poniedziałek, 13 marzec 2017

Interpelacja w sprawie liczby zdarzeń drogowych Biura Ochrony Rządu z udziałem osób chronionych

Do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do przedstawionych przez Pana danych w dniu 11.02.2017 r. dotyczących liczby zdarzeń drogowych Biura Ochrony Rządu z udziałem osób ochranianych w latach 2013-2016, jak również w oparciu o informacje przekazane stacji TVN24 przez BOR w dniu 28.02.2017 r. obejmujące analogiczne informacje, jednakże o treści znacznie odbiegającej od tej, którą Pan zaprezentował.

W związku z powyższym zwracam się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 11.02.2017 r. przekazał Pan opinii publicznej informacje o liczbie wypadków z udziałem Biura Ochrony Rządu w latach 2013-2016 - skąd pochodzą te dane?

2. Z czego wynika tak duża rozbieżność pomiędzy informacjami przekazanymi na konferencji prasowej a danymi przekazanymi przez BOR?

3. W ilu zdarzeniach drogowych na które Pan wskazywał, w samochodzie znajdowała się osoba ochraniana?

4. Ile z wymienionych zdarzeń z udziałem samochodów BOR miało charakter wypadków, a ile charakter kolizji drogowej?

Zgłaszający: Wojciech Król