Wyniki wyszukiwania:
"Jaka była rola kierowników poszczególnych prokuratur w tym, że cofano akty oskarżenia, że bandyci którzy powinni być sądzeni mogli cieszyć się wolnością? Z tego miejsca żądamy od Zbigniewa Ziobry niezwłocznego zdymisjonowania kierownictwa Prokuratury Krajowej oraz zdymisjonowania i wyciągnięcia sankcji dyscyplinarnych…
Do ministra sprawiedliwości: Szanowny Panie Ministrze, w ostatnich dniach doszło do ponownego ataku na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii. To już czwarty atak na siedzibę w ciągu ostatnich czternastu miesięcy. Działacze praw człowieka stanowią ważną część społeczeństwa. Tymczasem pracownicy organizacji walczącej…
Gabinet Cieni rozpoczął dyskusję nad założeniami polityki zagranicznej. Podkreślił, że obecna, zła pozycja Polski na świecie, a zwłaszcza w Unii Europejskiej, jest konsekwencją polityki wewnętrznej – łamania konstytucji, upolityczniania sądów, dławienia społeczeństwa obywatelskiego. Dopóki polskie władze nie przestaną deptać podstawowych…
Gabinet Cieni zajął się projektem nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i domów dla bezdomnych. Wprowadza ona istotne zmiany w obszarze polityki mieszkaniowej. Pieniądze, które rząd uzyska dzięki likwidacji programu „Mieszkanie dla Młodych” mają zasilić fundusz…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Premierze, w wywiadzie dla Gościa Niedzielnego stwierdził Pan Premier, że "do przemocy nie dochodzi tam, gdzie występuje dbałość o więzy rodzinne, o normalny dom, gdzie panuje miłość". W Pańskiej ocenie "przemoc pojawia się częściej…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Premierze, „Kolejne pole naszych działań, to zero tolerancji dla przemocy i równość szans dla kobiet. Państwo jest naprawdę silne, jeśli jest w stanie ochronić swoich słabszych. Dlatego stanowczo mówię: nie ma zgody polskiego rządu…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Premierze, trudno przejść obojętnie obok wielkiego fenomenu socjologicznego, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nikt w Polsce nie powinien mieć wątpliwości, że WOŚP, to wydarzenie nie tylko na skalę Polski i Europy, to jedyny…
czwartek, 04 styczeń 2018

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Na pierwszym posiedzeniu w nowym roku Gabinet Cieni PO RP zajął się kryzysową sytuacją w służbie zdrowia. Zdaniem członków Gabinetu, sytuacja jest na tyle poważna, że w najbliższym tygodniu Platforma Obywatelska złoży wniosek o natychmiastową dymisję ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.…
Szanowny Panie Premierze, od kilku tygodni dziennikarze Onetu opisują historie molestowania, mobbingu i uporczywego nękania kobiet żołnierek w wojsku. Od tamtej pory media publikują na te tematy kolejne artykuły prasowe i reportaże. Kiedy Onet zapowiedział publikację kolejnych materiałów po nowym…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Premierze, w ostatnim czasie powróciła sprawa łódzkiego drukarza, który odmówił wykonania roll-upu dla organizacji pozarządowej działającej na rzecz środowisk LGBT. Pan odmówił druku materiałów promujących treści homo-, bi-, i transseksualne, tłumacząc odmowę swymi przekonaniami.…
Do Prezesa Rady Ministrów: Szanowny Panie Premierze, historia kapral, szeregowej, podporucznik to tylko niektóre historie opisywane w ostatnim czasie przez dziennikarzy Onetu. To historie molestowania, mobbingu i uporczywego nękania kobiet w wojsku, w którym ofiary nie mają wsparcia. Spotykają się…
środa, 20 grudzień 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt zmian w ustawie o Służbie Więziennej. Jego celem jest doprowadzenie do powołania szkoły wyższej służby więziennej, na bazie istniejących placówek przygotowujących do pracy funkcjonariuszy. W opinii Gabinetu forsowany przez ministerstwo sprawiedliwości pomysł jest niezwykle kontrowersyjny,…
Na wniosek Platformy Obywatelskiej RP, w czwartek (7 grudnia 2017 r.) w Sejmie RP odbyła się debata i głosowanie nad wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Jak zaznaczył w swoim przemówieniu Szef Gabinetu Cieni Grzegorz Schetyna "Odwołanie rządu Beaty Szydło…
środa, 06 grudzień 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni omówił kwestię przygotowania Polski do organizacji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych (tzw. Konferencja COP), 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. Rząd chce przeznaczyć na organizację tego wydarzenia ponad 127 milionów złotych. Na podstawie…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: Szanowny Panie Ministrze, podczas demonstracji skrajnej prawicy w centrum Katowic, w środku dnia, w obecności Policji zostały wywieszone szubienice z portretami polityków Platformy Obywatelskiej, europosłów Parlamentu Europejskiego. To, co wydarzyło się w Katowicach, to…
Do ministra sprawiedliwości: Szanowny Panie Ministrze, podczas demonstracji skrajnej prawicy w centrum Katowic, w środku dnia, w obecności Policji zostały wywieszone szubienice z portretami polityków Platformy Obywatelskiej, europosłów Parlamentu Europejskiego. To, co wydarzyło się w Katowicach, to nawoływanie do popełnienia…
Szanowny Panie Pełnomocniku, przemoc wobec kobiet to jeden z podstawowych mechanizmów, które prowadzą do dyskryminacji kobiet. 25 listopada rozpoczęła się kampania „16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet”. To czas, kiedy w sposób szczególny i głośny mówi się o prawach kobiet.…
Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: Szanowny Panie Ministrze, na warszawskiej Ochocie doszło do ataku na tle narodowościowym. Nieznani sprawcy zdewastowali Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. W budynku zostały powybijane szyby, zdemolowane drzwi i klimatyzatory oraz zdewastowany ogródek restauracji. Przedstawiciele Ośrodka Kultury…
Szanowny Panie Pełnomocniku, na warszawskiej Ochocie doszło do ataku na tle narodowościowym. Nieznani sprawcy zdewastowali Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. W budynku zostały powybijane szyby, zdemolowane drzwi i klimatyzatory oraz zdewastowany ogródek restauracji. Przedstawiciele Ośrodka Kultury Muzułmańskiej wcześniej wielokrotnie otrzymywali pogróżki m.in.…
Projekt Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778)…
Projekt Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2048 z późn.…
Projekt Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017…
Projekt USTAWA z dnia ...... o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany: 1)…
PROJEKT USTAWA z dnia …………………… 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j.) , w załączniku nr 10 Wykaz…
PROJEKT Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.1)). wprowadza się następujące…
Na posiedzeniu 28 listopada 2017 r. Gabinet Cieni podjął decyzję o złożeniu w Sejmie pakietu sześciu ustaw gospodarczych, nad którymi pracował w ostatnich miesiącach. 29 listopada 2017 r., na konferencji prasowej propozycje te przedstawili Grzegorz Schetyna - Przewodniczący Platformy Obywatelskiej…
Pakiet zmian w ordynacji wyborczej do samorządów i ustawach regulujących pracę samorządów, przedstawiony przez PiS, to pierwszy krok do realizacji w Polsce scenariusza węgierskiego i tureckiego – ocenił Gabinet Cieni, po debacie na temat forsowanych przez większość sejmową zmian prawnych.…
Ponad trzydziestu czołowych reprezentantów organizacji pozarządowych spotkało się z posłami PO, PSL i Nowoczesnej na spotkaniu „Jakie prawo dla społeczeństwa obywatelskiego” zorganizowane przez Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 21 października w Sejmie RP odbyło się spotkanie, które miało na…
Do ministra sprawiedliwości: Szanowny Panie Ministrze! Prokuratura Krajowa rozesłała do prokuratorów w całym kraju pismo prywatnej organizacji, która chce walczyć o lepsze egzekwowanie istniejącego prawa aborcyjnego. Stowarzyszenie Ordo Iuris, które walczy o zakaz aborcji, chce, aby prokuratury ścigały każdego, kto…
Gabinet Cieni przedyskutował sytuację po poniedziałkowej decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, który - na wniosek Komisji Europejskiej - obwarował wykonanie swojego nakazu dotyczącego wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej groźbą kary 100 tysięcy euro dziennie. Polski rząd ma 15 dni żeby przekonać Trybunał,…
Do ministra sprawiedliwości: Panie Ministrze, Gazeta Wyborcza w dniu 16.11.2017 r. podała na swoich łamach informację, że Prokuratura Krajowa rozesłała do prokuratur w całym kraju pismo prywatnej organizacji jaką jest Ordo Iuris. W treści pisma ta organizacja przypomina o nakładaniu…
czwartek, 16 listopad 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni omówił projekty rządowych ustaw o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o nowelizacji przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. W opinii Gabinetu Cieni przedstawione przez rząd propozycje to okrojona wersja tego, co było obiecywane. Reguły „co nie jest zabronione, jest dozwolone”…
Do ministra zdrowia: Szanowny Panie Ministrze, rząd PiS zlikwidował finansowanie programu in vitro, odbierając wielu Polakom szansę na posiadanie potomstwa. Następnie zniszczył wysokie standardy opieki okołoporodowej, zabierając Polkom poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas ciąży i porodu. Po tym jak rząd…
Szanowna Pani Premier, w Warszawie odbyła się 21. Międzynarodowa Konferencja ILGA Europe, najważniejsze europejskie wydarzenie LGBTI, które przyciągnęło do Warszawy ponad pół tysiąca przedstawicieli i przedstawicielek organizacji LGBTI z całej Europy. Pokłosiem konferencji jest apel europejskich aktywistów i aktywistek LGBTI…
poniedziałek, 13 listopad 2017

Debata na temat Fake news i dezinformacji

Demokracja w czasach #fakenews Nie ma jednej, prostej metody walki z dezinformacją i fałszywymi informacjami, które coraz mocniej zalewają media internetowe. Najlepszym narzędziem jest edukacja, choć jej efekty przyjdą po latach. Sposoby walki z dezinformacją i fałszem w internecie były…
- Kolejny objaw szkodliwej megalomanii rządu PiS i nieliczenia się z publicznymi pieniędzmi – tak Gabinet Cieni ocenił przyjętą przez Radę Ministrów „Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej”. Forsowany przez rząd PiS…
Do ministra obrony narodowej: Szanowny Panie Ministrze, w ostatnim czasie media obiegła historia służby szeregowej E. w Krakowskim Oddziale Żandarmerii Wojskowej. Kobieta, którą pasją do wojska zaraził mąż, rozpoczęła służbę w 2015 roku. Niestety bardzo szybko spotkała się ze złym…
czwartek, 26 październik 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedstawił projekt systemowej naprawy sytuacji w służbie zdrowia. Zakłada on, że do 2012 roku wydatki na ten cel wzrosną do poziomu 6% PKB. Oznacza to, że przez najbliższe 4 lata na służbę zdrowia państwo wydawałoby dodatkowo ok. 6,7…
środa, 25 październik 2017

Ponadpartyjny pakt dla zdrowia

Plan zwiększenia wydatków publicznych na ochronę zdrowia do 6% PKB Platforma Obywatelska proponuje ponadpartyjny pakt dla zdrowia – zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB w ciągu 4 lat, bez podnoszenia podatków. To porozumienie, które będzie honorowane przez partie…
Do minister edukacji narodowej: Szanowna Pani Minister, projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zawierający kwestie związane z oceną nauczycieli, budzi kontrowersje nie tylko w środowisku oświatowym. W projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, resort zakłada raz na trzy lata ocenę nauczycieli…
Do Prezes Rady Ministrów: Szanowna Pani Premier, w mediach pojawiła się informacja, o tym że rząd krytycznie odniósł się do wytycznych Komitetu Praw Człowieka ONZ dotyczących stosowania aborcji w krajach członkowskich, które zostały zapisane w opublikowanym w lipcu 2017 roku…
Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej złożyli wniosek do Premier Beaty Szydło o zmianę Planu Finansowego Funduszu Pracy na 2017 r. We wniosku wnosimy o zwiększenie wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o kwotę 135 mln zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla…
Dotyczy: powrotu do rozwiązań opodatkowujących twórców z 50-procentowymi kosztami uzyskania dochodów niezależnie od skali zarobków, a "limitem" przy stosowaniu tej zasady powinien zostać prawdziwie twórczy charakter działalności i honoracyjny system wynagradzania Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B462BDD3D076E7EEC1258191003B2775 Treść zmian: Ustawa z dnia ..............…
Dotyczy: zasad przygotowania oceny wpływu projektów aktów prawnych w szczególności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, obowiązku przeprowadzania konsultacji publicznych w odniesieniu do projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących praw majątkowych, uprawnień i obowiązków publicznoprawnych przedsiębiorców lub mających wpływ na koszty…
Dotyczy: trybu wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa oraz nowej liczby członków wybieranych przez sędziów poszczególnych sądów w celu zwiększenia transparentności dokonywanych wyborów i udziału społeczeństwa Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E7C1B0EADAFD2FAFC1258154002BF8D5 Treść zmian: Ustawa z dnia............................. 2017 r. o zmianie ustawy o…
Dotyczy: wprowadzenia zmiany polegającej na przesunięciu terminu wejścia w życie reformy systemu oświaty o rok Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B9E12AEDC306F7DAC1258154002B58F6 Treść zmian: Ustawa z dnia.............................. 2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Art. 1. W ustawie z…
Dotyczy: penalizacji w Kodeksie karnym stosowania przez funkcjonariuszy publicznych tortur oraz zaostrzenia górnej granicy kar jakim podlegać będą funkcjonariusze stosujący przemoc wobec obywateli Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=BAF3D67FBA2075C7C1258154003231E3 Treść zmian: USTAWA z dnia ..................... 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny…
Dotyczy: ujednolicenia zasad przyznawania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego poprzez dodanie zapisu, że osobie korzystającej z urlopu wychowawczego przysługuje jeden dodatek bez względu na liczbę dzieci nad którymi…
środa, 18 październik 2017

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedyskutował projekt zmiany ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa. To ustawowe potwierdzenie mechanizmu pomocy dla przedsiębiorców, który już od dawna istnieje – został wprowadzony przez rząd PO – PSL jeszcze w 2013 roku. Od tego…
Do minister edukacji narodowej: Szanowna Pani Minister, Sejm ma się zająć rządowym projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W projekcie poza kwestiami finansowymi pojawiły się także kwestie związane z ocenianiem nauczycieli. Dziś, zgodnie z Kartą Nauczyciela, pedagodzy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej…