poniedziałek, 13 marzec 2017

Interpelacja i odpowiedź w sprawie działań na rzecz sprowadzenia do Polski wraku samolotu Tu-154M

Do ministra spraw zagranicznych

Szanowny Panie Ministrze,

podczas kampanii wyborczej do Sejmu zapowiadał Pan:

"Zwrócimy się do świata o pomoc i będziemy starali się wnieść sprawę do międzynarodowych trybunałów, aby zaskarżyć Rosję o przetrzymywanie wraku Tu-154M i nieprofesjonalność w prowadzeniu śledztwa".

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Do jakich międzynarodowych trybunałów zwróciło się Ministerstwo w sprawie możliwości zwrotu wraku Tu-154M?
  2. Jakie inne działania podjęło Ministerstwo pod Pana kierownictwem w celu odzyskania wraku samolotu Tu-154M?
  3. Jakiego rodzaju pomoc uzyskało Ministerstwo ze strony krajów, do których zwrócił się Pan w tej kwestii?

Z poważaniem

Zgłaszający: Sławomir Nitras, Cezary Tomczyk

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie działań na rzecz sprowadzenia do Polski wraku samolotu Tu-154M

Aktualnie MSZ rozważa możliwość wniesienia skargi przeciwko Federacji Rosyjskiej do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie zwrotu wraku państwowego samolotu Tu-154M. Kwestia ta jest przedmiotem analiz prawnych i politycznych. MSZ nie wyklucza także podjęcia innych kroków prawnych, dlatego w tej sprawie prowadzone są intensywne prace na szczeblu eksperckim.

Ponadto, chciałbym podkreślić, że kwestia zwrotu wraku samolotu Tu-154M była przedmiotem wszystkich spotkań i rozmów przedstawicieli MSZ ze stroną rosyjską od momentu powołania nowego rządu, w szczególności:

- Wiceministrów SZ (22.01.2016 i 12.07.2016),

- Wiceministra SZ z Ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce (28.12.2015, 17.02.2016, 04.04.2016 i 21.09.2016),

- Dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ z Ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce (04.02.2016, 04.04.2016, 31.01.2017),

- roboczych spotkań Ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej i Kierownika Agencji Konsularnej w Smoleńsku z przedstawicielami strony rosyjskiej.

Podczas ww. spotkań strona polska za każdym razem podkreślała, że warunkiem normalizacji wzajemnych stosunków jest zwrot wraku polskiego samolotu państwowego Tu-154M, który pozostaje własnością Polski. MSZ niezmiennie domaga się poszanowania uprawnień RP, wynikających z prawa międzynarodowego i niezwłocznego wydania przez odpowiednie władze rosyjskie wraku samolotu. MSZ zwraca także uwagę, że szczątki samolotu stanowią dowód rzeczowy, który jest niezbędny do prowadzenia czynności śledztwa w sprawie katastrofy przez polskich prokuratorów.

Przedstawiciele MSZ podnoszą również w rozmowach ze stroną rosyjską, że sprowadzenie wraku samolotu do kraju to nie tylko sprawa bardzo wrażliwa politycznie, ale także niezwykle ważna dla obywateli.

Strona rosyjska natomiast konsekwentnie powtarza argumenty używane w ostatnich latach i prezentuje stanowisko, że zwrot wraku samolotu nie jest możliwy z prawnego punktu widzenia, gdyż musi on pozostać na terytorium Federacji Rosyjskiej, dopóki organy tego państwa nie zakończą śledztwa w sprawie katastrofy.

Oprócz powyżej opisanych działań, Minister W. Waszczykowski wielokrotnie apelował publicznie o zwrot wraku samolotu Tu-154M. W grudniu 2015 r. m.in. szczegółowo omawiał ten temat w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli z Sekretarzem Stanu J. Kerrym. Warto także przypomnieć, że podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w USA kandydat Partii Republikańskiej D. Trump zadeklarował pomoc polskim władzom w sprawie sprowadzenia do kraju wraku samolotu.

Podsumowując, należy podkreślić, że MSZ podejmuje starania, zarówno w sferze prawnej, jak i dyplomatycznej, w celu sprowadzenia do Polski szczątków prezydenckiego samolotu. W MSZ prowadzone są aktualnie prace analityczne dotyczące uruchomienia innych, niewykorzystanych dotychczas, mechanizmów, które mogłyby przynieść zamierzony skutek, jakim jest odzyskanie wraku samolotu bezzasadnie przetrzymywanego na lotnisku w Smoleńsku.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak