Wyniki wyszukiwania:
Do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Szanowna Pani Minister! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postanowiło ograniczyć możliwość zagranicznych adopcji. Odebrano uprawnienia dwóm głównym ośrodkom adopcyjnym: Wojewódzkiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu przy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz Krajowemu Ośrodkowi Adopcyjnemu Towarzystwa…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Szanowny Panie Ministrze, polska Straż Graniczna odmawia dostępu do międzynarodowej ochrony uchodźcom z Czeczeni, Tadżykistanu i Gruzji. Wbrew krajowemu i międzynarodowemu prawu, uchodźców nie dopuszcza się do procedury azylowej. Human Rights Watch w odniesieniu…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Szanowny Panie Ministrze, w nawiązaniu do przedstawionych przez Pana danych w dniu 11.02.2017 r. dotyczących liczby zdarzeń drogowych Biura Ochrony Rządu z udziałem osób ochranianych w latach 2013-2016, jak również w oparciu o informacje…
Szanowna Pani Premier, od chwili wypadku w Oświęcimiu 10.02.2017 r. do opinii publicznej docierają informacje dotyczące używania wojskowych samolotów C-295M (CASA). Mając powyższe na uwadze, proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1. Ile lotów wojskowym samolotem CASA odbyło się od…
Do ministra spraw zagranicznych Szanowny Panie Ministrze, podczas kampanii wyborczej do Sejmu zapowiadał Pan: "Zwrócimy się do świata o pomoc i będziemy starali się wnieść sprawę do międzynarodowych trybunałów, aby zaskarżyć Rosję o przetrzymywanie wraku Tu-154M i nieprofesjonalność w prowadzeniu…
Do ministra zdrowia. W literaturze przedmiotu choroba Leśniowskiego-Crohna określana jest mianem przewlekłego zapalenia jelit. Koszmarne dolegliwości z nią związane mogą jednak dotyczyć całego układu pokarmowego, począwszy od jamy ustnej aż do odbytu. Przyczyny schorzenia wciąż nie są znane. Chorobę częściej…
Do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Szanowny Panie Ministrze, aktywność twórców, ludzi kultury i organizacji kulturalnych jest niezwykle ważna dla rozwoju kultury i tożsamości narodowej. Oddolne inicjatywy kulturalne w całej Polsce pokazują pasję i kreatywność Polaków, a dobrze wykwalifikowani nauczyciele…
Do ministra obrony narodowej Udział Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA w tegorocznym XXIV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO oraz Targach Pro Defense, które odbyły się w czerwcu w Ostródzie wygenerował koszty poniesione przez Spółkę związane z tymi wydarzeniami. Wobec powyższego, działając…
Do ministra zdrowia. Szanowny Panie Ministrze, w szpitalu na Dolnym Śląsku do książeczki zdrowia noworodka wpisano: „z in vitro”. Dziewczynka urodziła się na początku stycznia. Jej rodzice ostatnie dwa lata leczyli niepłodność. Korzystali z – zamkniętego już – programu refundacyjnego…
Do prezesa Rady Ministrów. Szanowny Panie Pełnomocniku, Amnesty International opublikowało roczny raport, który dokumentuje sytuację praw człowieka na świecie w 2016 roku. Eksperci ocenili 159 krajów. Ocenie poddano także Polskę. Jak czytamy w raporcie, Polska nie uchroniła się od tendencji…
Do ministra energii. W przesłanej w dniu 13 stycznia 2017 r. odpowiedzi (znak: BM-I-0700-329/16, IK: 57400) na interpelację nr 8608 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe o mocy nie większej niż 500…
Do ministra spraw zagranicznych Szanowny Panie Ministrze, już w 2013 roku w odpowiedzi na apele kampanii społecznej "Piesze przejścia graniczne" rząd RP i władze Ukrainy zgodziły się co do tego, że brak możliwości przekraczania granicy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej pieszo jest…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw Dotyczy: Projekt dotyczy wyodrębnienia w obowiązujących regulacjach prawnych postępowań komorniczych prowadzonych wobec samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie opłat pobieranych przez komorników, a także zwolnienia…
Do prezesa Rady Ministrów. Szanowny Panie Pełnomocniku, w publicystycznym dodatku „Rzeczpospolitej” ukazał się tekst profesora z Uniwersytetu w Białymstoku, w którym wezwał do "ograniczonej dyskryminacji" osób "niezrównoważonych psychicznie" w szkołach wyższych i odsiewania ich podczas egzaminów wstępnych. Tekst ma formę…
Złożyliśmy projekt ustawy, który zatrzyma zmasowaną wycinkę drzew w Polsce. Domagamy się również odwołania ze stanowiska Jana Szyszki. Ustawa o ochronie środowiska, która pozwoliła na masową wycinkę drzew, została przyjęta na nielegalnym posiedzeniu Sejmu w Sali Kolumnowej. Przeprowadzono ją przez…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody Dotyczy: Projekt dotyczy zaostrzenia obowiązujących przepisów pozwalających na swobodne dokonywanie wycinki drzew oraz krzewów. Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5CCB2C5137E349A4C12580D10026A58A Treść zmian: Art.1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.…
Do ministra zdrowia. Oddawanie krwi ratuje życie bliźniego, a oprócz tego daje satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa. Choć nauka medycyny wydaje się być dalece zaawansowana, to krew nadal pozostaje niezastępowalną płynną tkanką człowieka. Dlatego idea krwiodawstwa powinna być pielęgnowana i cieszyć…
Do ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Szanowny Panie Ministrze, w publicystycznym dodatku „Rzeczpospolitej” ukazał się tekst profesora z Uniwersytetu w Białymstoku, w którym wezwał do "ograniczonej dyskryminacji" osób "niezrównoważonych psychicznie" w szkołach wyższych i odsiewania ich podczas egzaminów wstępnych. Tekst…
Do ministra energii. KWK „Makoszowy” była ostatnią funkcjonująca kopalnią w Zabrzu oraz jednym z większych pracodawców w zabrzańskim regionie. Oficjalnie kopalnia wydobywała węgiel do 30 grudnia 2016 r. W skutek decyzji Ministra Energii i Skarbu Państwa o likwidacji kopalni miejsca…
Treść listu do Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Szanowny Panie Dyrektorze, W odpowiedzi na Pana tekst na portalu „Ngo.pl” dziękuję za kilka miłych słów i jednocześnie informuję, że z przyjemnością wezmę udział w spotkaniu z Panem. Z uwagą słuchałem…
Treść listu skierowanego do Adam Lipiński, Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Szanowny Panie Ministrze, Przekazuję Panu list, który napisałem do Dyrektora Kaczmarczyka w odpowiedzi na zaproszenie na spotkanie skierowane do mnie za pośrednictwem artykułu na portalu ngo.pl. Biorąc pod uwagę wielość…
Do ministra zdrowia. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka łac. epidermolysis bullosa (w skrócie EB) jest grupą chorób charakteryzujących się wybitną wrażliwością skóry. Pęcherze powstają nawet po drobnych urazach mechanicznych, a w ciężkich postaciach choroby mogą tworzyć się samoistnie. W przebiegu ciężkich…
Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej zaapelował do premier Beaty Szydło, aby w interesie pacjentów nie podpisywała się pod szkodliwą ustawą o sieci szpitali.    .@kopacz_ewa: Zwracam się do Beaty Szydło, aby nie podpisywała się pod tym projektem, ze względu na dobro…
Do ministra środowiska. Z uwagi na liczne kontrowersje i obawy dotyczące projektu ustawy Prawo wodne, zwracam się z pytaniem, czy przekazane Państwa resortowi krytyczne uwagi środowisk żeglarskich i przedsiębiorców zostały uwzględnione w dalszych pracach legislacyjnych ww. ustawy? W projekcie Prawa…
Do ministra infrastruktury i budownictwa Szanowny Panie Ministrze, stacja kolejowa w Lesznie powstała w roku 1856 i począwszy od tamtego czasu, stanowi ona istotny punkt węzłowy dla kolei. Niestety decyzją komunistycznych władz z roku 1968, postanowiono wyburzyć historyczny pierwszy budynek…
Do ministra cyfryzacji. W związku z zakończonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2020, uprzejmie proszę o przedstawienie ich wyników. Ponadto proszę o wskazanie źródeł finansowania działań związanych z realizacją strategii w…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra spraw zagranicznych. Na początku czerwca 2016 r. Konferencja Episkopatu Polski, w odpowiedzi na apel Papieża Franciszka, kierując się przykładem i doświadczeniami włoskiej Wspólnoty św. Idziego, wyraziła zgodę na zorganizowanie przez Caritas Polska tzw.…
Do ministra energii. Jak wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w okresie od stycznia do września 2016 r. do Polski napłynęło 5,9 mln ton węgla kamiennego. W odniesieniu do dziewięciu miesięcy ubiegłego roku import węgla wzrósł o ponad…
Do ministra energii. Los kopalni Makoszowy został już przesądzony. Decyzją Ministra Energii rozpoczęto proces likwidacji tej kopalni. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku podejmowane były przez załogę kopalni działania zmierzające do ratowania kopalni. Jednym z tych działań było szukanie inwestorów, którzy…
Do ministra finansów. Tzw. luka podatkowa, która według różnych szacunków, wynosi w Polsce ok. 2% PKB i przynosi budżetowi państwa wymierne straty jest przedmiotem troski każdego ministra finansów. Poprzedni rząd podjął szereg "twardych" działań zmierzających do ograniczenia luki, m. in.…
Do ministra finansów. Ministerstwo Finansów często podkreśla, że w tym roku wrosła ściągalność podatku od towarów i usług. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost ten wynosi 7%. Lepsza ściągalność jest bez wątpienia konsekwencją wprowadzenia przez poprzedni rząd wielu rozwiązań uszczelniających…
Do ministra finansów. Ministerstwo Finansów, w poprzedniej kadencji Sejmu, wprowadziło kilka rozwiązań prawnych, dzięki którym możliwa jest wyższa ściągalność podatków. Te rozwiązania to, m. in. Jednolity Plik Kontrolny, opodatkowanie dochodu jednostek nazwanych zagranicznymi spółkami kontrolowanymi, rozwiązania dotyczące cen transferowych oraz…
Do ministra zdrowia. Szanowny Panie Ministrze, Narodowy Fundusz Zdrowia w Opolu i TVP3 Opole zrealizowali spot, który miał zachęcić kobiety do badania piersi, do prewencji i badań mammograficznych. Miał, ale nie zachęcił. Wywołał natomiast oburzenie Polek i Polaków. Nasze również.…
Do ministra zdrowia. Nie zawsze wysoki poziom cholesterolu jest wynikiem złej diety i braku aktywności fizycznej. Dowodem hipercholesterolemia rodzinna. Przyczyną choroby jest wada w budowie jednego z genów. Wiele osób nie jest świadoma swojego schorzenia, ponieważ hipercholesterolemia jest chorobą wykrywaną…
Do ministra energii. Od początku 2016 r. trwają prace nad ustawą o ekwiwalencie pieniężnym za deputat węglowy dla emerytów i rencistów górniczych. Wtedy to Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowki zapowiedział, że razem z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki…
Panie Premierze, dnia 30 stycznia 2017 r. na łamach "Gazety Wyborczej" ukazał się artykuł pt. "TVP: PREMIE W BUDŻECIE ŚMIERCI", z którego wynika, że ścisłe kierownictwo Telewizji Polskiej S.A., mimo trudnej sytuacji finansowej Spółki, otrzymało wysokie premie roczne oraz podwyżki.…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych Dotyczy: Projekt dotyczy zagwarantowania posiadania przez szefa gabinetu politycznego Ministra Obrony Narodowej, szefa gabinetu politycznego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych odpowiednio wysokich kwalifikacji. Proces legislacyjny:…
Do ministra środowiska. 13 września br. przedstawiono projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej. Wywołał on wiele krytycznych uwag wśród różnych organizacji i stowarzyszeń. Swoją krytyczną decyzję przedstawiło również Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, które podkreśla fakt, że projekt ustawy nie…
Do prezesa Rady Ministrów. Szanowny Panie Pełnomocniku, Narodowy Fundusz Zdrowia w Opolu i TVP3 Opole zrealizowali spot, który miał zachęcić kobiety do badania piersi, do prewencji i badań mammograficznych. Miał, ale nie zachęcił. Wywołał natomiast oburzenie Polek i Polaków. Nasze…
Do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Szanowny Panie Premierze, w niedzielę 15 stycznia na antenie programu 1. Telewizji Polskiej miała miejsce premiera filmu paradokumentalnego pt. „Pucz” w reżyserii Ewy Świecińskiej. Ze względu na mizerne walory merytoryczne, reżyserskie i artystyczne, pojawiła…
Do ministra zdrowia. Szanowny Panie Ministrze, na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej znowelizowana została ustawa o działalności leczniczej. Zmiana ta oznacza, że przestaną obowiązywać zgodne z zasadami "Rodzić po ludzku" standardy opieki okołoporodowej. Standardy opieki okołoporodowej zostały wprowadzone w życie rozporządzeniem…
Do ministra zdrowia. Nowelizacją ustawy o działalności leczniczej z czerwca 2016 roku minister zdrowia wyzbył się możliwości wyznaczania standardów łagodzenia bólu porodowego, opieki okołoporodowej oraz opieki nad kobietą w ciąży powikłanej. Rezygnacja z przywileju określania standardów rodzenia przywróci w Polsce…
Do ministra zdrowia. Staraniami rządu Platformy Obywatelskiej Polska otrzymała z Unii Europejskiej aż 12 mld złotych na realizację inwestycji w obszarze ochrony zdrowia na lata 2014-2020. To blisko trzykrotnie więcej niż wynegocjował rząd Prawa i Sprawiedliwości na lata 2007-2013. Niestety,…
Do ministra obrony narodowej W związku z licznymi zmianami w strukturze organów zarządzających oraz organów korporacyjnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz spółek tworzących PGZ, zmianie ulegało również wynagrodzenie tych organów. Wobec powyższego, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7…
Do ministra skarbu państwa. Lektura stron internetowych przynosi informacje o zamiarze sprzedaży szeregu nieruchomości, których właścicielem bądź dzierżawcą jest Polski Holding Obronny sp. z o.o. (wykaz nieruchomości dostępny jest na stronie internetowej Spółki). Plany sprzedaży tych działek budzą zdziwienie, zważywszy…
Rok niezrealizowanych obietnic. Gabinet Cieni prezentuje prawdziwy przegląd resortów rządu PiS. W ostatnich dniach rząd Beaty Szydło podsumowuje pracę resortów w minionym roku. Gabinet Cieni przygotował własny, prawdziwy przegląd resortów, w którym porusza wszystkie kwestie pominięte przez ministrów PiS. Szefowie…
Do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Szanowny Panie Pełnomocniku, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziła dzisiaj, że trwają pracę nad wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowują wypowiedzenie Konwencji Rady Europy o…
środa, 18 styczeń 2017

Gabinet Cieni o walce ze smogiem

Od ponad roku obecny rząd nie zrobił nic żeby walczyć z zanieczyszczeniem powietrza. Gabinet Cieni zaprezentował pakiet rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Czyste powietrze jest elementem bezpieczeństwa zdrowotnego. Za to odpowiada rząd. Czyste powietrze nie powinno być…
Do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Szanowny Panie Ministrze, w związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi problemów z terminową realizacją Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej spowodowaną opóźnieniem w budowie Zbiornika Racibórz proszę o odpowiedź na poniższe pytania: Do końca 2015 roku zakończono…
Do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Szanowny Panie Ministrze, od września przyszłego roku zacznie obowiązywać Konwencja Balastowa Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), nakładająca na armatorów pływających na wszystkich morzach i oceanach obowiązek instalowania systemów uzdatniania wód balastowych. Koszt tych urządzeń…