wtorek, 09 maj 2017

Rozpoczynamy prace nad projektem ustawy zmieniającej proces legislacyjny

Rozpoczynamy prace nad projektem ustawy zmieniającej proces legislacyjny – zdecydował Gabinet Cieni. Obecnie projekty poselskie i obywatelskie wnoszone do Sejmu nie muszą mieć oceny skutków regulacji. Często nie są nawet poprzedzone debatą publiczną. W tej kadencji Sejmu, ten sposób składania projektów jest wyjątkowo nadużywany. Rząd w ten sposób unika analiz, konsultacji i wskazania skutków regulacji. Tryb takiej legislacji ma szczególnie zły wpływ na gospodarkę. Wprowadzane „z dnia na dzień” zmiany powodują spadek  wiarygodności i obniżają oceny stabilności naszego kraju. 

Proponujemy, by każdy projekt wnoszony do Sejmu, który będzie miał wpływ na przedsiębiorców, był obligatoryjnie poddawany analizie korzyści ekonomicznych i kosztów proponowanej regulacji.

Gabinet Cieni krytycznie odniósł się do rządowego projektu ustawy o utworzeniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Naszym zdaniem jest to kolejna próba centralizacji – tym razem w szkolnictwie wyższym. Projekt jest niedopracowany i nie uwzględnia postulatów środowisk akademickich. Ponadto Agencja ma być sfinansowania ze środków pochodzących z likwidacji programu „Studia dla wybitnych”, który rząd PO-PSL rozwijał wraz z program Erasmus. 

Media

Galeria

Kliknij, aby zobaczyć większe zdjęcie 34424371521_6cab509117_b.jpg

Kliknij, aby zobaczyć większe zdjęcie

View this photo set on Flickr