czwartek, 04 sierpień 2016

Interpelacja odpowiedź w sprawie konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Do ministra spraw zagranicznych.

Szanowny Panie Ministrze,

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozstrzygnęło dwa konkursy dotyczące promocji polskiej polityki zagranicznej. Nagrodami w nich były dotacje finansowe. Jedną z nagrodzonych jest fundacja ojca Tadeusza Rydzyka Lux Veritatis, która prowadzi Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szkoła ta otrzymała 800 tys. złotych. Do tej pory nie zajmowała się jednak sprawami międzynarodowymi. Jednym z projektów szkoły, który ma zostać dofinansowany jest "Śmierć za kromkę chleba. Przywracanie pamięci na arenie międzynarodowej o polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej". Wśród organizacji mających również otrzymać dotacje w ramach konkursów są Solidarni 2010 (175 tys. zł) oraz Ruch Kontroli Wyborów (ponad 1,5 mln).

W związku z tym mam do Pana Ministra następujące pytania:

  1. Dlaczego Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ojca Tadeusza Rydzyka dostała dofinansowanie, skoro wcześniej nie zajmowała się stosunkami międzynarodowymi?
  2. Dlaczego Ministerstwo Spraw Zagranicznych nagradza szkołę katolicką sympatyzującą z partią rządzącą?
  3. W jakim celu zostały przeznaczone tak wysokie dotacje dla organizacji utworzonych na bazie sprzeciwu, wobec obecnej teraz opozycji, a ówcześnie partii rządzącej?

Zgłaszający: Adam Korol, Sławomir Nitras

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych

W odpowiedzi na interpelację w sprawie rozstrzygniętych w ostatnim czasie dwóch konkursów Ministra Spraw Zagranicznych, dotyczących promocji polskiej polityki zagranicznej uprzejmie informuję, że podmioty, których oferty zostały rekomendowane do udzielenia dotacji, spełniły kryteria wynikające z regulaminu konkursu „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018” oraz konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej – 2016”, tj.:

• nie podlegały odrzuceniu z powodów formalnych;

• były zgodne z założeniami i celami określonymi w regulaminach konkursów;

• zostały ocenione na co najmniej 80 punktów w wyniku oceny merytorycznej, zgodnie z kryteriami i na zasadach opisanych w regulaminach konkursów;

• nie podlegały odrzuceniu na zasadach opisanych w § 7 ust. 16 regulaminów konkursów.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu spełniła wymóg posiadania doświadczenia, zgodnie z § 3 ust. 9 a) regulaminu konkursu „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak