poniedziałek, 13 marzec 2017

Interpelacja w sprawie wykorzystywania samolotów wojskowych CASA przez Prezes Rady Ministrów do celów odbywania przelotów prywatnych

Szanowna Pani Premier,

od chwili wypadku w Oświęcimiu 10.02.2017 r. do opinii publicznej docierają informacje dotyczące używania wojskowych samolotów C-295M (CASA). Mając powyższe na uwadze, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Ile lotów wojskowym samolotem CASA odbyło się od początku kadencji na trasie Warszawa - Kraków, Kraków - Warszawa, Warszawa - Katowice, Katowice - Warszawa?

2. Jaki jest łączny koszt podróży: Warszawa - Kraków samolotem wojskowym a jaki samolotem wyczarterowanym, uwzględniając zaangażowanie samolotów awaryjnych?

3. Dlaczego loty nie odbywają się wyczarterowanym samolotem LOT-u?

4. W jaki sposób ewidencjonowane są przeloty samolotem wojskowym C-295M?

5. Czy prawdą jest, że loty wojskowym samolotem z Panią Premier na pokładzie miewały charakter ćwiczebny przez co nie były w żaden sposób ewidencjonowane, a co za tym idzie nie jest możliwe zweryfikowanie poniesionych kosztów?

Zgłaszający: Wojciech Król