czwartek, 18 luty 2016

Interpelacja i odpowiedź w sprawie pełnomocnika ds. dialogu międzynarodowego

Do prezesa Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier,

W związku z powołaniem, w dniu 14 stycznia 2016 r., Pani Anny Marii Anders na stanowisko pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego w randze sekretarza stanu zwracam się do Pani Premier z następującymi pytaniami:

  1. Jaki zakres obowiązków z racji pełnienia funkcji pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego ma Pani Anna Maria Anders? Czy minister będzie odpowiadać również za stosunki polsko-niemieckie?
  2. Czy Pani Premier, w przypadku, jeśli minister nie odpowiada za ww. relacje, zamierza powołać odpowiedniego pełnomocnika?

Zgłaszający: Sławomir Nitras

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie pełnomocnika ds. dialogu międzynarodowego

Zgodnie z § 2. zarządzenia nr 9. Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Miedzynarodowego - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego: ,,sprawuje patronat nad rozwojem współpracy międzynarodowej i w tym zakresie wykonuje wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów zadania zmierzające do zacieśnienia i ożywienia kontaktów z partnerami zagranicznymi istotnymi z punktu widzenia interesów Polski. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego może inicjować działania służące umacnianiu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego może wykonywać także inne powierzone zadania związane ze współpracą międzynarodową, w szczególności dotyczące stosunków z ważnymi dla Polski partnerami zagranicznymi’’ oraz zgodnie z § 3. wyżej wymienionego zarządzenia: ,, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego realizuje powierzone zadania stosownie do potrzeb oraz reprezentuje w tym zakresie Prezesa Rady Ministrów na forum międzynarodowym i krajowym’’. Ponadto zgodnie z § 4. ,,Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego współpracuje z Ministrem Spraw Zagranicznych przy wykonywaniu powierzonych zadań’’.

Odpowiadający: minister - członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa