czwartek, 15 wrzesień 2016

Interpelacja nr 5550 i odpowiedź w sprawie braku postępu w pracach nad ustawą o wypłacie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu deputatu węglowego dla byłych pracowników kopalń

Do ministra energii.

Deputat węglowy to kwestia, która wzbudza kontrowersje już od wielu lat. Sytuacja zaogniła się w momencie, gdy spółki węglowe popadły w problemy ekonomiczne. Do tego czasu część emerytów i rencistów miała to świadczenie zagwarantowane przez budżet państwa i wypłacane przez ZUS. Wraz z kryzysem, który objął górnictwo poszczególne spółki węglowe zaczęły zawieszać lub likwidować wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu deputatu węglowego.

14.01.2016 r. podczas posiedzenia Sejmu apelowałem o konieczność uporządkowania tej sprawy z uwagi na jej złożoność. Zadałem wówczas konkretne pytanie o plany rządu i prace nad projektem ustawy. Wówczas Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowki powiedział: „mamy intencje, przygotować wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej specustawę, aby objąć jedną regulacją wszystkich uprawnionych”.

Z uwagi na fakt, że minęło kilka miesięcy, a w tej kwestii nic się nie działo złożyłem 1.04 br. interpelację z zapytaniem o prace nad ustawą, która miała za zadanie uregulować kwestię wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu deputatu węglowego dla byłych pracowników kopalń. Z otrzymanej odpowiedzi dowiedziałem się, że: „prace nad przygotowaniem rozwiązań prawnych, które uregulują zasady realizacji wspomnianego uprawnienia już się rozpoczęły”.

W tym samym piśmie padło również zapewnienie, że: „Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, widząc konieczność uregulowania kwestii prawa do deputatu węglowego, powołały zespół złożony z przedstawicieli obu resortów, który pracuje na przygotowaniem projektu ustawy”.

Dzisiaj mamy połowę sierpnia, a rządowego projektu ustawy w tej sprawie dalej nikt nie widział.

9 czerwca br. odbyło się pierwsze czytanie oraz debata nad złożonym przez Związek Zawodowy Górników obywatelskim projektem ustawy dotyczącym wypłaty deputatu węglowego. Choć projekt był ułomny pod względem formalno-prawnym wszystkie kluby poselskie opowiedziały się za jego przesłaniem do komisji.

W trakcie debaty nad tym projektem Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski powiedział, że powołany zespół, o którym wspomniałem wyżej, przygotował stosowny projekt w formie aktu ustawodawczego i obecnie trwają prace z Ministerstwem Finansów nad zabezpieczeniem w budżecie odpowiednich środków.

Padło również pytanie o termin wprowadzenia tej ustawy usłyszeliśmy: „że właściwie to już w tygodniach liczymy. Co prawda czerwiec się rozpoczął, ale, jak mówię półrocze jest tym terminem, kiedy chcemy, aby nasz projekt dołączył do projektu obywatelskiego. Powinniśmy przed nowym budżetem mieć pełny już projekt, biorący pod uwagę szerszy aspekt emerytur związanych z deputatami, powinien on zostać przyjęty, żebyśmy od 1 stycznia 2017 r. w nowym budżecie mogli mieć już te kwestie zagwarantowane”.

Od tego czasu minęły już 2 miesiące, a w kwestii deputatów znowu nic się nie dzieje, a czas ucieka. Do naszych biur poselskich zgłaszają się byli górnicy zainteresowani stanem prac nad ustawą dotyczącą wypłaty ekwiwalentu. Chciałbym zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie, a nawet dniach padły decyzje o przekazaniu kolejnych kopalń do SRK S.A., więc liczba uprawnionych do deputatu stale się zmienia. Tu już nie ma na co czekać, tylko trzeba te sprawę jak najszybciej uporządkować.

Chciałem również Panu Ministrowi przypomnieć, że jeszcze w 2014 r. kiedy trwały rozmowy Zarządu KW S.A. ze stroną społeczną w sprawie likwidacji ekwiwalentu, Pan Minister powiedział: „Jeśli deputat miałby zostać odebrany, to musi nastąpić zrekompensowanie tych deputatów. Trzeba tę kwestie uporządkować. Kilkanaście lat temu deputat został odebrany kolejarzom, ale sprawę uregulowano. Ich uprawnienia reguluje państwo”.

W związku z powyższym pytam Pana Ministra:

  1. Na jakim etapie są prace nad projektem ustawy porządkującej kwestie deputatu węglowego?
  2. Kiedy rząd przekaże stosowny projekt do Sejmu?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 5550 w sprawie braku postępu w pracach nad ustawą o wypłacie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu deputatu węglowego dla byłych pracowników kopalń

Wymóg wynikający z art. 50 ust. 1a, 1b, 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowi, że projekt ustawy powinien określać maksymalny limit wydatków wyrażony kwotowo na zakładany okres wykonywania ustawy we wskazanym zakresie, organ monitorujący wykorzystanie tego limitu oraz stosowane mechanizmy korygujące. W świetle powyższego niezbędna jest wnikliwa analiza rozwiązań oraz możliwości wprowadzenia regulacji zasad dotyczących wypłat deputatów węglowych, co w znaczący sposób wpływa na czas opracowania projektu dokumentu rządowego.

Projekt ustawy, po wpisaniu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zostanie poddany konsultacjom międzyresortowym i publicznym, przesłany do Rady Dialogu Społecznego, a następnie przedłożony na Stały Komitet Rady Ministrów, skąd po rozpatrzeniu zostanie rekomendowany Radzie Ministrów.

Odpowiadający: minister energii Krzysztof Tchórzewski