wtorek, 06 wrzesień 2016

Interpelacja nr 5205 i odpowiedź w sprawie działań, jakie podjęło Ministerstwo Energii, aby ograniczyć poziom zapasów węgla na zwałach

Do ministra energii.

Jak podaje Katowicki Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - stan zapasów węgla w spółkach węglowych na koniec maja 2016 r. wyniósł 4,7 mln ton.

W nawiązaniu do pytań posłów Platformy Obywatelskiej w czasie debaty sejmowej w dniu 19 lipca 2016 r., w czasie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 722), prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jakie działania na przestrzeni ostatnich 9. miesięcy, podjęło Ministerstwo Energii w porozumieniu z Zarządami Spółek węglowych, w celu zwiększenia poziomu sprzedaży węgla, zalegającego na zwałach przykopalnianych, aby pozyskać środki finansowe, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych spółek?
 2. Jaki jest aktualny stan węgla na zwałach w poszczególnych spółkach węglowych?
 3. Jaki wolumen węgla zalegającego na zwałach (w podziale na poszczególne spółki węglowe), jak informował Wiceminister Energii, jest przedmiotem przeniesienia prawa własności na rzecz m.in. spółek energetycznych, bądź innych podmiotów, a jaki wolumen pozostaje nadal własnością spółek węglowych?
 4. Jaka jest maksymalna pojemność placów składowych (zwałów) w poszczególnych spółkach węglowych i czy aktualne zapasy węgla nie zbliżają się do granicznych poziomów zwałów węglowych?

Zgłaszający: Paweł Bańkowski, Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 5205 w sprawie działań, jakie podjęło Ministerstwo Energii, aby ograniczyć poziom zapasów węgla na zwałach

Odnosząc się bezpośrednio do zadanych pytań:

 1. Jakie działania na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy podjęło Ministerstwo Energii w porozumieniu z Zarządami Spółek, w celu zwiększenia poziomu sprzedaży węgla, zalegającego na zwałach przykopalnianych, aby pozyskać środki finansowe, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych spółek?

W celu zwiększenia poziomu sprzedaży węgla, zarówno z bieżącej produkcji, jak i zalegającego na zwałach, na przestrzeni ostatnich dziewięciu miesięcy podjęto szereg działań marketingowych, skierowanych do klientów na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Najważniejsze działania to:

 • poszukiwanie nabywców na rynkach ościennych głównie w Czechach, Słowacji, Austrii, Niemczech i Ukrainie,
 • pozyskanie nowych klientów oraz utrzymanie dotychczasowych nabywców na rynku krajowym. W ramach ww. przedsięwzięć wskazać należy: 1) organizowanie „Dialogów Technicznych” z potencjalnymi oraz aktualnymi kontrahentami, 2) organizowanie warsztatów szkoleniowo-handlowych wspólnie z Autoryzowanymi Sprzedawcami Węgla, 3) wzmocnienie w strukturach pionu sprzedaży zespołu pracowników, których zadaniem jest pozyskiwanie nowych klientów, 4) rozszerzenie zakresu oferty handlowej, poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowych paliw proekologicznych, 5) rozpoczęcie sprzedaży wybranych sortymentów węgla poprzez sklep internetowy.

Spółki prowadzą także działania handlowe mające na celu upłynnienie zapasów węgla oraz wcześniejsze pozyskanie środków finansowych:

 • zawieranie umów przechowania, których ideą jest wywożenie węgla na składowiska klientów w okresie zmniejszonego popytu, z jednoczesną gwarancją zapłaty w określonym terminie,
 • wprowadzenie promocyjnych cen dla węgli opałowych, zalegających na zwałach, podlegających znacznej degradacji,

- zawieranie umów depozytowych, których ideą jest jak najszybsze pozyskanie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania spółki oraz pozostawienie węgla na składach przykopalnianych,

 • dostosowanie zdolności produkcyjnych zakładów górniczego do możliwości sprzedażowych.

Na pytania 2 – 4 przedstawione zostaną odpowiedzi w odniesieniu do poszczególnych spółek.

 1. Jaki jest aktualny stan węgla na zwałach w poszczególnych spółkach węglowych?
 2. Jaki wolumen węgla zalegającego na zwałach jest przedmiotem przeniesienia prawa własności na rzecz innych podmiotów, a jaki wolumen pozostaje nadal własnością spółki?
 3. Jaka jest maksymalna pojemność placów składowych (zwałów) w spółce i czy aktualne zapasy węgla nie zbliżają się do granicznych poziomów zwałów węglowych?

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Stan węgla na zwałach na dzień 31.07.2016 wynosił 785,7 tys. ton.

W ramach ogólnego wolumenu zapasu przedmiotem przeniesienia prawa własności na rzecz innych podmiotów jest 253,1 tys. ton węgla, pozostała część 532,6 tys. ton jest własnością Spółki. Maksymalna pojemność składów kopalnianych wynosi 2 330 tys. ton.

TAURON Wydobycie S.A.

Stan zapasów na składowiskach węgla na dzień 09.08.2016 w zakładach TAURON Wydobycie S.A. wynosi łącznie 73,4 tys. ton węgla. Maksymalna pojemność placów składowych zgodnie z dokumentacją kopalni wynosi łącznie 105 tys. ton.

Kompania Węglowa S.A.

Stan węgla na składowiskach zewnętrznych spółki (w PGG) na dzień 28.07.2016 r. wynosił 220,8 tys. ton. Posiadany węgiel jest wolny od obciążeń. Spółka nie posiada placów przeznaczonych do składowania węgla.

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka”, ze względu na status spółki publicznej, do czasu publikacji wyników za pierwsze półrocze 2016 r. tj. do 26 sierpnia 2016 r. nie ujawnia stanu zapasów węgla. Na koniec ostatnio raportowanego okresu tzn. po pierwszym kwartale 2016 r. stan zapasów wynosił 379,9 tys. ton. Na zwałach kopalni znajduje się wyłącznie węgiel będący własnością Spółki. Pojemność zwałowiska Kopalni wynosi 327 tys. m3, co odpowiada ok. 360 – 400 tys. ton zgromadzonego węgla zależnie od jego gęstości objętościowej.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Stan węgla na zwałach KWK „Makoszowy” na dzień 08.08.2016 wynosił 185 tys. ton. Kopalnia nie posiada węgla z przedmiotem przeniesionej własności na rzecz innych podmiotów. Cały węgiel znajdujący się na zwałach kopalni jest własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Pojemność zwałów pozwala na zmagazynowanie około 300 tys. ton węgla.

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

Stan fizyczny węgla na składowiskach wewnętrznych kopalń na dzień 31.07.2016 r. wynosił 2 428,3 tys. ton. W stanie ewidencyjnym zapasów węgla na składowiskach wewnętrznych znajduje się węgiel w ilości 159,3 tys. ton stanowiący zabezpieczenie obligacji. Ponadto na składowiskach wewnętrznych kopalń PGG Sp. z o.o. znajduje się węgiel w ilości 1 346,6 tys. ton, będący depozytami klientów (przeniesione prawa własności). Węgiel wolny od obciążeń zalegający na zwałach to wolumen wynoszący 922,4 tys. ton. Maksymalna pojemność placów składowych wynosi ogółem 3 153 tys. ton.

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Aktualnie stan zapasów węgla na zwałach kopalń KHW S.A. (na dzień 01.08.2016 r.) wynosi 1 881,5 tys. ton w tym 730,2 tys. ton węgla zdeponowanego przez nabywców, 1 200,7 tys. ton węgla będącego własnością Spółki (w tym 49,4 tys. ton węgla zeskładowanego u odbiorców, 120 tys. ton zastawu rejestrowego). Maksymalna pojemność składów przykopalnianych wynosi 879 tys. ton.

Węglokoks Kraj S.A.

Wykazane poniżej zwały węgla, zostały zmagazynowane w celu zapewnienia realizacji sprzedaży, której zwiększenie zaplanowane jest na okres od września do grudnia. Stan węgla na zwałach na dzień 11.08.2016 wynosił 334 tys. ton. W ramach ogólnego wolumenu zapasu 317,8 tys. ton jest własnością spółki, pozostała część 16 tys. ton węgla znajduje się w depozycie. Maksymalna pojemność składów kopalnianych wynosi 825 tys. ton.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski