wtorek, 29 listopad 2016

Interpelacja i odpowiedź w sprawie przekazywania Prezydentowi RP istotnej wiedzy operacyjnej służb specjalnych

Do ministra spraw zagranicznych.

Szanowny Panie Ministrze,

informacja, którą Minister Macierewicz przekazał dnia 20 października 2016 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, iż „jest prawdą, że Mistrale zostały sprzedane do Egiptu i jest prawdą, że w ostatnich dniach zostały de facto przekazane Federacji Rosyjskiej za jednego dolara” została zdementowana zarówno przez stronę egipską jak i rosyjską, a same helikopterowce Mistral stoją w porcie w Aleksandrii. Ponadto, 28 października w wywiadzie dla Polsat News, Prezydent Andrzej Duda oświadczył, iż „ma swoją wiedze na ten temat, odmienną niż ta, którą ma Pan Minister.” Mimo tych słów zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, dzień później rzecznik rządu powiedział, iż Minister Macierewicz „musiał mieć wiarygodne informacje” oraz „nie chce mu się wierzyć, że informacje miał niesprawdzone”. Powyższe słowa Rafała Bochenka wsparł Pan Minister twierdząc, że Prezydent Duda, negując informację, iż Egipt odsprzedał Mistrale Rosji, „po prostu nie miał takich informacji jak minister Macierewicz”.

W związku z powyższym kierujemy do Pana Ministra następujące pytania:

  1. Na jakiej podstawie sugeruje Pan Minister, iż służby specjalne podległe Ministerstwu Obrony Narodowej nie dzielą się istotną wiedzą z Prezydentem – zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP?
  2. Czy posiada Pan wiedzę na temat innych kwestii dotyczących obronności państwa, o których Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiło nie informować Prezydenta?

Zgłaszający: Cezary Tomczyk, Rafał Trzaskowski, Sławomir Nitras

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie przekazywania Prezydentowi RP istotnej wiedzy operacyjnej służb specjalnych

W związku z interpelacją w sprawie przekazywania Prezydentowi RP istotnej wiedzy operacyjnej służb specjalnych uprzejmie informuję, że wypowiedź Ministra Spraw Zagranicznych Pana Witolda Waszczykowskiego na temat Mistrali nie zawierała twierdzenia, iż służby specjalne podległe Ministerstwu Obrony Narodowej nie informują Prezydenta RP o ważnych kwestiach. Szef MSZ powiedział jedynie, że Prezydent ma inną wiedzę na ww. temat. Nie było zamiarem szefa resortu spraw zagranicznych określanie kto ma wiedzę bardziej pełną lub ocenianie pracy służb specjalnych. Pragnę także zwrócić uwagę, że Prezydent RP wypowiadał się na temat Mistrali parę dni po wypowiedzi Ministra Obrony Narodowej, zatem rzeczą naturalną jest, że wiedza na ten temat mogła zostać pogłębiona poprzez pozyskanie nowych informacji.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zajmuje się ocenianiem współpracy Ministra Obrony Narodowej z Prezydentem RP, nie ingeruje w kooperacje pomiędzy tymi ośrodkami władzy oraz nie jest powołane do wypowiadania się na temat pracy Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Natomiast, w imieniu Ministra SZ, chciałbym potwierdzić, że resort spraw zagranicznych na bieżąco realizuje zapisany w Konstytucji RP obowiązek współpracy z Prezydentem RP, zarówno w dziedzinie polityki zagranicznej jak i w dziedzinie polityki bezpieczeństwa.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak