Wyniki wyszukiwania:
Gabinet Cieni rozpoczął dyskusję nad założeniami polityki zagranicznej. Podkreślił, że obecna, zła pozycja Polski na świecie, a zwłaszcza w Unii Europejskiej, jest konsekwencją polityki wewnętrznej – łamania konstytucji, upolityczniania sądów, dławienia społeczeństwa obywatelskiego. Dopóki polskie władze nie przestaną deptać podstawowych…
Gabinet Cieni zajął się projektem nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i domów dla bezdomnych. Wprowadza ona istotne zmiany w obszarze polityki mieszkaniowej. Pieniądze, które rząd uzyska dzięki likwidacji programu „Mieszkanie dla Młodych” mają zasilić fundusz…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Premierze, w wywiadzie dla Gościa Niedzielnego stwierdził Pan Premier, że "do przemocy nie dochodzi tam, gdzie występuje dbałość o więzy rodzinne, o normalny dom, gdzie panuje miłość". W Pańskiej ocenie "przemoc pojawia się częściej…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Premierze, „Kolejne pole naszych działań, to zero tolerancji dla przemocy i równość szans dla kobiet. Państwo jest naprawdę silne, jeśli jest w stanie ochronić swoich słabszych. Dlatego stanowczo mówię: nie ma zgody polskiego rządu…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Premierze, trudno przejść obojętnie obok wielkiego fenomenu socjologicznego, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nikt w Polsce nie powinien mieć wątpliwości, że WOŚP, to wydarzenie nie tylko na skalę Polski i Europy, to jedyny…
czwartek, 04 styczeń 2018

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Na pierwszym posiedzeniu w nowym roku Gabinet Cieni PO RP zajął się kryzysową sytuacją w służbie zdrowia. Zdaniem członków Gabinetu, sytuacja jest na tyle poważna, że w najbliższym tygodniu Platforma Obywatelska złoży wniosek o natychmiastową dymisję ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.…
Szanowny Panie Premierze, od kilku tygodni dziennikarze Onetu opisują historie molestowania, mobbingu i uporczywego nękania kobiet żołnierek w wojsku. Od tamtej pory media publikują na te tematy kolejne artykuły prasowe i reportaże. Kiedy Onet zapowiedział publikację kolejnych materiałów po nowym…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Premierze, w ostatnim czasie powróciła sprawa łódzkiego drukarza, który odmówił wykonania roll-upu dla organizacji pozarządowej działającej na rzecz środowisk LGBT. Pan odmówił druku materiałów promujących treści homo-, bi-, i transseksualne, tłumacząc odmowę swymi przekonaniami.…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Premierze, historia kapral, szeregowej, podporucznik to tylko niektóre historie opisywane w ostatnim czasie przez dziennikarzy Onetu. To historie molestowania, mobbingu i uporczywego nękania kobiet w wojsku, w którym ofiary nie mają wsparcia. Spotykają się…
środa, 20 grudzień 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt zmian w ustawie o Służbie Więziennej. Jego celem jest doprowadzenie do powołania szkoły wyższej służby więziennej, na bazie istniejących placówek przygotowujących do pracy funkcjonariuszy. W opinii Gabinetu forsowany przez ministerstwo sprawiedliwości pomysł jest niezwykle kontrowersyjny,…
Na wniosek Platformy Obywatelskiej RP, w czwartek (7 grudnia 2017 r.) w Sejmie RP odbyła się debata i głosowanie nad wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Jak zaznaczył w swoim przemówieniu Szef Gabinetu Cieni Grzegorz Schetyna "Odwołanie rządu Beaty Szydło…
środa, 06 grudzień 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni omówił kwestię przygotowania Polski do organizacji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych (tzw. Konferencja COP), 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. Rząd chce przeznaczyć na organizację tego wydarzenia ponad 127 milionów złotych. Na podstawie…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: Szanowny Panie Ministrze, podczas demonstracji skrajnej prawicy w centrum Katowic, w środku dnia, w obecności Policji zostały wywieszone szubienice z portretami polityków Platformy Obywatelskiej, europosłów Parlamentu Europejskiego. To, co wydarzyło się w Katowicach, to…
Do ministra sprawiedliwości: Szanowny Panie Ministrze, podczas demonstracji skrajnej prawicy w centrum Katowic, w środku dnia, w obecności Policji zostały wywieszone szubienice z portretami polityków Platformy Obywatelskiej, europosłów Parlamentu Europejskiego. To, co wydarzyło się w Katowicach, to nawoływanie do popełnienia…
Szanowny Panie Pełnomocniku, przemoc wobec kobiet to jeden z podstawowych mechanizmów, które prowadzą do dyskryminacji kobiet. 25 listopada rozpoczęła się kampania „16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet”. To czas, kiedy w sposób szczególny i głośny mówi się o prawach kobiet.…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: Szanowny Panie Ministrze, na warszawskiej Ochocie doszło do ataku na tle narodowościowym. Nieznani sprawcy zdewastowali Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. W budynku zostały powybijane szyby, zdemolowane drzwi i klimatyzatory oraz zdewastowany ogródek restauracji. Przedstawiciele Ośrodka Kultury…
Szanowny Panie Pełnomocniku, na warszawskiej Ochocie doszło do ataku na tle narodowościowym. Nieznani sprawcy zdewastowali Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. W budynku zostały powybijane szyby, zdemolowane drzwi i klimatyzatory oraz zdewastowany ogródek restauracji. Przedstawiciele Ośrodka Kultury Muzułmańskiej wcześniej wielokrotnie otrzymywali pogróżki m.in.…
Projekt Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778)…
Projekt Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2048 z późn.…
Projekt Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017…
Projekt USTAWA z dnia ...... o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany: 1)…
PROJEKT USTAWA z dnia …………………… 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j.) , w załączniku nr 10 Wykaz…
PROJEKT Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.1)). wprowadza się następujące…
Na posiedzeniu 28 listopada 2017 r. Gabinet Cieni podjął decyzję o złożeniu w Sejmie pakietu sześciu ustaw gospodarczych, nad którymi pracował w ostatnich miesiącach. 29 listopada 2017 r., na konferencji prasowej propozycje te przedstawili Grzegorz Schetyna - Przewodniczący Platformy Obywatelskiej…
Pakiet zmian w ordynacji wyborczej do samorządów i ustawach regulujących pracę samorządów, przedstawiony przez PiS, to pierwszy krok do realizacji w Polsce scenariusza węgierskiego i tureckiego – ocenił Gabinet Cieni, po debacie na temat forsowanych przez większość sejmową zmian prawnych.…
Ponad trzydziestu czołowych reprezentantów organizacji pozarządowych spotkało się z posłami PO, PSL i Nowoczesnej na spotkaniu „Jakie prawo dla społeczeństwa obywatelskiego” zorganizowane przez Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 21 października w Sejmie RP odbyło się spotkanie, które miało na…
Do ministra sprawiedliwości: Szanowny Panie Ministrze! Prokuratura Krajowa rozesłała do prokuratorów w całym kraju pismo prywatnej organizacji, która chce walczyć o lepsze egzekwowanie istniejącego prawa aborcyjnego. Stowarzyszenie Ordo Iuris, które walczy o zakaz aborcji, chce, aby prokuratury ścigały każdego, kto…
Gabinet Cieni przedyskutował sytuację po poniedziałkowej decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, który - na wniosek Komisji Europejskiej - obwarował wykonanie swojego nakazu dotyczącego wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej groźbą kary 100 tysięcy euro dziennie. Polski rząd ma 15 dni żeby przekonać Trybunał,…
Do ministra sprawiedliwości: Panie Ministrze, Gazeta Wyborcza w dniu 16.11.2017 r. podała na swoich łamach informację, że Prokuratura Krajowa rozesłała do prokuratur w całym kraju pismo prywatnej organizacji jaką jest Ordo Iuris. W treści pisma ta organizacja przypomina o nakładaniu…
czwartek, 16 listopad 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni omówił projekty rządowych ustaw o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o nowelizacji przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. W opinii Gabinetu Cieni przedstawione przez rząd propozycje to okrojona wersja tego, co było obiecywane. Reguły „co nie jest zabronione, jest dozwolone”…
Do ministra zdrowia: Szanowny Panie Ministrze, rząd PiS zlikwidował finansowanie programu in vitro, odbierając wielu Polakom szansę na posiadanie potomstwa. Następnie zniszczył wysokie standardy opieki okołoporodowej, zabierając Polkom poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas ciąży i porodu. Po tym jak rząd…
Szanowna Pani Premier, w Warszawie odbyła się 21. Międzynarodowa Konferencja ILGA Europe, najważniejsze europejskie wydarzenie LGBTI, które przyciągnęło do Warszawy ponad pół tysiąca przedstawicieli i przedstawicielek organizacji LGBTI z całej Europy. Pokłosiem konferencji jest apel europejskich aktywistów i aktywistek LGBTI…
poniedziałek, 13 listopad 2017

Debata na temat Fake news i dezinformacji

Demokracja w czasach #fakenews Nie ma jednej, prostej metody walki z dezinformacją i fałszywymi informacjami, które coraz mocniej zalewają media internetowe. Najlepszym narzędziem jest edukacja, choć jej efekty przyjdą po latach. Sposoby walki z dezinformacją i fałszem w internecie były…
- Kolejny objaw szkodliwej megalomanii rządu PiS i nieliczenia się z publicznymi pieniędzmi – tak Gabinet Cieni ocenił przyjętą przez Radę Ministrów „Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej”. Forsowany przez rząd PiS…
Do ministra obrony narodowej: Szanowny Panie Ministrze, w ostatnim czasie media obiegła historia służby szeregowej E. w Krakowskim Oddziale Żandarmerii Wojskowej. Kobieta, którą pasją do wojska zaraził mąż, rozpoczęła służbę w 2015 roku. Niestety bardzo szybko spotkała się ze złym…
czwartek, 26 październik 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedstawił projekt systemowej naprawy sytuacji w służbie zdrowia. Zakłada on, że do 2012 roku wydatki na ten cel wzrosną do poziomu 6% PKB. Oznacza to, że przez najbliższe 4 lata na służbę zdrowia państwo wydawałoby dodatkowo ok. 6,7…
środa, 25 październik 2017

Ponadpartyjny pakt dla zdrowia

Plan zwiększenia wydatków publicznych na ochronę zdrowia do 6% PKB Platforma Obywatelska proponuje ponadpartyjny pakt dla zdrowia – zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB w ciągu 4 lat, bez podnoszenia podatków. To porozumienie, które będzie honorowane przez partie…
Do minister edukacji narodowej: Szanowna Pani Minister, projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zawierający kwestie związane z oceną nauczycieli, budzi kontrowersje nie tylko w środowisku oświatowym. W projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, resort zakłada raz na trzy lata ocenę nauczycieli…
Do Prezes Rady Ministrów: Szanowna Pani Premier, w mediach pojawiła się informacja, o tym że rząd krytycznie odniósł się do wytycznych Komitetu Praw Człowieka ONZ dotyczących stosowania aborcji w krajach członkowskich, które zostały zapisane w opublikowanym w lipcu 2017 roku…
Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej złożyli wniosek do Premier Beaty Szydło o zmianę Planu Finansowego Funduszu Pracy na 2017 r. We wniosku wnosimy o zwiększenie wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o kwotę 135 mln zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla…
Dotyczy: powrotu do rozwiązań opodatkowujących twórców z 50-procentowymi kosztami uzyskania dochodów niezależnie od skali zarobków, a "limitem" przy stosowaniu tej zasady powinien zostać prawdziwie twórczy charakter działalności i honoracyjny system wynagradzania Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B462BDD3D076E7EEC1258191003B2775 Treść zmian: Ustawa z dnia ..............…
Dotyczy: zasad przygotowania oceny wpływu projektów aktów prawnych w szczególności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, obowiązku przeprowadzania konsultacji publicznych w odniesieniu do projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących praw majątkowych, uprawnień i obowiązków publicznoprawnych przedsiębiorców lub mających wpływ na koszty…
Dotyczy: trybu wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa oraz nowej liczby członków wybieranych przez sędziów poszczególnych sądów w celu zwiększenia transparentności dokonywanych wyborów i udziału społeczeństwa Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E7C1B0EADAFD2FAFC1258154002BF8D5 Treść zmian: Ustawa z dnia............................. 2017 r. o zmianie ustawy o…
Dotyczy: wprowadzenia zmiany polegającej na przesunięciu terminu wejścia w życie reformy systemu oświaty o rok Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B9E12AEDC306F7DAC1258154002B58F6 Treść zmian: Ustawa z dnia.............................. 2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Art. 1. W ustawie z…
Dotyczy: penalizacji w Kodeksie karnym stosowania przez funkcjonariuszy publicznych tortur oraz zaostrzenia górnej granicy kar jakim podlegać będą funkcjonariusze stosujący przemoc wobec obywateli Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BAF3D67FBA2075C7C1258154003231E3 Treść zmian: USTAWA z dnia ..................... 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny…
Dotyczy: ujednolicenia zasad przyznawania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego poprzez dodanie zapisu, że osobie korzystającej z urlopu wychowawczego przysługuje jeden dodatek bez względu na liczbę dzieci nad którymi…
środa, 18 październik 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedyskutował projekt zmiany ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa. To ustawowe potwierdzenie mechanizmu pomocy dla przedsiębiorców, który już od dawna istnieje – został wprowadzony przez rząd PO – PSL jeszcze w 2013 roku. Od tego…
Do minister edukacji narodowej: Szanowna Pani Minister, Sejm ma się zająć rządowym projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W projekcie poza kwestiami finansowymi pojawiły się także kwestie związane z ocenianiem nauczycieli. Dziś, zgodnie z Kartą Nauczyciela, pedagodzy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej…
Do ministra zdrowia: Szanowny Panie Ministrze, w grudniu ubiegłego roku w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oficjalnie otworzył Pan Minister Klinikę Diagnostyki i Leczenia Niepłodności. W 2016 roku rząd zdecydował o likwidacji programu in vitro finansowanego ze środków…
Do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania: Szanowny Panie Pełnomocniku, w ubiegłym tygodniu na wrocławskim komisariacie Policji prawie dobę spędziła 21-letnia Ukrainka, która w tym czasie była zastraszana, dwukrotnie kazano jej się rozebrać, a ostatecznie wypuszczono bez zarzutów. Kobieta trafiła na…