czwartek, 19 styczeń 2017

Prawdziwy przegląd resortów rządu PiS

Rok niezrealizowanych obietnic. Gabinet Cieni prezentuje prawdziwy przegląd resortów rządu PiS.

W ostatnich dniach rząd Beaty Szydło podsumowuje pracę resortów w minionym roku. Gabinet Cieni przygotował własny, prawdziwy przegląd resortów, w którym porusza wszystkie kwestie pominięte przez ministrów PiS. 

Szefowie Gabinetów Cieni omawiają poszczególne resorty. 

1. Czesław Mroczek i Cezary Tomczyk podsumowują Ministerstwo Obrony Narodowej

 • zaniechanie wielu projektów modernizacyjnych sił zbrojnych
 • unieważnienie postępowania na okręty nawodne oraz drony
 • fala zwolnień najważniejszych dowódców z wojska
 • #aferahelikopterowa A. Macierewicza
 • powiązania Antoniego Macierewicza z zagranicznym lobbystą A. D'Amato
 • prywatna armia A. Macierewicza - Obrona Terytorialna
 • nocne najście na placówkę NATO w Warszawie

 

 

2. Borys Budka i Marek Wójcik podsumowują Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • przyzwolenie na przestępstwa z nienawiści
 • polityczne czystki w Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i BOR
 • masowe zwolnienia w Policji
 • inwigilacja i ograniczanie praw obywatelskich
 • presja polityczna na służby mundurowe
 • przywracanie posterunków policji kosztem służby patrolowej

 

 

3.  Magdalena Kochan i Tomasz Grodzki podsumowują Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia

 • likwidacja Rady ds. Polityki Senioralnej
 • wyrzucenie Parlamentu Seniorów z Sejmu
 • zmniejszenie środków na edukację osób starszych
 • utrudnianie otrzymania dotacji na Uniwersytety Trzeciego Wieku
 • likwidacja programu in vitro
 • kłamstwa ws. "darmowych" leków dla seniorów
 • ograniczenie dostępności do środków przeciwbólowych
 • wiceminister Łanda odpowiedzialny za refundacje leków pod lupą CBA
 • #CzarnyProtest

 

 

4. Monika Wielichowska i Michał Braun podsumowują działania PiS ws. organizacji pozarządowych

 • odebranie dofinansowania Centrum Praw Kobiet
 • prace nad delegalizacją Centrum Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych
 • prace nad wycofaniem się z konwencji antyprzemocowej
 • upolitycznienie przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym
 • wspieranie organizacji powiązanych z PiS
 • celowe lekceważenie organizacji pozarządowych: ogłaszanie konsultacji społecznych w BIP pod hasłem „Sprzedaż auta”

 

 

5. Krzysztof Brejza podsumowuje Ministerstwo Sprawiedliwości i Koordynatora służb specjalnych 

 • niejasne finanse partii Zbigniewa Ziobry - prokuratura nie wszczyna postępowania
 • konflikt Z. Ziobry z Antonim Macierewiczem ws. powstania Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Macierewicz nie chce utracić wpływów w wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym
 • zastąpienie bezpartyjnych specjalistów ze służb specjalnych sympatykami PiS
 • koniec niezależnej prokuratury - początek PiSokratury
 • prokuratura wnosi o umorzenie postępowania ws. asystenta premier Beaty Szydło, który spowodował wypadek
 • oficjalne zezwolenia na agresję: prokuratura wnosi apelację o złagodzenie wymiaru kary za spalenie kukły Żyda, minister Błaszczak podaje dalej nawoływanie do zakłócania spotkań opozycji
 • odbieranie niezależności sądom
 • próba wprowadzenia #PiSiewicze do sądów - zapowiedź powoływania prezesów sądów bezpośrednio przez ministra
 • rodem z PRL metody represjonowania obywateli i opozycji

 

 

6. Izabela Leszczyna podsumowuje Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju

 • spadek tempa wzrostu PKB
 • załamanie inwestycji
 • podniesienie podatku VAT
 • wprowadzenie podatku bankowego
 • brak zapowiadanego Centralnego Rejestru Faktur
 • klęska pakietu paliwowego
 • wycofanie się z koncepcji jednolitego podatku

 

 

7. Rafał Trzaskowski podsumowuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • zrujnowanie pozycji Polski w UE
 • skandaliczne wypowiedzi ministra spraw zagranicznych
 • konflikt z instytucjami UE i organizacjami międzynarodowymi
 • atak Pisiewiczów na dyplomację
 • klęska polityki wschodniej - zbliżenie się do Białorusi kosztem mniejszości polskiej
 • upublicznianie niejawnych notatek analitycznych MSZ celem wywołania skandalu

 

 

8. Urszula Augustyn, Włodzimierz Nykiel i Ireneusz Raś podsumowują kolejno Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Edukacji:

 • nieprzygotowana reforma edukacji
 • podstawa programowa pisana na kolanie
 • infrastruktura gimnazjów nieprzystosowana dla młodszych uczniów
 • groźba zwolnień nauczycieli
 • chaos w przedszkolach
 • lekceważenie sprzeciwu społecznego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • upolitycznienie instytutów badawczych
 • zaniżanie standardów dla dyrektorów instytutów
 • brak dialogu ze środowiskiem naukowy na temat reformy szkolnictwa wyższego

Ministerstwo Sportu i Turystyki:

 • upolitycznienie obszaru sportu i turystyki
 • ustawa o sporcie, która zerwie z autonomią związków sportowych i wprowadzi ręczne sterowanie
 • zmniejszenie nakładów na turystykę względem poprzednich lat o kilkadziesiąt milionów

 

 

9. Sławomir Neumann i Rafał Grupiński podsumowują kolejno Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 

Ministerstwo Rozwoju:

 •  zwolnienie wzrostu PKB
 •  wyhamowanie inwestycj

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 • niszczenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • nieuzasadniony zakup kolekcji Czartoryskich
 • nieprzekazywanie środków na Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Sztuki w Łodzi

 

 

10. Dorota Niedziela i Joanna Kluzik-Rostkowska podsumowują Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 • prawo własności ziemi z Ustawy o ziemi powoduje, iż rozregulowane są rynki nieruchomości, cena ziemi spada, a kredyty zaciągane przez rolników zostały zablokowane
 • bałagan w wypłatach - przez błędy pracowników ARiMR rolnicy musieli oddawać wypłacone im pieniądze
 • powołanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ustawa procedowana w Sejmie) to skok PiS na stanowiska i centralizacja decyzji dotyczących poszczególnych rynków rolnych
 • destabilizacja rynków i spadek cen produktów rolnych
 • brak skutecznego działnia ws. afrykańskiego pomoru świń i ptasiej grypy
 • brak systemu odszkodowań łowieckich
 • spowodowanie utraty zaufania międzynarodowej społeczności do hodowli koni w Polsce i degradacja dorobku stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie
 • osłabienie kondycji finansowej Janowa i Michałowa poprzez nieprzemyślane decyzje kadrowe i finansowe podwładnych w agencji i stadninach
 • ukrywanie/nieudostępnianie dokumentów niewygodnych dla ministra, wyników audytu, kontroli wewnętrznych w agencji, umów i rozliczeń związanych z organizacją aukcji Pride of Poland