wtorek, 07 luty 2017

Interpelacja i odpowiedź w sprawie skandalicznego spotu zrealizowanego przez NFZ w Opolu i TVP3 Opole

Do ministra zdrowia.

Szanowny Panie Ministrze,

Narodowy Fundusz Zdrowia w Opolu i TVP3 Opole zrealizowali spot, który miał zachęcić kobiety do badania piersi, do prewencji i badań mammograficznych. Miał, ale nie zachęcił. Wywołał natomiast oburzenie Polek i Polaków. Nasze również.

Spot jest szokujący, seksistowski, oburzający i choć obecnie po bardzo krytycznych uwagach jest usuwany z różnych internetowych portali, nadal można go tam znaleźć.

Spot uprzedmiotowia i wykorzystuje ciało kobiet. Sposób przedstawienia wartościowego przekazu skoncentrował uwagę na seksualności, tym samym poniżył kobiety. Przykuł uwagę nie z powodu materii przekazu, a z powodu bulwersującej i seksistowskiej formy przekazu.

Panie Ministrze, kobiety, nie tylko Polki, ale kobiety na całym świecie nie godzą się na takie traktowanie.

Aby zobrazować przekaz, pozwolimy sobie zacytować tekst, który mówią mężczyźni w spocie.

„Są cudowne. Piękne. Jędrne i sportowe. Ich widok zawsze poprawia mi humor. Krągłe. Wiesz, że lubię patrzeć kiedy podskakują jak biegasz. Niepowtarzalne. Dbaj o nie. Korzystaj z badań. Masuj. W razie czego mogę pomóc.”

Panie Ministrze,

  1. Czy uważa Pan, że użyte w spocie argumenty są odpowiednie?
  2. Czy tak spłycony obraz zdrowego kobiecego organizmu do obiektu seksualnego jest odpowiedni według Pana Ministra?
  3. Czy uważa Pan, że seksualizacja nowotworu przekona kobietydo badania?
  4. Czy według Pana i Rządu PIS problem nowotworu piersi, zdrowia kobiet sprowadza się do estetyki i przyjemności mężczyzn?
  5. Czy uważa Pan, że spot przemówi do wyobraźni kobiet bardziej niż statystyki zachorowań, które dają do myślenia?
  6. Czy przeprosi Pan Polki za ten skandaliczny i seksistowski spot?
  7. Co konkretnie Pan zrobi w tej sprawie?
  8. Ile kosztowała realizacja tego oburzającego spotu i kto wydał na to zgodę?

Zgłaszający m.in: Monika Wielichowska, Lidia Gądek

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie skandalicznego spotu zrealizowanego przez NFZ w Opolu i TVP3 Opole

Ministerstwo Zdrowia informuje, że Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wspólnie z Telewizją Polską Oddział w Opolu przygotował i wyemitował spot promujący profilaktykę raka piersi i badania mammograficzne, w ramach realizacji kampanii społecznej pod nazwą „Dbaj o siebie. Badaj się!”. Celem kampanii było popularyzowanie profilaktyki prozdrowotnej w zakresie skutecznego sposobu wykrywania nowotworów. Ponieważ w gminach zlokalizowanych w województwie opolskim, ok. 80% kobiet kwalifikujących się do skorzystania z programu profilaktycznego nie zostało przebadanych, kampania ta miała spowodować, aby jak największa liczba kobiet skorzystała z badań mammograficznych.

Jednym z elementów kampanii była emisja spotu, w którym znani mieszkańcy województwa opolskiego zachęcali kobiety do systematycznego wykonywania badań profilaktycznych finansowanych w ramach środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do tej pory wszystkie przekazy medialne zachęcające do wykonywania badań mammograficznych były kierowane głównie do kobiet.

Tym razem celem nietypowego przekazu było dotarcie z przekazem również do mężczyzn – mężów i ojców rodziny – aby stali się oni także odpowiedzialni za zdrowie kobiet oraz kondycję całej rodziny, zachęcając kobiety do badań.

Ponieważ dotychczasowe sposoby edukacyjne nie wpływały na poprawę frekwencji zgłaszania się kobiet na badania mammograficzne, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwrócił się do Telewizji Polskiej Oddział w Opolu o przygotowanie spotu, który miał zwrócić uwagę na ten bardzo ważny aspekt. Autorem, realizatorem i producentem spotu jest Telewizja Polska Oddział w Opolu.

Niekonwencjonalna forma spotu wywołała duży oddźwięk społeczny. Należy zauważyć, iż były to zarówno głosy kobiet niezadowolonych ze spotu jak i tych kobiet, które dzięki jego emisji skorzystały z tego rodzaju badania. Spot przyczynił się również do tego, że także mężczyźni namawiali swoje żony i partnerki do udziału w badaniach mammograficznych. Mimo podzielonych zdań odbiorców spotu, należy z całą stanowczością podkreślić, iż wywołał on potrzebną dyskusję na temat raka piersi i skłonił niejedną kobietę do tego, aby jak najszybciej wykonała badanie mammograficzne.

Najlepszym przykładem potwierdzającym skuteczność przeprowadzonej kampanii jest wzrost liczby wykonanych badań mammograficznych przez kobiety w grudniu 2016 r. o 68% w stosunku do grudnia 2015 r.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przeprosił tych, którzy poczuli się urażeni treścią prezentowanego spotu.

Pragnę podkreślić, iż głównym celem zorganizowanej kampanii była i pozostaje wyłącznie promocja badań profilaktycznych, które w województwie opolskim nie są realizowane na satysfakcjonującym poziomie. Jednocześnie w związku z emisją spotu i wywołaniem przez niego emocji wśród jego odbiorców Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia deklarują refleksję nad sposobem prezentowania treści zarówno w przygotowywanych akcjach informacyjno – edukacyjnych jak i spotach, które będą realizowane w przyszłości.

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza