Wyniki wyszukiwania:
Do ministra finansów. W dniu 24 czerwca 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną prawa podatkowego w kwestii opodatkowania VAT sprzedaży dań gotowych (sygn. PT1.050.3.2016.156). Wniosek płynący z tej interpretacji jest następujący: nawet jeśli przedmiotem sprzedaży jest towar (w rozumieniu…
Do ministra energii. z dniem 1 kwietnia 2017r. ma nastąpić połączenie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. W swoich wypowiedziach, zarówno na posiedzeniach Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, jak również odpowiadając na pytania posłów…
Do ministra energii. Sprawa uregulowania kwestii wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla górników, wszystkich emerytów i rencistów górniczych ciągnie się już od dłuższego czasu. Jedne spółki zawiesiły, inne zlikwidowały ekwiwalent. Ponad rok czekamy już na tzw. specustawę, którą obiecał…
Do Prezes Rady Ministrów: Szanowny Panie Pełnomocniku, sprawa jednego z bydgoskich radnych PIS wywołała szeroką, ogólnopolską dyskusję na temat problemu przemocy domowej. Dyskusję bardzo potrzebną, ponieważ przyczyną śmierci i kalectwa wśród kobiet między 16. a 44. rokiem życia jest przemoc…
Do ministra energii. Sprawa uregulowania kwestii wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla wszystkich emerytów i rencistów górniczych ciągnie się już od dłuższego czasu. Od ponad roku czekamy na tzw. specustawę, którą obiecał rząd, kiedy to zaapelowałem o uregulowanie tej…
Do prezesa rady ministrów: Szanowny Pan ADAM LIPIŃSKI Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Szanowny Panie Pełnomocniku, w ubiegłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował, że ustawa o równym traktowaniu jest nieskuteczna. Świadczy o tym fakt, że w ciągu pięciu lat…
W Biurze Krajowym Platformy Obywatelskiej odbyła się konferencja Przewodniczącego Gabinetu Cieni Grzegorza Schetyny, w jej trakcie przestawiono nowego głównego doradcę ekonomicznego Platformy Obywatelskiej dr hab. Andrzeja Rzońcę oraz raport „Gospodarcze konsekwencje dobrej zmiany”. Dr hab. Andrzej Rzońca jest ekonomistą, absolwentem…
Do ministra energii. W dniu 6 marca 2017 r. rada nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu ze stanowiska prezesa spółki Tomasza Gawlika, który pełnił tę funkcję od 17 grudnia 2015 r. Rada nadzorcza nie podała, jakie były przyczyny tej decyzji. Z…
Do prezesa Rady Ministrów. Jak wynika z doniesień prasowych obie spółki górnicze, tj. PGG i KHW są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. PGG zakończyła rok 2016 ze strata ok. - 300 mln zł. Katowicki Holding Węglowy S.A. natomiast ma duże…
Gabinet Cieni zaprezentował harmonogram pracy nad Ustawą o młodzieży. Jest to wyjątkowy w skali całej polski pomysł na stworzenie wspólnie z młodymi ludźmi ram politycznych dla ich funkcjonowania w Polsce. Takiej ustawy brakuje w naszym kraju. Poseł Arkadiusz Marchewka Szef…
Do minister edukacji narodowej: Szanowna Pani Minister, nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły w Żaganiu stanie przed komisją dyscyplinarną za to, że udostępnił na portalu społecznościowym odcinek satyrycznego serialu oraz grafiki wspierające działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nauczycielowi zarzucono mowę nienawiści.…
Do ministra finansów: Szanowny Panie Ministrze, Kontrola skarbowa, w swojej 25-letniej historii opierała się na korpusie inspektorów kontroli skarbowej. Status inspektora kontroli skarbowej uzyskiwało się po spełnieniu wielu rygorystycznych warunków przewidzianych w przepisach ustawy o kontroli skarbowej, w tym po…
Do prezesa Rady Ministrów. 10 lutego miał miejsce wypadek samochodowy z udziałem Pani Premier, w wyniku którego została Pani odwieziona do miejscowego szpitala, a następnie przetransportowana helikopterem do Warszawy. Na trasie Oświęcim - Warszawa doszło do międzylądowania w Kielcach, w…
Do ministra zdrowia. W Polsce żyje nie więcej niż 30 chłopców z chorobą Duchenne’a wywołaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny. Tak mała grupa młodych pacjentów nie może liczyć na pomoc w skutecznym leczeniu ze strony Ministra Zdrowia. Przeciwnie, postępowania sądowe…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach Dotyczy: Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - przywrócenia obowiązujących do dnia 2 kwietnia 2017 r. standardów organizowania i dobywania zgromadzeń, pozwalających na pełne i efektywne korzystanie przez obywateli i inne podmioty…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Dotyczy: Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia transparentności i jawności systemu wynagrodzeń członków organów korporacyjnych spółek notowanych…
Do prezesa Rady Ministrów. Pragnę zwrócić uwagę Pani Premier na sytuację związaną z grupą kapitałową Polimex-Mostostal. Otóż wyniki wspomnianej grupy kapitałowej po bardzo złej sytuacji w latach poprzednich oraz lekkim wzroście w 2015 r. ponownie w 2016 r. znacząco się…
Do ministra zdrowia. Z początkiem marca br. gruchnęła informacja o zaprzestaniu refundacji jedynego skutecznego leku dla wybranych osób cierpiących na Zespół Huntera. Minister zdrowia odbierając nieuleczalnie chorym finansowe wsparcie zaprzepaścił ich marzenia o wydłużeniu okresu życia, a także poprawy komfortu…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Dotyczy: Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - nadania organowi administracji publicznej prawa do umorzenia zawieszonego postępowania, po upływie trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, w wypadku śmierci strony, jej…
Szanowny Panie Ministrze, w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi współpracy ze Służbami Bezpieczeństwa w latach 1979-1980 prof. Andrzeja Przyłębskiego powołanego w lipcu 2016 do pełnienia funkcji ambasadora RP w Niemczech, jak również mając na uwadze fakt, że Instytut Pamięci Narodowej…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowna Pani Premier! Z dniem 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U z 2016 r. poz. 1947 ze zm), która skonsolidowała dotychczasową administrację…
Do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Szanowny Panie Ministrze, w związku z podaną przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informacją o decyzji o przeniesieniu 400 mln zł z akwakultury śródlądowej na pomoc rybakom morskim w ramach Programu Operacyjnego…
Do ministra edukacji narodowej: Szanowna Pani Minister, dr hab. Urszula Dudziak, główna ekspertka MEN od wychowania do życia w rodzinie w swoich wystąpieniach publicznych obraża i poniża tysiące ludzi, którzy dzięki procedurze in vitro, stali się szczęśliwymi rodzicami. Krzywdzi także…
Do ministra zdrowia: Szanowny Panie Ministrze, pojawiły się informacje o planowanych zmianach w opiece prenatalnej. Cięciom budżetowym ma zostać poddane prowadzenie skomplikowanych ciąż, trudnych porodów i ratowanie chorych noworodków. Niepokojące jest zaproponowane przez resort zdrowia obniżenie wycen procedur neonatologicznej, kardiologicznej…
Do ministra obrony narodowej. W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację nr 7009 w sprawie gospodarowania w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o. ze zdziwieniem przyjmuję, iż w przypadku gdy rachunek ekonomiczny wskazuje na możliwość uzyskania wyższej ceny za zbywaną nieruchomość…
Do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Szanowny Panie Ministrze, od września przyszłego roku zacznie obowiązywać Konwencja Balastowa Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), nakładająca na armatorów pływających na wszystkich morzach i oceanach obowiązek instalowania systemów uzdatniania wód balastowych. Koszt tych urządzeń…
Do ministra zdrowia: Szanowny Panie Ministrze, spore wątpliwości wzbudziły we mnie odpowiedzi pana Krzysztofa Łandy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na moje interpelacje poselskie w sprawie zmian w dostępności antykoncepcji awaryjnej oraz niebezpiecznego preparatu na zaburzenia erekcji dostępnego bez recepty.…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji. W Unii Europejskiej funkcjonuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. dotycząca ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji o przestępstwach lub wykroczeniach przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, której celem…
Do ministra cyfryzacji. Centralny Ośrodek Informatyki podlegający Ministerstwu Cyfryzacji rozpisuje przetarg w celu znalezienia firmy, która zapewni rządowi obsługę informatyczną poprzez umożliwienie korzystania z usług informatyków, w tym 500 programistów Java i 125 testerów oprogramowania. Celem projektu jest wyeliminowanie konieczności…
Do ministra cyfryzacji. Do Systemu Rejestrów Państwowych trafić mają cztery nowe kategorie danych. Będą to informacje paszportowe, baza uaktualnionych danych wyborców, baza bezpośrednich kontaktów do obywateli oraz informacje o faktycznym składzie gospodarstw domowych. W nowym rejestrze kontaktów umieszczone będą więc…
Do ministra cyfryzacji. Rosnąca w błyskawicznym tempie popularność urządzeń mobilnych i nowe możliwości pojawiające się wraz z rozwojem tzw. Internetu Rzeczy (IoT), wymuszają rozwój odpowiedniej infrastruktury, która pozwoli efektywnie korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych w tym zakresie. Internet Rzeczy daje…
Do ministra cyfryzacji. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje obecnie projekt umożliwiający Polakom mobilny dostęp do dokumentów osobistych za pomocą telefonów komórkowych. Planowane uruchomienie programu, realizowane go pod nazwą mDokumenty, nastąpi w pierwszej połowie bieżącego roku. Według przedstawionych przez MC informacji, korzystanie z…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: Szanowny Panie Ministrze, mniejszości narodowe od początku roku czekają na środki z MSWiA. Stowarzyszenia zrzeszające mniejszości narodowe nie dostały pieniędzy na prowadzenie swoich działalności. Pracownicy nie otrzymują wynagrodzeń, stowarzyszenia nie opłacają ZUS-u, co wiąże…
Szanowny Panie Ministrze, w ubiegłym tygodniu w Polsce gościła Rebecca Kiessling, amerykańska działaczka pro-life, której działalność skierowana jest na doprowadzenie do całkowitego zakazu dokonywania aborcji wobec nienarodzonych – również poczętych w wyniku gwałtu. Działaczka pro-life przybyła do Polski na zaproszenie…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Dotyczy: Projekt dotyczy intencją wnioskodawców jest nałożenie na Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową, CBA oraz Krajową Administrację Skarbową obowiązku informowania osób o prowadzonych wobec nich w przeszłości czynnościach operacyjno-rozpoznawczych,…
Do prezesa Rady Ministrów Szanowny Panie Pełnomocniku, rząd przyjął projekt, który przewiduje, że antykoncepcja awaryjna będzie dostępna jedynie na receptę. To kolejne po cichu wprowadzone regulacje przeciwko kobietom. Najpierw rząd PIS zabrał program in vitro, potem próbował zaostrzyć prawo aborcyjne,…
Do ministra finansów. Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie kluczowe przepisy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw („ustawa zmieniająca”). Ustawa zmieniająca zmodyfikowała zasady naliczania odsetek od…
Rak jelita grubego jest drugim nowotworem powodującym najwięcej zgonów w Polsce, zaraz po nowotworze płuca. Dlatego tym bardziej zaniepokoiły mnie liczne informacje od lekarzy prowadzących (onkologów), o przypadkach pacjentów, u których dochodzi w ostatnim czasie do progresji nowotworu jelita grubego…
Wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło i wybranie pana Grzegorza Schetyny na Prezesa Rady Ministrów Niniejszy wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Dotyczy: Projekt dotyczy ograniczenia osób uprawnionych do poruszania się w formie kolumny pojazdów uprzywilejowanych (tylko Prezydent i Premier); kolumna będzie mogła być używana także, jeżeli zachodzi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób…
Do ministra zdrowia Szanowny Panie Ministrze, rząd przyjął w tym tygodniu projekt, który przewiduje, że antykoncepcja awaryjna będzie dostępna jedynie na receptę. To kolejne, po cichu wprowadzone regulacje przeciwko kobietom. Najpierw Rząd PIS zabrał program in vitro, potem próbował zaostrzyć…
Do ministra energii. Jeszcze rok temu kopalnia Sośnica należąca do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. przynosiła jej największe straty. Pojawiły się wówczas głosy o jej przeniesieniu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i likwidacji. W sierpniu 2016 r. podpisano jednak…
Do ministra energii. 9 lutego br. w siedzibie Katowickiego Holdingu Węglowego odbyło się spotkanie zarządu spółki ze stroną społeczną. Jego celem było przedstawienie przez zarząd przedstawicielom organizacji związkowych treści propozycji porozumienia dotyczącego fuzji KHW S.A. i Polskiej Grupy Górniczej sp.…
Do ministra energii. Górnicy zatrudnieni w Katowickim Holdingu Węglowym nie zgadzają się z decyzją zarządu o wypłacie „czternastki” w częściach. Podkreślają, że ta decyzja jest niezgodna z podpisanym porozumieniem 17 listopada 2014 roku, które gwarantowało wypłatę czternastej pensji w całości.…
Do ministra sprawiedliwości. Szanowny Panie Ministrze, Centrum Praw Kobiet od ponad 20 lat pomaga kobietom, które doświadczają przemocy domowej. Prawniczki i psycholożki są z ofiarami przemocy podczas rozpraw sądowych, prowadzą terapie indywidualne i grupowe, pomagają stanąć na nogi po rozstaniu…
Do ministra cyfryzacji. 25 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na posiedzeniu zaprezentowano przygotowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji informację na temat prawa dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji publicznej. Przedstawiciele niektórych samorządów terytorialnych…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji Szanowny Panie Ministrze, w związku opublikowanymi przez media informacjami (m.in. WP, Onet, Newsweek, Rzeczpospolita) dotyczącymi niewłaściwego zabezpieczenia wizyty Prezydenta RP w Londynie w dniach 14-15 IX 2015 r., poprzez dobór jako środka transportu -…
Do ministra spraw zagranicznych Szanowny Panie Ministrze, przedstawiciele środowiska farmaceutów są zaniepokojeni informacjami dotyczącymi ingerowania zagranicznych koncernów farmaceutycznych w procedowany w Sejmie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126). Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych…
Do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Szanowny Panie Ministrze, w związku z podpisanym przez ministrów Polski, Czech i Słowacji memorandum, które wyraża wspólny cel wymienionych państw, jakim jest przywrócenie pełnej żeglowności na Odrze, Łabie i Dunaju proszę o odpowiedź…
Do prezesa Rady Ministrów. Szanowna Pani Premier, dzisiaj w Kuratorium w Katowicach odbywa się pierwsza dyscyplinarna rozprawa dziesięciu nauczycielek z Zespołu Szkół Specjalnych w Zabrzu, które poparły "Czarny Protest" w październiku ubiegłego roku. W październiku ubiegłego roku, kiedy w całej…