: Szanowna Pani Minister, edukacja antydyskryminacyjna to świadome działanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności. Zapis o edukacji antydyskryminacyjnej wprowadzony w…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Pełnomocniku, edukacja antydyskryminacyjna to świadome działanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności. Zapis o edukacji antydyskryminacyjnej wprowadzony w…
Platforma Obywatelska przygotuje specustawę dotyczycącą ochrony Puszczy Białowieskiej. Zapowiedział to przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podczas pierwszego wyjazdowego posiedzenia Gabinetu Cieni w Białowieży. „Puszcza ważna jest dla mieszkańców, dla Polski i Europy bo jest to część polskiej historii. Sprzeciwiamy się polityce…
Gabinet Cieni krytycznie ocenił dwie uchwały, które znalazły się w porządku obrad ostatniej Rady Ministrów. Ich wnioskodawcą było Ministerstwo Rozwoju i Finansów i dotyczyły one zmiany umowy partnerstwa z Komisją Europejską na lata 2014-2020 oraz zmiany w Programie Operacyjnym Infrastruktura…
środa, 28 czerwiec 2017

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni krytycznie ocenił zaprezentowany na Radzie Ministrów (27.06.2017 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw. Projekt…
Do minister rodziny, pracy i polityki społecznej: Szanowna Pani Minister, niezrozumiałe są nowe przepisy, które zaproponował resort Pani Minister. Nowe regulacje obniżą standardy opieki i warunki bezpieczeństwa w żłobkach oraz klubach dziecięcych. Według nowych standardów, więcej dzieci będzie przebywać w…
W wielu regionach odbywają się spotkania konsultacyjne ustawy o młodzieży przygotowanej przez Gabinet Cieni prowadzone przez Szefa Gabinetu Cyfryzacji, Innowacji i Młodzieży Arkadiusza Marchewkę i Pełnomocnika do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego w Gabinecie Cieni Michała Brauna. Spotkania zaczęły się w Warszawie,…
Do minister rodziny, pracy i polityki społecznej: Szanowna Pani Minister, schroniska dla bezdomnych kobiet alarmują, że ministerstwo zakazuje przyjmowania matek z dziećmi. Niepokojąca jest decyzja resortu rodziny, pracy i polityki społecznej o tym, że schroniska dla bezdomnych nie mogą przyjmować…
Do ministra rozwoju i finansów. Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Minister, z założeń Programu Budowy Kapitału wynika, iż planowane jest wprowadzenie obowiązkowych (dla części pracodawców) Pracowniczych Planów Kapitałowych („PPK”), w ramach których pracownik i pracodawca będą odkładać dodatkowe środki na…
Platforma Obywatelska składa wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w resorcie środowiska w zakresie legalności oraz zalecanych przez ministra środowiska działań w sprawie Puszczy Białowieskiej. Kontrola NIK miałby dotyczyć oceny: decyzji wydanej przez Ministerstwo Środowiska ws. prac wykonywanych…
Gabinet Cieni krytycznie ocenił propozycje rządu zawarte w „Projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin”. Jesteśmy przeciwni proponowanym przez rząd zmianom dotyczącym opieki żłobkowej. Rada Ministrów proponuje, by w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: Szanowny Panie Ministrze, w Chwaszczynie, kaszubskiej wsi na przedmieściach Trójmiasta doszło do ataku na tle narodowościowym. Grupa Polaków napadła na dom zamieszkiwany przez obywateli Ukrainy, którzy pracują w lokalnej firmie. Grupa pijanych Polaków otoczyła…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Pełnomocniku, w Chwaszczynie, kaszubskiej wsi na przedmieściach Trójmiasta doszło do ataku na tle narodowościowym. Grupa Polaków napadła na dom zamieszkiwany przez obywateli Ukrainy, którzy pracują w lokalnej firmie. Grupa pijanych Polaków otoczyła dom, w…
Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotowuje zmiany dotyczące realizacji polityki spójności na lata 2014-2020. Część rozwiązań będzie stanowiło ułatwienie dla beneficjentów, jednak PiS zamierza zwiększyć kompetencje wojewody w tym zakresie. "Platformę Obywatelską niepokoi fakt, że do procesu realizacji tych projektów włącza…
Do ministra edukacji narodowej. Szanowna Pani Minister, mając w pamięci Pani obietnice dotyczące podwyżek dla nauczycieli, zwracamy się prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Kiedy zostanie przedstawiony plan podnoszenia pensji nauczycielom? Mija bowiem kolejny termin wskazany przez Panią Minister…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W dniu 30 kwietnia weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która zakłada wstrzymanie sprzedaży państwowych gruntów na 5 lat i nowe zasady…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Warszawa, 23 marca 2017 r. Hotele czy pensjonaty dla zwierząt umożliwiają opiekunom odpłatne pozostawienie w nim zwierząt na określony okres, na przykład na czas urlopu. To działalność komercyjna opierająca się na zasadach gospodarki rynkowej.…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Warszawa, 5 kwietnia 2017 r. Panie Ministrze! W dniu 14 kwietnia 2016 roku Sejm RP uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Przyjęta rok temu…
Do ministra edukacji narodowej. Szanowna Pani Minister, jestem bardzo zaniepokojona obecnym projektem ustawy, zakładającym rezygnację z możliwości organizowania indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania na terenie przedszkola lub szkoły. Sytuacja wielu dzieci chorych i z niepełnosprawnością, które dotychczas…
Do Prezesa Rady Ministrów. Szanowna Pani Premier, w trakcie sejmowej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla kierowanego przez Panią rządu, w dniu 07.04.2017 r., użyła Pani słów: „uratowaliśmy Stocznię Marynarki Wojennej poprzez jej zakup przez Polską Grupę Zbrojeniową”. Wierzę,…
Do ministra edukacji narodowej. Szanowna Pani Minister, uczniowski projekt edukacyjny jest to nowoczesna metoda nauczania, która ożywiła w ostatnim czasie edukację. Angażowała ona uczniów bardziej niż tradycyjne nauczanie i uczyła pracy zespołowej. Projekty dawały zarówno uczniom jak i nauczycielom przestrzeń…
Do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Szanowna Pani Minister, jestem bardzo zaniepokojona planami wprowadzenia zmian w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zwiększenie limitu dzieci na jednego opiekuna z 8 do 10, oraz zlikwidowanie wymogu…
Do Prezes Rady Ministrów: Szanowny Panie Pełnomocniku, do wszystkich urzędów wojewódzkich w Polsce zostało wysłane pismo z prośbą o podanie informacji o osobach innych narodowości posiadających obywatelstwo polskie oraz posiadających inne obywatelstwo i posiadających zezwolenie na pobyt na terytorium RP.…
Do minister edukacji narodowej: Szanowna Pani Minister, według raportu OECD o przemocy w szkołach, polska młodzież potrzebuje wsparcia psychologicznego. 21,5 proc. gimnazjalistów przyznało, że w ciągu ostatniego miesiąca było dręczonych, 11,7 proc. wskazało, że rówieśnicy w szkole się z nich…
Szanowny Panie Pełnomocniku, podczas Przeglądu Praw Człowieka w ONZ, który odbył się 9 maja br. w Genewie, dużo uwagi poświęcono obecnej sytuacji w Polsce. W raporcie opublikowanym przez Radę Praw Człowieka ONZ, który podsumował Okresowy Przegląd Praw Człowieka znalazło się…
PO złożyła we wtorek wniosek o powołanie w Sejmie komisji śledczej, która miałaby zbadać okoliczności zatrzymania i śmierci Igora Stachowiaka. Domagamy się między innymi zbadania powiązań niektórych wrocławskich policjantów z politykami PiS. Minister Spraw Wewnętrznych w Gabinecie Cieni PO Borys…
Gabinet Cieni PO zgłasza wątpliwości dotyczące rządowego projektu Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. Domagamy się ustalenia kryteriów przyznawania środków na przygotowanie oprawy artystyczno-historycznej. 100-lecie odzyskania niepodległości wymaga szczególnej oprawy zarówno w kraju jak i za granicą. Obawiamy się jednak,…
Do Prezes Rady Ministrów: Szanowny Panie Pełnomocniku, Polska zajęła przedostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w tęczowym rankingu ILGA-Europe. Jest to najważniejszy ogólnoeuropejski ranking analizujący poziom równouprawnienia osób LGBT w Europie. Krajami bardziej homofobicznymi niż Polska są Litwa i Łotwa,…
Do prezesa rady ministrów: Szanowny Pan ADAM LIPIŃSKI Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Szanowny Panie Pełnomocniku, w ostatnich dniach doszło do ponownego ataku na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii. W minionym roku trzykrotnie doszło do takiego ataku. Działacze praw człowieka…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: Szanowny Panie Ministrze, według raport OECD o przemocy w szkołach, polska młodzież potrzebuje wsparcia psychologicznego. Wyniki raportu są druzgocące. 21,5 proc. gimnazjalistów przyznało, że w ciągu ostatniego miesiąca było dręczonych, 11,7 proc. wskazało, że…
Do prezes rady ministrów: Szanowny Panie Pełnomocniku, amerykańska organizacja pozarządowa Freedom House opublikowała raport „Press Freedom 2017” dotyczący wolności mediów na świecie. Raport nie jest optymistyczny dla Polski. Pierwszy raz od 1990 roku na liście państw, w których istnieje wolność…
Szanowny Pan ADAM LIPIŃSKI Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Szanowny Panie Pełnomocniku, w lipcu 2016 roku do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Justynie Helcyk, kierującej dolnośląską brygadą Obozu Narodowo-Radykalnego. Akt oskarżenia dotyczył antymuzułmańskiej manifestacji zorganizowanej we Wrocławiu jesienią 2015 roku,…
