wtorek, 31 styczeń 2017

Interpelacja i odpowiedź w sprawie skandalicznego spotu zrealizowanego przez NFZ w Opolu i TVP3 Opole

Do prezesa Rady Ministrów.

Szanowny Panie Pełnomocniku,

Narodowy Fundusz Zdrowia w Opolu i TVP3 Opole zrealizowali spot, który miał zachęcić kobiety do badania piersi, do prewencji i badań mammograficznych. Miał, ale nie zachęcił. Wywołał natomiast oburzenie Polek i Polaków. Nasze również.

Spot jest szokujący, seksistowski, oburzający i choć obecnie po bardzo krytycznych uwagach jest usuwany z różnych internetowych portali, nadal można go tam znaleźć.

Spot uprzedmiotowia i wykorzystuje ciało kobiet. Sposób przedstawienia wartościowego przekazu skoncentrował uwagę na seksualności, tym samym poniżył kobiety. Przykuł uwagę nie z powodu materii przekazu, a z powodu bulwersującej i seksistowskiej formy przekazu.

Panie Ministrze, kobiety, nie tylko Polki, ale kobiety na całym świecie nie godzą się na takie traktowanie.

Aby zobrazować przekaz, pozwolimy sobie zacytować tekst, który mówią mężczyźni w spocie.

„Są cudowne. Piękne. Jędrne i sportowe. Ich widok zawsze poprawia mi humor. Krągłe. Wiesz, że lubię patrzeć kiedy podskakują jak biegasz. Niepowtarzalne. Dbaj o nie. Korzystaj z badań. Masuj. W razie czego mogę pomóc.”

Panie Pełnomocniku, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy Pan Pełnomocnik uważa, że użyte w spocie argumenty są odpowiednie?
  2. Czy według Pana Pełnomocnika spot poniża kobiety i je uprzedmiotowia?
  3. Czy Pan Pełnomocnik uważa, że tak spłycony obraz zdrowego kobiecego organizmu do obiektu seksualnego jest odpowiedni?
  4. Jakie stanowisko zajmie Pan Pełnomocnik w sprawie sprowadzania przez rząd PiS problemu nowotworu piersi do estetyki i przyjemności mężczyzn?

Zgłaszający: Monika Wielichowska

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie skandalicznego spotu zrealizowanego przez NFZ w Opolu i TVP3 Opole

Opolski oddział NFZ wspólnie z Telewizją Polską oddział w Opolu chcąc zachęcić kobiety do profilaktyki i wykonywania badań mammograficznych przygotowały i zrealizowały kampanię społeczną „Dbaj o siebie. Badaj się!". Celem kampanii było popularyzowanie profilaktyki prozdrowotnej - skutecznego sposobu wykrywania nowotworów. Jednym z jej elementów była emisja spotu, w którym znani mieszkańcy województwa opolskiego zachęcali kobiety do systematycznego wykonywania badań profilaktycznych finansowanych w ramach środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do tej pory wszelkie przekazy medialne zachęcające do wykonywania mammografii były kierowane głównie do kobiet. Tym razem nietypowy przekaz miał w zamyśle autorów dotrzeć również do mężczyzn – mężów, partnerów i ojców rodziny – współodpowiedzialnych za zdrowie i kondycję swoich najbliższych. Autorem, realizatorem i producentem spotu kampanii społecznej była Telewizja Polska oddział w Opolu. Zamierzeniem pomysłodawców kampanii nie było wywołanie negatywnych emocji, ale zwrócenie uwagi na wciąż zbyt małą w stosunku do populacji liczbę kobiet zgłaszających się do programu profilaktyki raka piersi.

Spot telewizyjny w ramach kampanii społecznej „Dbaj o siebie. Badaj się!” emitowany był od 8 grudnia 2016 r. do 14 grudnia 2016 r. na antenie TVP Opole. W związku z negatywnymi sygnałami formy spotu w dniu 15 grudnia nastąpiła przerwa emisji i na prośbę opolskiego oddziału NFZ spot został zmieniony przez TVP. Ponowna emisja zmienionej przez TVP wersji spotu nastąpiła od dnia 16 grudnia 2016 r. Łącznie, w okresie od 8 do 30 grudnia 2016 r., odbyło się 30 emisji spotu. W pierwotnej wersji spot był wyemitowany 10 razy, a w zmienionej 20 razy.

Autorzy spotu wspólnie z przedstawicielami opolskiego OW NFZ przeprosili za pierwotną, niefortunną koncepcję spotu społecznego, która wywołała tak skrajnie różne reakcje. Jednocześnie podkreślono, że głównym celem i przyświecającą ideą była i pozostaje wyłącznie walka z nowotworem piersi poprzez zachęcanie do badań i promocję prewencji wczesnego wykrywania. Jednocześnie oddział wojewódzki NFZ zadeklarował wnikliwszą analizę i refleksję na sposobem prezentowanych treści w spotach społecznych i wszelkiego rodzaju działaniach edukacyjno-informacyjnych.

Jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania pismem z dnia 23 grudnia 2016r. wystąpiłem do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą, aby przy okazji kolejnych działań promocyjnych i profilaktycznych bardziej wnikliwie analizował sposób przedstawiania treści w spotach i innych działaniach edukacyjno - informacyjnych oraz wybór właściwego sposobu dotarcia do grupy docelowej. Zaznaczyłem, że zdrowie i życie polskich obywateli i obywatelek jest jedną z najcenniejszych wartości i wybór niekonwencjonalnych sposobów promocji dbałości o zdrowie jest uzasadniony jeżeli ma przynieść pożądany skutek. Niemniej jednak należy kierować się szacunkiem wobec wszystkich osób, w szczególności tych, do których kierowany jest przekaz kampanii.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński