czwartek, 15 wrzesień 2016

Interpelacja nr 5327 i odpowiedź w sprawie unijnego planu Junckera

Do ministra rozwoju.

W ramach unijnego planu Junckera, ogłoszonego w 2014 roku przez przewodniczącego Komisji Europejskiej, w Polsce została przygotowana lista projektów inwestycyjnych. Celem tej „ofensywy inwestycyjnej” przygotowanej przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny ma być przywrócenie wzrostu gospodarczego i walka z bezrobociem oraz poprawa konkurencyjności państw Europy w stosunku do innych kontynentów.

Jak donoszą media, na polskiej liście projektów obecnie znajduje się 47 pozycji z różnych branż. Wszyscy liczymy na to, że po wejściu w życie tych projektów, ich efekty będą widoczne zarówno w poszczególnych regionach jak i w całym kraju.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

Jakie inwestycje wchodzą w skład tych 47 projektów?
Jakie inwestycje będą dotyczyć województwa śląskiego?
Czy lista projektów będzie jeszcze rozszerzana? Jeśli tak, to jaki jest ostateczny termin składania ofert?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 5327 w sprawie unijnego planu Junckera

Pytanie 1: Jakie inwestycje wchodzą w skład 47 projektów?

Odpowiedź: Na przedmiotowej liście projektów zawarto głównie inwestycje przemysłowe, z sektora energetyki, transportu oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska. Na dzień 8 września br. składa się ona z 49 projektów o wartości blisko 83 mld zł. Listę przekazuję w załączeniu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że aktualna wersja listy jest publicznie dostępna. Można znaleźć ją na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju w zakładce Czym się zajmujemy / Plan inwestycyjny dla Europy (Plan Junckera) / EFIS w Polsce. Lista projektów rządowych.

Pytanie 2: Jakie inwestycje będą dotyczyć województwa śląskiego?

Odpowiedź: Obecnie na liście znajdują się cztery inwestycje, które mają być realizowane na obszarze województwa śląskiego:

Budowa klimatyzacji centralnej z wykorzystaniem metanu z pokładów węgla do absorpcyjnego wytwarzania chłodu dla KWK Mysłowice-Wesoła i KWK Murcki-Staszic, realizowana przez Katowicki Holding Węglowy S.A;

Budowa instalacji D4-CTL/F, realizowana przez EkoProHut Sp. z o.o. - Spółkę GK Węglokoksu SA, Huty Łabędy SA;

Budowa Kanału Śląskiego realizowana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

Rozbudowa, modernizacja i automatyzacja stacji LHS realizowana przez PKP LHS sp. z o.o.

Ponadto na liście znajdują się dwa projekty dot. uruchomienia krajowego poolu taborowego dedykowanego dla dalekobieżnych przewozów pasażerskich. Projekty te są przygotowywane przez spółkę Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Dodatkowo na liście znajdują się projekty o zasięgu ogólnokrajowym, np. dotyczące dystrybucji energii elektrycznej lub przewozów kolejowych, które swoim zakresem będą obejmować woj. śląskie.

Pytanie 3: Czy lista projektów będzie jeszcze rozszerzana? Jeśli tak, to jaki jest ostateczny termin składania ofert.

Odpowiedź: Lista ma charakter otwarty i może być rozszerzana. Projekty na listę zgłaszają zainteresowane resorty branżowe. Na poziomie krajowym nie określono ostatecznego terminu aktualizacji listy, jednakże należy mieć na uwadze, iż okres aplikowania do EFIS jest pośrednio ograniczony w czasie regulacjami unijnymi. Aplikacje składa się wprost do Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zgodnie z obecnymi przepisami nie ma daty granicznej aplikowania o środki w ramach EFIS, ale decyzje kredytowe mogą być przyjmowane przez bank najpóźniej do 5 lipca 2019 r.

Na zakończenie uprzejmie informuję, że na ww. stronie internetowej zamieszczono kompletną informację na temat warunków i zasad aplikowania do EFIS. W Ministerstwie Rozwoju funkcjonuje również punkt kontaktowy, który służy pomocą bez względu czy sprawa dotyczy projektów rządowych, samorządowych czy prywatnych. Wszelkie dodatkowe informacje możliwe są do uzyskania pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załącznik:

Lista potencjalnych projektów rządowych do wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (wg. stanu na dzień 8.08.2016 r.)

Załączniki
pos_Gadowski_zal_5327.pdf

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Witold Słowik