środa, 21 grudzień 2016

Interpelacja nr 7390 i odpowiedź w sprawie likwidacji programu bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom

Do prezesa Rady Ministrów.

Posłowie sejmowej Komisji Zdrowia, porozumiewając się ponad podziałami politycznymi, zdecydowali wespół z urzędnikami Ministerstwa Zdrowia o wpisaniu szczepień przeciw pneumokokom do kalendarza szczepień obowiązkowych na 2017 rok. Na tę dobrą wiadomość oczekiwała przygniatająca większość rodziców. Niestety, mimo ministerialnych zapowiedzi i wbrew logice, rząd Prawa i Sprawiedliwości na czele z Panią Premier Beatą Szydło wycofuje się z obietnic bezpłatnych szczepień.

Przypomnę, że zgodnie z ustaleniami obowiązkiem zaszczepienia miały zostać objęte wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 roku. Pierwsze szczepionki powinny więc zostać zaaplikowane w marcu 2017 roku niemowlętom, które ukończyły szósty tydzień życia. Gwarancję bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom otrzymały dzieci od 2 miesiąca do 5 roku życia.

Aktualnie szczepienie przeciw pneumokokom jest wpisane na listę szczepień zalecanych. O wpisanie tychże szczepień do kalendarza szczepień obowiązkowych i w pełni refundowanych apelowali wszyscy polscy pediatrzy. Aplikacja szczepionki jest bowiem jedynym sposobem, by ustrzec dziecko przed ciężkimi powikłaniami, do jakich dochodzi w efekcie zakażenia paciorkowcami. Zakażenie bakterią prowadzi m.in. do zapalenia ucha, płuc, opon mózgowo-rdzeniowych oraz sepsy. Na skutek wymienionych zakażeń każdego roku umiera ponad 100 dzieci, które nie były uprzednio zaszczepione.

Badania naukowe potwierdzają, że z pneumokokami obcuje każdy człowiek. Bezobjawowe nosicielstwo przynajmniej jednej znanej powszechnie bakterii rejestruje się u ponad 90 proc. dzieci do 2 roku życia, oraz u ponad 60 proc. dzieci w wieku od 2 do 5 roku życia. Ponadto, przybierająca coraz większe rozmiary antybiotykoterapia sprzyja mutacji pneumokoków, co skutkuje wysoką opornością na leczenie w trakcie infekcji.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazała szczepionki jako jedyny skuteczny sposób ochrony przeciwko zakażeniom wywoływanym przez pneumokoki. Dlatego też w Unii Europejskiej bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom są oferowane bezpłatnie w aż 19 krajach, natomiast w 7 państwach finansuje się je również z myślą o dorosłych z grup zwiększonego ryzyka.

By mieć pewność co do skuteczności działania szczepionki, nie trzeba jednak daleko szukać. Powszechne szczepienie niemowląt przeciwko pneumokokom, wprowadzone w Kielcach 10 lat temu, drastycznie zredukowało liczbę zachorowań na zapalenie płuc. Bezpłatnymi szczepieniami w stolicy województwa świętokrzyskiego objęto dotychczas 15 tys. dzieci w wieku do 1. roku życia. Zanim w mieście ruszył program bezpłatnych szczepień, z powodu zapalenia płuc do tamtejszych szpitali trafiało co roku nieco ponad 130 dzieci w wieku do 2 lat. Po roku funkcjonowania programu bezpłatnych szczepień, tj. w 2005 roku, liczba tych hospitalizacji spadła do 83, w 2007 roku do 23, w 2010 roku do 18, a w 2012 roku do zaledwie 3! Co więcej, bezpłatne szczepienia u dzieci do 1 roku życia przyczyniły się do wyraźnego spadku zachorowań na zapalenie płuc u osób powyżej 65 roku życia.

Mając powyższe na uwadze, apeluję do Pani Premier, aby pilnie przywrócić bezpłatne finansowanie szczepionek przeciwko pneumokokom. Jednocześnie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1) Czy Minister Zdrowia, ogłaszając 20 października br. program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom, będący wynikiem wytężonej pracy posłów sejmowej Komisji Zdrowia, konsultował go uprzednio z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Finansów?

2) Czy Prezes Rady Ministrów, mówiąca w swoim expose o zwiększeniu wydatków na profilaktykę zdrowia w Polsce, nie miała na myśli bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom?

3) Czy Prezes Rady Ministrów byłaby uprzejma w trakcie najbliższego posiedzenia Rady Ministrów zapytać zgromadzonych Ministrów o to, którzy z nich zaszczepili swoje dzieci przeciwko pneumokokom, i podać wynik tejże sondy (bez imion i nazwisk) w odpowiedzi na niniejszą interpelację?

4) Proszę podać wyczerpującą listę powodów likwidacji programu bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom na rok 2017.

Zgłaszający: Lidia Gądek

 

Odpowiedź na interpelację nr 7390 w sprawie likwidacji programu bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom

3 listopada 2016 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, wprowadzające od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowe szczepienia przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae dla dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Rozporządzenie to zostało opublikowane 7 listopada 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1815.

Zatem nieprawdziwe jest stwierdzenie faktu likwidacji programu bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas