środa, 15 luty 2017

Inicjatywa zorganizawania otwartego spotkanie na ten temat Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Strategii Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskieg

Treść listu skierowanego do Adam Lipiński, Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Obywatelskiego

Szanowny Panie Ministrze,

Przekazuję Panu list, który napisałem do Dyrektora Kaczmarczyka w odpowiedzi na zaproszenie na spotkanie skierowane do mnie za pośrednictwem artykułu na portalu ngo.pl. Biorąc pod uwagę wielość wątków, które pojawiają się obecnie w dyskusji o współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także wątpliwości dotyczących Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Strategii Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego chciałbym zaproponować otwarte spotkanie na ten temat. Po przeczytaniu wywiadu z Panem na Portalu Organizacji Pozarządowych jestem przekonany, że taka debata jest szczególnie ważna.

Proponuję dyskusję pomiędzy Panem Ministrem, Dyrektorem Kaczmarczykiem, mną i zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi. Spotkanie takie powinno odbyć się w najbliższym czasie, tak aby jego wyniki mogły zostać wzięte pod uwagę w dalszej pracy nad ustawą o NCRSO.

Uprzejmie proszę o informację czy zgadza się Pan na taką formułę i zaproponowanie dogodnego miejsca i czasu spotkania.

Korzystając z okazji pragnę też zaapelować o transparentność procesu negocjacji dotyczących wdrażania Funduszy EOG tzw. „norweskich” i oparcie ich ostatecznego kształtu o potrzeby wyrażane przez organizacji pozarządowe. Michał Braun