Do ministra sprawiedliwości: Szanowny Panie Ministrze, w lipcu 2016 roku do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Justynie Helcyk, kierującej dolnośląską brygadą Obozu Narodowo-Radykalnego. Akt oskarżenia dotyczył antymuzułmańskiej manifestacji zorganizowanej we Wrocławiu jesienią 2015 roku, podczas której koordynatorka dolnośląskiego oddziału ONR…
Do ministra energii. W trakcie kampanii wyborczej politycy Prawa i Sprawiedliwości składali górnikom ze śląskich kopalń kamiennego obietnice, że jeżeli wygrają wybory parlamentarne i przejmą stery władzy, to będą nie będą zamykać kopalń i będą tworzyć nowe miejsca pracy. W…
czwartek, 11 maj 2017

#WzywamyDoDebaty

Na konferencji prasowej Przewodniczący Grzegorz Schetyna wezwał przedstawicieli PiS do debaty o wizji państwa w jego najważniejszych obszarach. Apelujemy do Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło i ministrów rządu PiS aby podjęli wyzwanie i stanęli do merytorycznej debaty z przedstawicielami Platformy o…
Do ministra finansów. Chaos, jaki na początku tego roku zapanował w administracji skarbowej mocno dotknął podatników. Brak regulaminów organizacyjnych urzędów, brak stosownych upoważnień, późne powołania zastępców naczelników, niedziałające ze względu na niewprowadzenie nowych komórek organizacyjnych systemy kancelaryjne, czy wreszcie wygaszenie…
Do ministra finansów. Zgodnie z uzyskanymi przeze mnie informacjami, podatnicy coraz częściej spotykają się z restrykcyjnym stanowiskiem organów podatkowych odnośnie do uregulowania instytucji przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy o podatku od towarów i usług (T.j. Dz.…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: Szanowny Panie Ministrze, w ostatnich dniach doszło do ponownego ataku na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii. To już czwarty atak na siedzibę w ciągu ostatnich czternastu miesięcy. Działacze praw człowieka stanowią ważną część społeczeństwa. Tymczasem…
Rozpoczynamy prace nad projektem ustawy zmieniającej proces legislacyjny – zdecydował Gabinet Cieni. Obecnie projekty poselskie i obywatelskie wnoszone do Sejmu nie muszą mieć oceny skutków regulacji. Często nie są nawet poprzedzone debatą publiczną. W tej kadencji Sejmu, ten sposób składania…
Zespół kontrolny PO ustala jak wyglądał przetarg na śmigłowce dla polskiego wojska. Politycy PO, w tym wiceszef Gabinetu Cieni Obrony Cezary Tomczyk, sprawdzili w resorcie dokumentację związana z przetargiem na śmigłowce. -Z dokumentów jasno wynika, że Pan Wacław Berczyński przez…
Komisja Europejska grozi Polsce karami finansowymi za nielegalną wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Członkowie Gabinetu Środowiska - posłanka Gabriela Lenartowicz oraz poseł Tomasz Cimoszewicz apelują o zakończenie tego szkodliwego procederu i ostrzegają przed bezpowrotną utratą jednego z najcenniejszych obszarów Polski.…
Do ministra energii. Z dniem 1 maja 2016 r. powołano Polską Grupę Górniczą sp. z o.o., która przejęła 11 kopalń i 4 zakłady górnicze od Kompanii Węglowej S.A., która przeszła proces restrukturyzacji. Jej funkcjonowanie oparto o przygotowany biznesplan. Prawidłowa realizacja…
Do ministra energii. Wszystkie spółki węglowe w ramach prowadzonej restrukturyzacji i realizowanych programów naprawczych wprowadziły redukcję zatrudnienia. W tym czasie część pracowników odchodziła na odprawy socjalne, część na urlopy górnicze lub na emerytury. Tak więc liczba osób zatrudnionych w górnictwie…
Do ministra energii. Polskie górnictwo przechodzi obecnie intensywny proces restrukturyzacji. Jego zasadniczą częścią jest m.in. likwidacja kopalń lub ich części. Podmioty te trafiają do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Trafiły już tu kopalnie ze zlikwidowanej Kompanii Węglowej S.A. i Jastrzębskiej Spółki…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: Szanowny Panie Ministrze, Fundusz Azylu, Migracji i Integracji zarządzany jest przez Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych. W kwietniu br. mija dokładnie 12 miesięcy od czasu, w którym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, unieważniając…
Do minister edukacji narodowej: Szanowna Pani Minister, dotychczasowa forma łączenia nauczania indywidualnego z chodzeniem do szkoły bardzo dobrze sprawdzała się przez lata. Tymczasem Ministerstwo poinformowało o zamiarze likwidacji nauczania indywidualnego dzieci z niepełnosprawnością na terenie szkoły. Zgodnie z zapowiedziami, nauczanie…
Do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej: Szanowna Pani Minister, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złamało regulamin w najważniejszym programie dotacyjnym – Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pani Minister wbrew regulaminowi odjęła punkty przyznane przez ekspertów, tym samym odbierając dotację: Stowarzyszeniu…