wtorek, 14 marzec 2017

Stanowisko Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy propozycję ustawy regulującej funkcjonowanie regionalnych izb obrachunkowych przedłożoną na posiedzenie Rady Ministrów w dniu 14.03.2017 r.

Projekt jest ewidentną próbą zbudowania kolejnej instytucji podporządkowanej administracji rządowej, mającej za zadanie, wybiórczo i według uznania, represjonowanie organów jednostek samorządowych. To kolejny akt zamachu na niezależność i samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce realizowany według schematu:

  • Podporządkowanie RIO administracji rządowej poprzez sposób wyboru jej Prezesa
  • Rozszerzenie zakresu kontroli i wykazu podmiotów jej podlegających
  • Przygotowanie  aparatu  represji  (możliwość  natychmiastowego  odwołania   i rozwiązania organu samorządu przez Prezesa Rady Ministrów)

Domagamy  się  zaniechania  dalszych  prac  nad  tym  złym,  szkodliwym  i  niezgodnym      z Konstytucją RP projektem ustawy godzącym w samodzielność i niezależność polskich samorządów terytorialnych.