środa, 29 marzec 2017

Interpelacja nr 10683 i odpowiedź w sprawie funkcjonowania Systemu Rejestrów Państwowych

Do ministra cyfryzacji.

Do Systemu Rejestrów Państwowych trafić mają cztery nowe kategorie danych. Będą to informacje paszportowe, baza uaktualnionych danych wyborców, baza bezpośrednich kontaktów do obywateli oraz informacje o faktycznym składzie gospodarstw domowych. W nowym rejestrze kontaktów umieszczone będą więc takie dane, jak numer telefonu komórkowego, e-mail i adres zamieszkania obywatela. Te ostatnie mają zostać zaciągnięte ze spisów wyborców z gmin. Rozwiązania te wdrażane przez Centralny Ośrodek Informatyki i Ministerstwo Cyfryzacji sprawią, że urzędnicy będą mieli dostęp do znacznie większej niż obecnie bazy danych o Polakach. Eksperci już teraz przestrzegają przed możliwością, że takie rozwiązania mogą być wykorzystywane politycznie. Istnieje też obawa przed atakami hakerów, którzy będą mieli wszystkie informacje o obywatelach w jednym miejscu. W związku z powyższym, kieruję do Pani Minister następujące pytania:

  1. W jaki sposób będą zbierane dane o faktycznym składzie gospodarstw domowych?

  2. W jaki sposób będą zbierane dane kontaktowe do osób znajdujących się w SRP?

  3. Jakie mają być zabezpieczenia uzupełnionego Systemu Rejestrów Państwowych?

  4. Czy przy rozbudowywaniu Systemu Rejestrów Państwowych Ministerstwo zamierza korzystać z doświadczeń innych państw europejskich, w tym Francji, Danii i Estonii, gdzie wykorzystywano w celu ochrony m.in. technologię blockchain?

Zgłaszający: Arkadiusz Marchewka

 

Odpowiedź na interpelację nr 10683 w sprawie funkcjonowania Systemu Rejestrów Państwowych

Ad. 1) W jaki sposób będą zbierane dane o faktycznym składzie gospodarstw domowych? Na dzień dzisiejszy Ministerstwo Cyfryzacji nie przewiduje gromadzenia danych o faktycznym składzie gospodarstw domowych.

Ad. 2) W jaki sposób będą zbierane dane kontaktowe do osób znajdujących się w SRP? Rozwój SRP przewiduje budowę nowego Rejestru Danych Kontaktowych, który  ma usprawnić i przyspieszyć kontakt  administracji z obywatelem.  Według  aktualnych założeń  w rejestrze będą gromadzone dane dobrowolnie wprowadzane przez obywatela. W każdej chwili  po  uwierzytelnieniu  się  obywatel  będzie  mógł  dokonać  aktualizacji  danych,  jak     i ich usunięcia. Planowane jest również umożliwienie aktualizacji danych za pośrednictwem urzędnika przy okazji realizacji sprawy w urzędzie, np. ZUS czy NFZ.

Ad. 3 i 4) Jakie mają być zabezpieczenia uzupełnionego Systemu Rejestrów Państwowych? Czy przy rozbudowywaniu Systemu Rejestrów Państwowych Ministerstwo zamierza korzystać z doświadczeń innych państw europejskich, w tym Francji, Danii i Estonii, gdzie wykorzystywano w celu ochrony m.in. technologię blockchain?

W chwili obecnej Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi szczegółowe analizy w  zakresie możliwych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem uzupełnionego SRP. Brane są pod uwagę różne rozwiązania, również te pochodzące z innych państw europejskich, o których pisze Pan Poseł. Jednak na obecnym etapie realizacji projektu nie jest możliwe przedstawienie szczegółowych informacji w tym zakresie.

Odpowiadający: Anna Streżyńska - minister cyfryzacji