czwartek, 14 kwiecień 2016

Interpelacja nr 2055 i odpowiedź w sprawie projektu ustawy o wypłacie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu deputatu węglowego dla byłych pracowników czynnych kopalń węgla kamiennego

Do ministra energii.

W dniu 14.01. br. podczas 8 posiedzenia Sejmu RP w pytaniach w sprawach bieżących poruszyłem kwestię wypłaty deputatu węglowego dla emerytów i rencistów górniczych. Jak wiadomo jest to problem bardzo złożony, a pogarszająca się sytuacja finansowa spółek węglowych jeszcze bardziej skomplikowała sytuację. Podsekretarz Stanu w ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski zapowiedział wówczas, że razem z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będą prowadzone prace nad SPECUSTAWĄ, która miałaby objąć regulacją wszystkich uprawnionych. W ciągu kilku tygodni miała wewnętrznie powstać grupa osób w Ministerstwie Energii i MRPiPS, która zbuduje założenia, by zmierzyć się z tym problem. Dziś mamy koniec marca.

W związku z tym pytam Pan Ministra:

  1. Jak przebiegają prace nad specustawą?
  2. Czy powstała w ogóle grupa osób, która miała przygotować założenia do prac nad specustawą?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 2055 w sprawie projektu ustawy o wypłacie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu deputatu węglowego dla byłych pracowników czynnych kopalń węgla kamiennego

W odpowiedzi na interpelację nr 2055 Pana Posła Krzysztofa Gadowskiego, skierowaną w dniu 01.04.2016 r. do Ministra Energii, w sprawie projektu ustawy o wypłacie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu deputatu węglowego dla byłych pracowników czynnych kopalń węgla kamiennego, przekazuję odpowiedzi na poniższe pytania.

Jak przebiegają prace nad specustawą?

Prace nad przygotowaniem rozwiązań prawnych, które uregulują zasady realizacji wspomnianego uprawnienia już się rozpoczęły. Z uwagi na historię zmian restrukturyzacyjnych w górnictwie niezbędna jest wnikliwa analiza rozwiązań istniejących oraz możliwości wprowadzenia regulacji zasad dotyczących wypłat deputatów węglowych. Obecnie projekt rozwiązań jest w trakcie konsultacji prawnych.

Czy powstała w ogóle grupa osób, która miała przygotować założenia do prac nad specustawą?

Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, widząc konieczność uregulowania kwestii prawa do deputatu węglowego, powołały zespół złożony z przedstawicieli obu resortów, który pracuje na przygotowaniem projektu ustawy.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski