wtorek, 28 luty 2017

Interpelacja w sprawie raportu Amnesty International, dokumentującego prawa człowieka na świecie w 2016 r.

Do prezesa Rady Ministrów.

Szanowny Panie Pełnomocniku,

Amnesty International opublikowało roczny raport, który dokumentuje sytuację praw człowieka na świecie w 2016 roku. Eksperci ocenili 159 krajów. Ocenie poddano także Polskę.

Jak czytamy w raporcie, Polska nie uchroniła się od tendencji odwracania się od praw człowieka oraz szerzącej się narracji nienawiści, strachu i oskarżeń.

Według raportu, Polska znalazła się w szeregu krajów europejskich, które pod hasłem walki z terroryzmem podważyły zasady państwa prawa, wzmocniły władzę wykonawczą, pozbawiły kontroli władzy sądowniczej i naraziły obywateli na inwigilację ze strony państwa.

Amnesty International tak opisuje miniony rok w Polsce: „Rok 2016 przyniósł wiele zmian prawnych przyjętych w pośpiesznym tempie i przy braku odpowiednich konsultacji społecznych. Nowelizacje ustawy o Trybunale Konstytucyjnym pogłębiły kryzys konstytucyjny i są częścią szerszej sekwencji reform, które osłabiają mechanizmy kontroli i równowagi oraz ograniczają prawa człowieka w Polsce. Wprowadzono reformy, które znacznie rozszerzyły uprawnienia władzy wykonawczej kosztem sądownictwa. Podjęto próby ograniczania praw człowieka, w tym wolności słowa, wolności mediów, wolności zgromadzeń, prawa do prywatności oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych. Komisja Europejska po raz pierwszy w historii uruchomiła procedurę kontroli praworządności w sprawie Polski”.

Amnesty International prognozuje, że w roku 2017 będziemy świadkami zaostrzających się kryzysów, ze względu na brak prawdziwych liderów praw człowieka na chaotycznej scenie międzynarodowej.

Panie Pełnomocniku, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy Pan Pełnomocnik zapoznał się z raportem?
  2. Jakie jest stanowisko Pana Pełnomocnika w tej sprawie?
  3. Czy Pan Pełnomocnik ma plan, jakie należy podjąć działania, aby poprawić wizerunek Polski na arenie międzynarodowej?

Zgłaszający: Monika Wielichowska