środa, 12 październik 2016

Interpelacja i odpowiedź w sprawie małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim

Do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

W województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim trwają protesty społeczne przeciwko niezrozumiałej i szkodliwej decyzji rządu o nie anulowaniu zawieszenia małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim. Decyzja w tej sprawie była związana z odbywającymi się w Polsce Światowymi Dniami Młodzieży i Szczytem NATO. Pomimo ustania przyczyny zawieszenia MRG rząd z niezrozumiałych powodów nie anulował tej decyzji.W ocenie ekspertów sytuacja taka ma bardzo niekorzystny wpływ na gospodarkę woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Na konferencji prasowej wiceminister MSWiA Jakub Skiba powiedział: "z twardych danych GUS, Służby Celnej i Straży Granicznej wynika, że Polacy w I kwartale 2016 r. kupowali w Rosji w 80% artykuły akcyzowe i z tego powodu nie wpłynęło do budżetu państwa 74 mln PLN". W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o przedstawienie szczegółowej informacji w następującym zakresie:

  1. Co kryje się pod określeniem "twarde dane"?
  2. Kto i jaką metodologię zastosował do obliczenia kwoty rzekomych strat dla budżetu państwa podanych przez wiceministra MSWiA na konferencji prasowej?

Zgłaszający: Sławomir Nitras, Cezary Tomczyk

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim

W odpowiedzi na interpelację w sprawie małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim pragnę wskazać, że przedstawione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) informacje na temat skutków ekonomicznych zawieszenia małego ruchu granicznego z Federację Rosyjską poparte są danymi statystycznymi Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów, Służby Celnej oraz Straży Granicznej z 2015 roku i z I kwartału 2016 roku, które skonfrontowano z danymi dotyczącymi sierpnia 2016 roku, kiedy mały ruch graniczny został zawieszony. Powyższe dane zaprezentowano również na zorganizowanej w MSWiA konferencji w dniu 23 sierpnia 2016 roku, podczas której omówiono przyczyny zawieszenia małego ruchu granicznego.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że informacje na temat metodologii gromadzenia i przetwarzania przedmiotowych danych pozostają w zakresie właściwości podmiotów odpowiedzialnych za ich wytworzenie.

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek