wtorek, 05 lipiec 2016

Interpelacja nr 3734 i odpowiedź w sprawie przygotowania nowego programu działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce na kolejne lata

Do ministra energii.

Do końca roku 2015 r. obowiązywał w Polsce „Program działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015", przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31.07.2007 r. Program określał kierunki działania sektora górnictwa węgla kamiennego w w/w latach. Stanowił on podstawę do m.in. budowy strategii przez spółki węglowe – producentów węgla kamiennego.

Okres obowiązywania w/w „Programu” zakończył się z dniem 31.12.2015 r.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra:

Na jakim etapie są prace w Ministerstwie Energii związane z przygotowaniem nowego programu działalności górnictwa węgla kamiennego?
Kiedy planowane jest przez rząd przyjęcie programu na kolejne lata?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

Odpowiedź na interpelację nr 3734 w sprawie przygotowania nowego programu działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce na kolejne lata

Wyłoniony po ostatnich wyborach Rząd zastał polskie górnictwo węgla kamiennego w bardzo trudnej sytuacji. Brak płynności finansowej, rosnące zobowiązania, wzrastające koszty produkcji, spadek cen surowców na rynkach europejskich jak i światowych, przy braku podejmowania niezbędnych działań restrukturyzacyjnych powodowało, że musiano podjąć natychmiastowe działania naprawcze, ponieważ niektórym przedsiębiorstwom górniczym groziła upadłość i utrata kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy.

W pierwszej kolejności należało ratować płynność finansową. Podjęto takie działania kolejno w Kompanii Węglowej SA, Katowickim Holdingu Węglowym SA i Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA.

Uprzejmie informuję, że na początku bieżącego roku zwróciłem się do Rad Nadzorczych spółek węglowych o przeprowadzenie audytów. W efekcie, zespoły do ich przeprowadzenia zostały, zgodnie z przepisami prawa, powołane przez Rady Nadzorcze. Prace nad audytami zakończono dotychczas w dawnej Kompanii Węglowej S.A. oraz w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. Ich wyniki posłużą do zaprogramowania działań restrukturyzacyjnych. Jest to jednakże bardzo skomplikowane i trudne, chociażby ze względu na przepisy prawa, w tym przepisy Unii Europejskiej. Wymaga to także czasu i cierpliwości. Pierwsze efekty można będzie ocenić po dłuższym okresie czasu. Po zakończeniu audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., a także po dojściu do docelowej struktury organizacyjnej sektora, rozpoczniemy prace nad programem dla górnictwa węgla kamiennego na następne lata. Jak zapewne Panu Posłowi wiadomo, otwarte pozostaje pytanie jaka pozostała jeszcze część majątku nieprodukcyjnego polskich kopalń powinna trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., a co z tym związane, ilu górników skorzysta z osłon socjalnych jakie umożliwiono przyjmując w styczniu br. nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Dzisiaj możemy mówić już o trochę innej perspektywie funkcjonowania spółek węglowych i dlatego rozpoczęliśmy prace analityczne nad programem. Prace będą dotyczyły takich zagadnień jak rozwój i optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, innowacyjność w górnictwie, inwestycje w nowe złoża czy zwiększenie konkurencyjności krajowej produkcji węgla.

Wyrażam pogląd, że po przeprowadzeniu konsultacji ze stroną społeczną dokument powinien być opracowany do końca roku.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski