Wyniki wyszukiwania:
Do ministra finansów: Na podstawie art. 84 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z dnia 06.05.2015 r.) sądy, komornicy sądowi oraz notariusze są obowiązani sporządzać i przekazywać…
Do ministra finansów: Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Dziennik Gazeta Prawna w styczniu br. urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej do końca października 2016 r. wstrzymały ponad 5,3 tys. zwrotów podatku VAT na łączną kwotę przekraczającą 3,2…
Do ministra energii. Obecnie trwa proces restrukturyzacji polskiego górnictwa, który swoim zasięgiem objął już wszystkie śląskie spółki węglowe (Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Kompania Węglowa S.A., Polska Grupa Górnicza S.A. i Katowicki Holding Węglowy S.A.). Aby złagodzić jego skutki ustawa z…
Do prezesa Rady Ministrów Szanowna Pani Premier, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziła dzisiaj, że trwają prace nad wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowują wypowiedzenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu…
Do ministra energii. Po rozpoczętych procesach restrukturyzacji w Kompanii Węglowej S.A. i Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., przyszła kolej na Katowicki Holding Węglowy S.A., który jak się okazało znajduje się obecnie w dramatycznej sytuacji. Bardzo niedobrze się stało, że wcześniej od…
Do ministra energii. Zgodnie z decyzją właściciela, którym jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii, w dniu 1 października 2016 r. rozpoczął się proces likwidacji KWK JAS-MOS (obecnie Ruch Jastrzębie), wchodzącej w skład kopalni zespolonej „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”. Proces ten polega na…
Do ministra finansów. W trosce o dobro podatników i jednolitą interpretację przepisów prawa podatkowego zwracam się do Pana Ministra w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi od dnia 1 stycznia 2017 roku regulowanych ustawą…
Do ministra edukacji narodowej. Wraz z początkiem 2016 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej rozstrzygnęło konkurs na partnerstwo w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych, który wygrała Federacja Inicjatyw Oświatowych. FIO jest związkiem zrzeszającym 32 organizacje edukacyjne, powstałym z ruchu społecznego w 1999 roku.…
Do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Szanowny Panie Ministrze, w związku z ustalonymi przez Unię Europejską bardzo niskimi kwotami połowowymi dla obszaru Morza Bałtyckiego, proszę o odpowiedź na następujące pytania: Przyszłoroczny limit połowowy dorsza dla zachodniego stada będzie niższy…
Do prezesa Rady Ministrów. Szanowny Panie Pełnomocniku, w ostatnim czasie dochodzi do powtarzających się aktów przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do zagranicznych studentów studiujących w Polsce. Oto przykłady ataków na studentów z tego roku: w listopadzie Nigeryjczyk, doktorant Uniwersytetu…
Rząd przyjął założenia polityki zagranicznej na 2017 rok, ale dokument nie jest jawny. Gabinet Cieni o dotychczasowej polityce PiS: bankructwo, polityczna porażka - nawołujemy do opamiętania. Jak wygląda bilans? Przede wszystkim skompromitowały się główne założenia polityki zagranicznej PiS, jak np.…
Do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Szanowna Pani Minister, potwierdziła dzisiaj Pani, że trwają prace nad wypowiedzeniem konwencji antyprzemocowej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowują wypowiedzenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec…
Do ministra energii. zgodnie z decyzją właściciela - Ministra Energii i Zarządu JSW S.A. z dniem 1 października 2016 r. rozpoczął się proces likwidacji KWK „Jas-Mos” wchodzącej w skład kopalni zespolonej „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”. Po ogłoszeniu decyzji o likwidacji kopalni i jej…
Do ministra energii. 5 września Spółka Restrukturyzacji Kopalń ogłosiła przetarg na sprzedaż Kopalni Węgla Kamiennego Makoszowy w Zabrzu. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena. Pierwsze spotkanie zespołu negocjacyjnego SRK z przedstawicielami potencjalnego inwestora odbyło się 6 października. Kilka dni później,…
Do prezesa Rady Ministrów. Szanowna Pani Premier, trwają prace nad projektem ws. zgromadzeń autorstwa PiS, w którym mamy do czynienia z ewidentnym przejawem nierównego traktowania i łamania praw konstytucyjnych. W trakcie dyskusji nad projektem odrzucono poprawki opozycji oraz wnioski o…
Do prezesa Rady Ministrów. Szanowna Pani Premier, od kilku dniu trwa kampania zniesławiania i oczerniania działaczy pozarządowych, zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora. Redakcja i dziennikarze głównego wydania „Wiadomości” oraz innych programów TVP przedstawiają środowisko organizacji pozarządowych, podważając…
Do prezesa Rady Ministrów. Szanowna Pani Premier, zapowiedziała Pani „reformę finansowania organizacji pozarządowych”, które najpierw zostały bezpodstawnie napiętnowane w „Wiadomościach” TVP, a następnie zakwalifikowane jako te, które są podporządkowane politykom poprzedniego układu rządzącego. Zapowiedziała Pani, że gotowy jest projekt, który…
Do prezesa Rady Ministrów. Szanowny Panie Pełnomocniku, od kilku dniu trwa kampania zniesławiania i oczerniania działaczy pozarządowych, zasłużonych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora. Redakcja i dziennikarze głównego wydania „Wiadomości” oraz innych programów TVP przedstawiają środowisko organizacji pozarządowych, podważając…
Do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Wszystko na to wskazuje, że Środowiskowe Domy Samopomocy w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości będą "klepać biedę". W myśl ustawy z sierpnia 2015 roku, którą podpisał i komplementował prezydent Andrzej Duda, dotacja na…
Do ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Szanowny Panie Ministrze, w ostatnim czasie dochodzi do powtarzających się aktów przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do zagranicznych studentów studiujących w Polsce. Oto przykłady ataków na studentów z tego roku: w listopadzie Nigeryjczyk,…
Do ministra spraw zagranicznych. Szanowny Panie Ministrze, w nawiązaniu do Pańskiej odpowiedzi na Interpelację poselską nr 1463 w sprawie budynku Ambasady RP w Berlinie napisał Pan: „Przegląd zadania, dokonany w październiku 2015 r., wykazał konieczność aktualizacji założeń wyjściowych z listopada…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Ptasia grypa znów powraca do Polski. Na jednej z ferm w lubuskiem w Deszcznie pod Gorzowem Wlkp. padło kilkaset gęsi. Państwowy Instytutu Weterynarii w Puławach w dostarczonych próbkach padłych ptaków zdiagnozował wirusa grypy H5N8.…
Do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Szanowny Panie Ministrze, w związku z prostestami rybaków w kwietniu br. dotyczącymi zdecydowanie mniejszej, niż zwykle, ilości dorsza w strefie przybrzeżnej proszę o odpowiedź na następujące pytania: Segment jednostek o długości do 9,99…
Do prezesa Rady Ministrów. Posłowie sejmowej Komisji Zdrowia, porozumiewając się ponad podziałami politycznymi, zdecydowali wespół z urzędnikami Ministerstwa Zdrowia o wpisaniu szczepień przeciw pneumokokom do kalendarza szczepień obowiązkowych na 2017 rok. Na tę dobrą wiadomość oczekiwała przygniatająca większość rodziców. Niestety,…
Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej podsumował rok działania Ministerstwa Sportu i Turystyki. – Mamy ministerstwo, a tak jakbyśmy go nie mieli - podsumował krótko rzecznik Gabinetu Bartosz Arłukowicz. W konferencji wzięli udział Ireneusz Raś i Adam Korol, którzy w Gabinecie Cieni…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej Dotyczy: Projekt dotyczy stworzenia podstawy prawnej dla wojewodów do przekazywania dotacji dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka hospitalizacyjna i paliatywna. Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9B8B4B3CA4FC33B9C12580B3003FBEFA Treść zmian: Art. 1. W ustawie…
Do prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Seksualnych rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) każdy człowiek ma prawo do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących posiadania potomstwa. Gwarancją tego jest pełny, nieograniczony dostęp do środków regulacji płodności. Pochlebne…
Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Nieustannie mamy doczynienia z przetaczającą się przez kraj dyskusją dotyczącą zwalczania afrykańskiego pomoru świń, oraz pomocy dla rolników w strefach dotkniętych tą chorobą. Rolnicy niejednokrotnie wyrażali swoje niezadowolenie, krytykowali Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi…
poniedziałek, 12 grudzień 2016

#CzarnyRok dla kultury

Cenzura, czystki kadrowe, ideologia, upolitycznione media, historia pod polityczne dyktando jednej partii - to skutki działań PiS. #GabinetCieni podsumował #CzarnyRok w kulturze. R. Grupiński: Rządy PiS w kulturze rozpoczęły się od wprowadzenia ideologii do polityki kulturalnej. #czarnyrok #gabinetcieni — PlatformaObywatelska…
sobota, 10 grudzień 2016

#CzarnyRok dla rolnictwa

Nie było jeszcze tak nieudolnego i fatalnego ministra rolnictwa jak dziś. Minister rolnictwa - Krzysztof Jurgiel podejmuje decyzje, które szkodzą polskim rolnikom! #GabinetCieni podsumował #CzarnyRok dla rolnictwa. Ustawa o „ochronie ziemi” miała bronić polskiej ziemi przed cudzoziemcami, a broni przed…
piątek, 09 grudzień 2016

#CzarnyRok dla cyfryzacji

Polityka PiS w kwestii cyfryzacji nie jest polityką, która odpowiada na wyzwania XXI wieku. #GabinetCieni podsumował #CzarnyRok dla cyfryzacji. .@A_Marchewka: Polityka PiS w kwestii cyfryzacji nie jest polityką, która odpowiada na wyzwania XXI wieku. #CzarnyRok — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) December 9,…
czwartek, 08 grudzień 2016

#CzarnyRok dla polityki zagranicznej

Polityka prowadzona przez PiS to chaos i samowykluczenie. W Sejmie odbyła się konferencja prasowa Gabinetu Cieni podsumowująca politykę zagraniczną rządu PiS. .@trzaskowski_: PiS doprowadza do sytuacji, w której nie będzie możliwe realizowanie polskiej racji stanu i polskich interesów w #UE.…
Do ministra energii. Jak donoszą media, Polska Grupa Górnicza po prawie 5 miesiącach swojego funkcjonowania wygenerowała stratę na poziomie ponad 400 mln zł, a niektórzy straszą, że do końca roku kwota ta będzie nawet dwukrotnie wyższa (800 mln zł). Podczas…
środa, 07 grudzień 2016

#Czarny Rok dla polityki społecznej

PiS zafundował Polakom przez rok swoich rządów program pułapka+. Gabinet Cieni podsumował #CzarnyRok dla polityki społecznej. .@kopacz_ewa: PiS rozdaje pieniądze obywateli. Już po roku rządów, płacimy więcej w sklepach. Za rok wzrosną podatki, opłaty za wodę i prąd. — PlatformaObywatelska…
poniedziałek, 05 grudzień 2016

#CzarnyRok dla obrony narodowej

Podczas dzisiejszej konferencji #GabinetCieni podsumował #CzarnyRok dla obrony narodowej i bezpieczeństwa Polski. - Każda minuta fukcjonowania A. Macierewicza na stanowisku obrony narodowej to szkoda dla Polski. Składaliśmy wniosek o odwołanie ministra Macierewicza i gdyby PiS przychylił się do tego wniosku…
Przed kopalnią Makoszowy w Zabrzu odbyła się kolejna konferencja prasowa Gabinetu Cieni podsumowująca rok rządów PiS. Tym razem omówiliśmy zaniechania i niespełnione obietnice wobec górnictwa i całej polityki ministerstwa energii. W konferencji udział wzięli Przewodniczący PO i szef Gabinetu Cieni…
W piątek na konferencji prasowej posłowie Borys Budka oraz Wojciech Wilk odpowiadający w Gabinecie Cieni za sprawy wewnętrzne i administrację skomentowali dramatyczny rok w tym obszarze pod kierownictwem Mariusza Błaszczaka. - Przez ostatni rok dokonano destrukcji w obszarze bezpieczeństwa Polaków…
Dzisiaj w Sejmie odbyła się konferencja Gabinetu Cieni poświęcona niszczeniu samorządów przez PiS - W państwie PiS nie ma miejsca na instytucje niekontrolowane przez centralną władzę - stąd zamach na samorząd - mówił Jacek Protas, szef Gabinetu ds. Samorządu. To…
czwartek, 01 grudzień 2016

Drugie posiedzenie Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej na swoim drugim posiedzeniu ustosunkował się do szeregu uchwalonych lub planowanych rozwiązań wdrażanych przez rząd PiS. Wśród nich - ustawodawstwa dotyczącego sytuacji przedsiębiorców, ustawy wiatrakowej czy ustawy o sieci szpitali. Na posiedzeniu szefowa Gabinetu Gospodarki Maria…
W Sejmie odbyła się kolejna konferencja Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej - tym razem poświęcona była fatalnej polityce finansowej i podatkowej PiS. Polska stała się zakładnikiem obietnic wyborczych PiS. Polityka finansowa PiS opiera się na oszustwie. Czarną serię oszustw zaczęła nowelizacja…
Do ministra spraw zagranicznych. Szanowny Panie Ministrze, informacja, którą Minister Macierewicz przekazał dnia 20 października 2016 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, iż „jest prawdą, że Mistrale zostały sprzedane do Egiptu i jest prawdą, że w ostatnich dniach zostały de facto…
W poniedziałek Gabinet Cieni podsumował rok działania Ministerstwa Edukacji – był to zdecydowanie czarny rok dla edukacji. Szkody wyrządzone przez PiS będziemy naprawiać przez lata. Konferencja byłą już drugą z serii podsumowujących działania rządu przez ostatni rok. Pierwsza odbyła się…
W Sopocie odbyła się konferencja prasowa członków Gabinetu Cieni - odpowiedzialnych za zdrowie Tomasza Grodzkiego i Lidii Gądek oraz rzecznika Gabinetu Bartosza Arłukowicza. W trakcie konferencji politycy PO podsumowywali rok ministra Radziwiłła i sprzeciwiali się jego propozycjom, które grożą likwidacją…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego Dotyczy: Projekt dotyczy umożliwienia prokuratorowi odstąpienia od przeprowadzenia otwarcia zwłok w przypadku, w którym w toku śledztwa uzna on, że przeprowadzenie takiego dowodu przestało być uzasadnione, a także wprowadzenie możliwości odwołania…
czwartek, 24 listopad 2016

Pierwsze posiedzenie Gabinetu Cieni

17 listopada poznaliśmy ministrów i wiceministrów w Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej, dzisiaj w Sejmie odbyło się jego pierwsze posiedzenie. Posiedzenie miało charakter organizacyjny. Przedstawiony został rzecznik Gabinetu Cieni - został nim Bartosz Arłukowicz. Niedługo poznamy również innych ekspertów, którzy dołączą…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotyczy: Projekt dotyczy ustanowienia obowiązku zapewnienia ochrony byłym Prezydentom RP również poza granicami kraju. Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B094327EF7DCEB63C12580880033C3E0 Treść zmian: Art. 1. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r.…
Projekt: Ustawa o konkursowym powoływaniu członków rad nadzorczych niektórych podmiotów prawnych Dotyczy: Projekt dotyczy uregulowania trybu wyłaniania członków rad nadzorczych określonych podmiotów, zasad funkcjonowania komisji konkursowych i Rady do spraw postępowań konkursowych. Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3CC955663689AD9AC125808B003C8705 Treść ustawy: Rozdział 1 Przepisy…
Do ministra energii. Chociaż minęło już trochę czasu od ogłoszenia decyzji Zarządu JSW S.A. o przekazaniu KWK Krupiński do SRK, to burza wokół tej sprawy trwa nadal i wcale nie cichnie. Szczególnie głośno swój sprzeciw co do tej decyzji manifestują…
niedziela, 20 listopad 2016

Gabinet Cieni - ruszamy do pracy!

W niedzielę, 20.11, odbyła się pierwsza konferencja prasowa ministrów w Gabinecie Cieni. Pierwsze posiedzenie Gabinetu odbędzie się w tym tygodniu. W sprawie "konstytucji dla biznesu" głos zabrał minister rozwoju i infrastruktury w Gabinecie Cieni Sławomir Neumann, minister gospodarki Maria Janyska…
Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych Dotyczy: Projekt dotyczy w ocenie wnioskodawców - wprowadzenia zmiany, która zmierza do tego, by do wydatków, a zatem i do puli zadłużenia danej jednostki samorządu terytorialnego, nie wliczać zobowiązań wynikających ze spłat…