czwartek, 18 luty 2016

Interpelacja i odpowiedź w sprawie powołania Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego

Do prezesa Rady Ministrów (Szczecin, dnia 14 stycznia 2016 r.)

Szanowna Pani Premier,

od daty zaprzysiężenia Rządu Prawa i Sprawiedliwości mija dwa miesiące. Do chwili obecnej nie powołano pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego, który w latach ubiegłych funkcjonował w randze Sekretarza Stanu w KPRM. Jego domeną było dbanie, przede wszystkim o dobre relacje w stosunkach polsko-niemieckich.

Biorąc powyższe, zwracam się do Pani Premier z apelem o jak najszybszy wybór i powołanie pełnomocnika ds. dialogu międzynarodowego.

Szczególnie dziś, w okresie napięć w relacjach obu państw widoczny jest brak osoby, która mogłaby, w oparciu o swój autorytet oraz doświadczenie, wesprzeć proces łagodzenia narastającego, politycznego sporu. Wartym podkreślenia jest także fakt, że Niemcy mają w dalszym ciągu koordynatora rządu RFN ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej, którym obecnie jest Premier Brandenburgii Dietmar Woidke.

Powołanie pełnomocnika po stronie polskiej wydaję się być zasadne również z okazji zbliżającej się 25. rocznicy podpisania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”, która przypada na dzień 17 czerwca br.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pani Premier z pytaniem:

Czy Pani Premier planuje w najbliższym czasie powołać Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego?

Zgłaszający: Sławomir Nitras

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie powołania Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego

W odpowiedzi na interpelacje w sprawie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, działając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie informuję, iż w dniu 15 stycznia 2016 r. na stanowisko Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego została powołana Pani Anna Maria Anders.

Zgodnie z § 2. zarządzenia nr 9. Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Miedzynarodowego - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego: ,,sprawuje patronat nad rozwojem współpracy międzynarodowej i w tym zakresie wykonuje wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów zadania zmierzające do zacieśnienia i ożywienia kontaktów z partnerami zagranicznymi istotnymi z punktu widzenia interesów Polski. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego może inicjować działania służące umacnianiu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego może wykonywać także inne powierzone zadania związane ze współpracą międzynarodową, w szczególności dotyczące stosunków z ważnymi dla Polski partnerami zagranicznymi’’ oraz zgodnie z § 3. wyżej wymienionego zarządzenia: ,,Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego realizuje powierzone zadania stosownie do potrzeb oraz reprezentuje w tym zakresie Prezesa Rady Ministrów na forum międzynarodowym i krajowym’’. Ponadto zgodnie z § 4. ,,Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego współpracuje z Ministrem Spraw Zagranicznych przy wykonywaniu powierzonych zadań’’.

Odpowiadający: minister - członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa