środa, 15 luty 2017

Zaproszenie Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego na otwartego spotkanie na ten temat Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Strategii Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskieg

Treść listu do Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego

Szanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi na Pana tekst na portalu „Ngo.pl” dziękuję za kilka miłych słów i jednocześnie informuję, że z przyjemnością wezmę udział w spotkaniu z Panem. Z uwagą słuchałem Pana prezentacji na spotkaniu informacyjnych dotyczącym Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Kielcach i zwróciłem szczególną uwagę na fakt, iż podkreślał Pan jak ważne są dobrze prowadzone konsultacje społeczne. W związku z tym pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż moim zdaniem, ostateczna ocena konsultacji winna być wydana po ich całkowitym zakończeniu. Nastąpi ono po opublikowaniu raportu z konsultacji, co sprawi że zachowana zostanie zasada responsywności, niezbędna dla dobrych konsultacji.

Czytając wywiad z Pełnomocnikiem Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego ministrem Adamem Lipińskim rozumiem, że proces tworzenia ustawy w oparciu o wyniki konsultacji trwa, a powstanie Centrum opóźni się względem zakładanych terminów. Korzystając z tego czasu, wierząc że rozmowa może przynieść wkład w kształt ustawy, chciałbym zaproponować otwartą formułę naszego spotkania. W sektorze organizacji pozarządowych mnożą się pytania o politykę rządu wobec organizacji pozarządowych. Proponuję więc spotkanie, w którym weźmie udział także Pełnomocnik, który stanie na czele NCRSO. Chciałbym zaprosić na nie także przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych. Pozwoli to na merytoryczną dyskusję i rozwianie niejasności i mitów powstałych w czasie konsultacji NCRSO.

Zaproszenie skierują także do ministra Lipińskiego. Uprzejmie proszę o informację czy zgadza się Pan na taką formułę i zaproponowanie uzgodnionego z Pełnomocnikiem dogodnego miejsca i czasu spotkania.

Michał Braun