piątek, 07 kwiecień 2017

Interpelacja nr 10732 i odpowiedź w sprawie międzylądowania w Kielcach helikoptera ratowniczego Prezesa Rady Ministrów i zmiany zarządzenia szefa BOR-u nr 19 dotyczącego szpitala właściwego dla Prezesa Rady Ministrów

Do prezesa Rady Ministrów.

10 lutego miał miejsce wypadek samochodowy z udziałem Pani Premier, w wyniku którego została Pani odwieziona do miejscowego szpitala, a następnie przetransportowana helikopterem do Warszawy. Na trasie Oświęcim - Warszawa doszło do międzylądowania w Kielcach, w celu uzupełnienia paliwa.

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi zachowania procedur bezpieczeństwa w trakcie międzylądowania proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy w czasie dokonywania tankowania helikoptera ratowniczego w Kielcach, na pokładzie przebywała Pani Premier?
  2. Czy w czasie lotu do szpitala do Warszawy na pokładzie helikoptera przebywał funkcjonariusz BOR-u?
  3. Czy międzylądowanie w Kielcach w celu uzupełnienia braków paliwa jest wynikiem przeoczenia? Dlaczego nie zadbano o to, by helikopter mający za zadanie transport po wypadku Prezesa Rady Ministrów posiadał wystarczającą do odbycia takiego lotu ilość paliwa?

Wątpliwości budzi również zmiana zarządzenia nr 19 dotyczącego szpitala, do którego należy zawieźć Prezesa Rady Ministrów, której to zmiany dokonał w dniu 10 lutego 2017 r. szef BOR-u.

W związku z powyższym, kieruję następujące pytania:

  1. Dlaczego zarządzenie to zostało zmienione w dniu 10 lutego 2017 r. - jakie były przesłanki tak nagłej zmiany? Od jakiego momentu zaczęło obowiązywać zarządzenie?
  2. W związku z powyższym - która procedura obowiązywała w momencie podjęcia decyzji co do tego, do którego szpitala skierować po wypadku w Oświęcimiu Prezesa Rady Ministrów?

Zgłaszający: Wojciech Król, Mariusz Witczak

 

Odpowiedź na interpelację nr 10732 w sprawie międzylądowania w Kielcach helikoptera ratowniczego Prezesa Rady Ministrów i zmiany zarządzenia szefa BOR-u nr 19 dotyczącego szpitala właściwego dla Prezesa Rady Ministrów

Przelot Prezesa Rady Ministrów w dniu 10 lutego 2017 roku na pokładzie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) był organizowany i koordynowany przez Biuro Ochrony Rządu (BOR), we współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. Działania związane z międzylądowaniem i tankowaniem śmigłowców LPR odbywają się stosownie do procedur określonych przez LPR.

Należy również wskazać, że zasady hospitalizacji osób podlegających ochronie zostały zawarte m.in. w niejawnych planach działania grup ochronnych, które są opracowywane dla każdej grupy ochronnej z chwilą jej powołania.

Ponadto uprzejmie informuję, że zmiana zarządzenia nr Z-3/05 Szefa Biura Ochrony Rządu z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji postępowania w przypadku hospitalizacji Prezesa Rady Ministrów RP w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie” nastąpiła w wyniku kwerendy aktów normatywnych regulujących przygotowanie i realizację działań ochronnych wykonywanych przez BOR, przeprowadzonej przez Zespół powołany decyzją Szefa BOR z dnia 10 października 2016 roku, oraz bieżącego przeglądu dokumentacji regulującej działania ochronne. Procedowanie mające na celu wycofanie z użytku wymienionej Instrukcji rozpoczęło się po zakończeniu prac Zespołu, tj. w dniu 20 stycznia 2017 roku i polegało na przygotowaniu stosownych dokumentów. Czynności w ww. zakresie zakończyły się w dniu 9 lutego 2017 roku. Następnie w dniu 10 lutego 2017 roku procedowane zarządzenie zostało opublikowane w Biuletynie Aktów Prawnych BOR.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński