poniedziałek, 30 styczeń 2017

Zapytanie i odpowiedź w sprawie finansowania filmu "Pucz"

Do ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Szanowny Panie Premierze,

w niedzielę 15 stycznia na antenie programu 1. Telewizji Polskiej miała miejsce premiera filmu paradokumentalnego pt. „Pucz” w reżyserii Ewy Świecińskiej. Ze względu na mizerne walory merytoryczne, reżyserskie i artystyczne, pojawiła się znaczna ilość głosów krytyki, że tego typu produkcja została sfinansowana ze środków publicznych w telewizji publicznej.

Mając na uwadze powyższe, bardzo proszę o odpowiedź na pytania:

1. Ile kosztowała produkcja filmu paradokumentalnego pt. „Pucz” w reżyserii Ewy Świecińskiej? Proszę o podanie łącznych kosztów oraz w rozbiciu na poszczególne składniki tejże kwoty.

2. Jak uregulowana została kwestia praw autorskich do użytych w wyżej wymienionej produkcji filmów prywatnych? Jakie poniesiono w związku z tym koszty? Czy uzyskano zgodę m. in. pana posła Sławomira Nitrasa, którego filmy zostały użyte do produkcji wskazanego materiału?

Zgłaszający: Rafał Grupiński

 

Odpowiedź na zapytanie w sprawie finansowania filmu "Pucz"

Telewizja Polska S.A. nie ujawnia informacji na temat finansowania poszczególnych produkcji telewizyjnych z uwagi na objęcie tego typu dokumentów tajemnicą handlową oraz ze względu na ochronę danych osobowych osób trzecich zaangażowanych w produkcję audycji. W filmie pt. „Pucz” w reżyserii Ewy Świecińskiej zostały wykorzystane materiały zróżnicowane pod względem prawno-autorskim. Nie każdy fragment materiału jest objęty ochroną z tytułu prawa autorskiego. Zdaniem Telewizji Polskiej S.A. dotyczy to między innymi materiałów upublicznionych przez Pana Posła Sławomira Nitrasa. Telewizja Polska prowadząc działalność, przestrzega obowiązujących przepisów prawa. W przypadku filmu „Pucz” tylko jedna osoba wystąpiła z roszczeniem z tytułu prawa autorskiego, jednakże roszczenie to nie jest w pełni uzasadnione, o czym Telewizja Polska poinformowała zainteresowanego.

Odpowiadający: minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński