×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157683615714575&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

wtorek, 09 maj 2017

Rozpoczynamy prace nad projektem ustawy zmieniającej proces legislacyjny

Rozpoczynamy prace nad projektem ustawy zmieniającej proces legislacyjny – zdecydował Gabinet Cieni. Obecnie projekty poselskie i obywatelskie wnoszone do Sejmu nie muszą mieć oceny skutków regulacji. Często nie są nawet poprzedzone debatą publiczną. W tej kadencji Sejmu, ten sposób składania projektów jest wyjątkowo nadużywany. Rząd w ten sposób unika analiz, konsultacji i wskazania skutków regulacji. Tryb takiej legislacji ma szczególnie zły wpływ na gospodarkę. Wprowadzane „z dnia na dzień” zmiany powodują spadek  wiarygodności i obniżają oceny stabilności naszego kraju. 

Proponujemy, by każdy projekt wnoszony do Sejmu, który będzie miał wpływ na przedsiębiorców, był obligatoryjnie poddawany analizie korzyści ekonomicznych i kosztów proponowanej regulacji.

Gabinet Cieni krytycznie odniósł się do rządowego projektu ustawy o utworzeniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Naszym zdaniem jest to kolejna próba centralizacji – tym razem w szkolnictwie wyższym. Projekt jest niedopracowany i nie uwzględnia postulatów środowisk akademickich. Ponadto Agencja ma być sfinansowania ze środków pochodzących z likwidacji programu „Studia dla wybitnych”, który rząd PO-PSL rozwijał wraz z program Erasmus. 

Media

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/sets/72157683615714575{/gallery}