wtorek, 04 kwiecień 2017

Interpelacja w sprawie działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych podejmowanych w celu wyjaśnienia powiązań ambasadora Andrzeja Przyłębskiego ze Służbami Bezpieczeństwa PRL

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi współpracy ze Służbami Bezpieczeństwa w latach 1979-1980 prof. Andrzeja Przyłębskiego powołanego w lipcu 2016 do pełnienia funkcji ambasadora RP w Niemczech, jak również mając na uwadze fakt, że Instytut Pamięci Narodowej ujawnił teczkę ambasadora Przyłębskiego dokumentującą jego współpracę z SB proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Jakie dotychczas kroki podjęło ministerstwo w celu wyjaśnienie sprawy?

2. Czy w związku z ujawnieniem współpracy ambasadora RP w Niemczech ministerstwo zleciło sprawdzenie wszystkich pracowników służby zagranicznej?

3. Zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów w zw. z art. 2 ust.1 pkt 3 ustawy o służbie zagranicznej - osoby wchodzące w skład służby zagranicznej urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zobowiązane są do złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi służbami. Proszę o odpowiedź - czy prof. Andrzej Przyłębski przed objęciem placówki w Niemczech złożył takie oświadczenie? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie, w jaki sposób oświadczenie to zostało zweryfikowane?

4. Czy w jakikolwiek sposób sprawdzono możliwe związki prof. Przyłębskiego ze Służbami Bezpieczeństwa PRL przed powołaniem go w lipcu 2016 r. do pełnienia funkcji ambasadora?

5. W jaki sposób weryfikowane są osoby, które mogą otrzymać dostęp do tajnych dokumentów?

Zgłaszający: Wojciech Król