środa, 15 marzec 2017

Interpelacja w sprawie sposobu zabezpieczenia transportu Prezydenta RP w czasie wizyty w Londynie we wrześniu 2015 r.

Do ministra spraw wewnętrznych i administracji

Szanowny Panie Ministrze,

w związku opublikowanymi przez media informacjami (m.in. WP, Onet, Newsweek, Rzeczpospolita) dotyczącymi niewłaściwego zabezpieczenia wizyty Prezydenta RP w Londynie w dniach 14-15 IX 2015 r., poprzez dobór jako środka transportu - jak wskazują media - prywatnej taksówki. W związku z powyższym proszę udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy prawdą jest, że BMW 7, którym poruszał się Prezydent RP w czasie wizyty w Londynie nie należało do BOR-u, jak również nie było własnością strony przyjmującej?

2. Jaki podmiot był właścicielem samochodu przeznaczonego dla Prezydenta RP w czasie wizyty?

3. Kto był kierowcą prezydenckiego samochodu, którym poruszał się on w czasie wizyty?

4. Proszę o wskazanie innych zagranicznych wizyt, podczas których środkiem transportu dla Prezydenta RP był pojazd inny niż opancerzona limuzyna.

5. Proszę o wskazanie oficjalnych wizyt zagranicznych w czasie których państwo przyjmujące odmówiło zapewnienia Prezydentowi RP opancerzonej limuzyny.

6. W oświadczeniu wystosowanym przez Kancelarię Prezydenta RP wskazano, że ,,wybór odpowiedniego środka transportu zależy od oceny stopnia zagrożenia dla osoby ochranianej. Oceny tej dokonuje strona przyjmująca’’- proszę o wskazanie czy Pana zdaniem ta ocena powinna zależeć wyłącznie od strony przyjmującej i czy jest to stała praktyka?

Zgłaszający: Wojciech Król