środa, 29 marzec 2017

Interpelacja nr 10661 i odpowiedź w sprawie obsługi informatycznej rządu

Do ministra cyfryzacji.

Centralny Ośrodek Informatyki podlegający Ministerstwu Cyfryzacji rozpisuje przetarg w celu znalezienia firmy, która zapewni rządowi obsługę informatyczną poprzez umożliwienie korzystania z usług informatyków, w tym 500 programistów Java i 125 testerów oprogramowania. Celem projektu jest wyeliminowanie konieczności rozpisywania przetargu na realizację każdego przedsięwzięcia informatycznego rządu osobno.

Pracami koncepcyjnymi i nadzorem nad realizacją projektów zajmować się mają członkowie zespołu Centralnego Ośrodka Informatyki. Obawa, jaka powstaje w obliczu tak wielkiego projektu związana jest z tym, czy administracja centralna podoła zadaniu organizowania pracy tak dużej liczby informatyków. Poza tym, zważyć należy, że do różnych zagadnień informatycznych potrzeba różnych specjalistów i jedna firma może nie dysponować takimi zasobami ludzkimi.

Ponadto, podpisanie umowy z jedną firmą może doprowadzić do zapaści na rynku usług informatycznych poprzez znaczące zwiększenie pozycji jednego uczestnika rynku (wszak podmioty publiczne generują 25% popytu na sprzęt i usługi teleinformatyczne). Idea uczynienia z administracji rządowej integratora działań informatycznych rządu grozi też w przeciągu kilku lat zapóźnieniem technologicznym, albowiem okoliczność, że obecnie dany podmiot przedstawi najlepszą ofertę w postępowaniu przetargowym nie oznacza, że za kilka lat również będzie to podmiot dysponujący najbardziej aktualnym know-how i dobrymi relacjami z dostawcami.

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister następujące pytania:

  1. W jaki sposób Centralny Ośrodek Informatyki zamierza dbać o aktualność rozwiązań technologicznych stosowanych przez zwycięzcę przetargu?

  2. Jak rząd zamierza zadbać o uzupełnienie luki na rynku informatycznym po wyeliminowaniu z niego zamówień rządowych?

  3. Czy rząd dysponuje zasobami ludzkimi zdolnymi do koordynowania pracy informatyków na tak dużą skalę?

Zgłaszający: Arkadiusz Marchewka

 

Odpowiedź na interpelację nr 10661 w sprawie obsługi informatycznej rządu

Ad.1) W jaki sposób Centralny Ośrodek Informatyki zamierza dbać o aktualność rozwiązań

technologicznych stosowanych przez zwycięzcę przetargu?
Za aktualność rozwiązań technologicznych stosowanych w procesie wytwórczym będzie odpowiadał wykonawca danego projektu. Zwycięzca przetargu na usługi informatyków, o którym pisze Pan Poseł, nie będzie stosował żadnych rozwiązań technologicznych. Jego zadaniem będzie wyłącznie zapewnienie wykwalifikowanej kadry, która będzie w stanie wykonywać poszczególne zadania w projektach. Szczegółowy profil technologiczny potrzebnych pracowników będzie określany na bieżąco, indywidualnie dla każdego projektu, który wykaże takie zapotrzebowanie.

Ad. 2) Jak rząd zamierza zadbać o uzupełnienie luki na rynku informatycznym po wyeliminowaniu z niego zamówień rządowych?

Projekty realizowane przez rynek informatyczny nie ograniczają się wyłącznie do zleceń administracji rządowej. Ponadto również projekty samego Ministerstwa Cyfryzacji prowadzone są nie tylko we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Zatem współpraca MC i COI nie spowoduje luki na rynku informatycznym.

Ad. 3) Czy rząd dysponuje zasobami ludzkimi zdolnymi do koordynowania pracy informatyków na tak dużą skalę?

Ministerstwo Cyfryzacji od ponad roku realizuje szereg inicjatyw w obszarze informatyzacji państwa. Aby zapewnić sprawną i efektywną koordynację ww. działań w strukturach ministerstwa wyodrębniony został pion IT, w tym m.in. Biuro Zarządzania Portfelem Projektów. Kadra koordynująca i realizująca zadania projektowe została dobrana w sposób zapewniający najwyższy poziom kompetencji, wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania projektami informatycznymi.

Odpowiadający: Marek Zagórski - sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji