poniedziałek, 13 marzec 2017

Interpelacja w sprawie odmowy cudzoziemcom dostępu do procedury azylowej

Do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Szanowny Panie Ministrze,

polska Straż Graniczna odmawia dostępu do międzynarodowej ochrony uchodźcom z Czeczeni, Tadżykistanu i Gruzji. Wbrew krajowemu i międzynarodowemu prawu, uchodźców nie dopuszcza się do procedury azylowej.

Human Rights Watch w odniesieniu do sytuacji na przejściu Brześć – Terespol, alarmuje o trwającym kryzysie na polskich granicach.

Według raportu organizacji, latem 2016 roku od 200 do 300 osób dziennie ubiegało się o ochronę na białoruskiej granicy. Zimą – 40–80 osób. Z relacji HRW i monitoringu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wynika, że część rodzin oczekuje na granicy nawet kilka miesięcy, a wnioski próbują składać kilkadziesiąt razy – bezskutecznie.

Raport jednoznacznie wskazuje na druzgocącą praktykę stosowaną przez Straż Graniczną, jaką jest ignorowanie deklaracji o chęci złożenia wniosku azylowego i odsyłanie niemal wszystkich pociągiem z powrotem – w kierunku Brześcia.

Jak wynika z raportu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej powodem odmowy jest brak wizy. Jednak zgodnie z obowiązującym prawem azylant nie musi jej posiadać.

Działania polskiej Straży Granicznej naruszają:

- art. 33 ust. 1 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, mówiący o zakazie zawracania uchodźców do granicy terytoriów, gdzie ich życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo oraz art. 6 ust. 2 dyrektywy proceduralnej;

- art. 28 ust. 2 pkt 2 b krajowej ustawy o cudzoziemcach – odmowa wjazdu na terytorium Polski osobie poszukującej ochrony, wydana na tej podstawie, że nie posiada ona ważnego dokumentu wjazdowego,

- art. 4 Protokołu nr 4 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który zakazuje zbiorowego wydalania cudzoziemców.

Jak pokazały analizy Human Rights Watch i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, strażnicy poświęcają zaledwie od 2 do 10 minut na rozmowy z uchodźcami, których traktuje się jak migrantów ekonomicznych.

Strażnicy nie pytają o sytuację w krajach pochodzenia, odsuwając na dalszy plan obawy przed prześladowaniami i pytają uchodźców o zawód i czy zamierzają w Polsce pracować.

W 2016 r. uznano zaledwie 5,6 proc. wniosków azylowych złożonych w Polsce przez osoby pochodzące z Rosji (łącznie z Czeczenią), a przez osoby pochodzące z Tadżykistanu – 10,5 proc. Dla porównania: w 28 krajach członkowskich UE średnia uznania wniosków złożonych przez osoby pochodzące z Rosji i Tadżykistanu wynosi odpowiednio 19 i 27,5 proc.

Odmawiając uchodźcom procedury azylowej, narażamy ich na niebezpieczeństwo. Polska Straż Graniczna zawraca uchodźców na Białoruś, gdzie cale rodziny są przetrzymywane na granicy. Stosowanie takich praktyk to łamanie zasad Unii Europejskiej.

Panie Ministrze, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie jest stanowisko Pana Ministra w tej sprawie?
  2. Dlaczego polska Straż Graniczna odmawia uchodźcom dostępu do procedury azylowej?
  3. Dlaczego Pan Minister przyzwala na łamanie prawa na polskich granicach?
  4. Jakie działania podejmie w tej sprawie Pan Minister?

Zgłaszający: Monika Wielichowska