piątek, 30 grudzień 2016

Interpelacja nr 7830 i odpowiedź w sprawie problemów pracowników likwidowanej KWK JAS-MOS, oczekujących na decyzję ZUS o przyznaniu urlopu górniczego

Do ministra energii.

zgodnie z decyzją właściciela - Ministra Energii i Zarządu JSW S.A. z dniem 1 października 2016 r. rozpoczął się proces likwidacji KWK „Jas-Mos” wchodzącej w skład kopalni zespolonej „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”.

Po ogłoszeniu decyzji o likwidacji kopalni i jej przekazaniu do SRK S.A., część górników, posiadających uprawnienia zdecydowała się przejść na urlopy górnicze lub skorzystać z jednorazowych odpraw pieniężnych w zamian za dobrowolne odejście z pracy. W momencie przekazania kopalni JAS-MOS do SRK S.A. rozpoczęła się procedura przekazywania dokumentów z SRK S.A. do ZUS. W chwili obecnej z informacji, które podają media, SRK przekazała dokumenty do ZUS ponad połowy osób (652) uprawnionych do urlopów górniczych, gdzie czekają na weryfikację i ostateczną decyzje o przyznaniu świadczenia. Około 107 osób jest na urlopach górniczych, reszta wciąż czeka na decyzję.

Zgodnie z informacją podawaną na stronie JSW S.A. górnicy, oczekujący decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia, nie mogą podjąć pracy, ani w SRK, ani w dotychczasowej kopalni. Kto miał taką możliwość wykorzystał zaległy urlop pracowniczy, lub poszedł na L-4. Jednakże przedłużający się czas zwolnień lekarskich, jak niektórzy mówią często „naciąganych”, powoduje wzywanie górników na komisję lekarską przez ZUS, w celu zweryfikowania ich stanu zdrowia. Górnicy nie kryją swojego rozgoryczenia całą tą sytuacją. Nikt nie wziął pod uwagę, że oczekiwanie przeciągnie się, a górnicy nie będą mieli środków na utrzymanie. Z informacji przekazanych przez SRK S.A. średni czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu świadczenia to nawet 2 miesiące.

Można odnieść wrażenie, że całemu procesowi likwidacji kopalni, przekazania do SRK S.A. towarzyszy bałagan. Skoro z góry było wiadomo ilu pracowników będzie korzystać z urlopów górniczych, to ich dokumentacja powinna być przygotowana z odpowiednim wyprzedzeniem. Przecież górnicy nie mogą w nieskończoność przebywać na zwolnieniach lekarskich i czekać aż SRK S.A. wyśle ich papiery do ZUS, by móc je zweryfikować, co też zajmuje odpowiednio długi, przewidziany procedurami czas.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Ilu pracowników ostatecznie zdecydowało się skorzystać z jednorazowych odpraw pieniężnych, a ilu przejść na urlopy górnicze?
Ilu z nich na dzień dzisiejszy ma już decyzję ZUS, a ilu wciąż czeka?
Kto odpowiada za przygotowanie dokumentacji pracowników do ZUS? Dlaczego jeszcze nie przekazano wszystkich dokumentów?
Co z pracownikami którym ZUS po kontroli podważy zwolnienie lekarskie?
Ilu pracowników z kopalni Jas-Mos znalazło zatrudnienie na innych kopalniach należących do JSW S.A., a ilu przeszło do SRK S.A.?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 7830 w sprawie problemów pracowników likwidowanej KWK JAS-MOS, oczekujących na decyzję ZUS o przyznaniu urlopu górniczego

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SRK S.A.) z dniem 1 października 2016 r. nabyła od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW S.A.) zorganizowaną część KWK

„Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” - Ruch „Jas – Mos”. Wraz z zakładem górniczym SRK S.A. przejęła 1600 pracowników, z czego 1185 osób zadeklarowało przejście na urlopy górnicze, 82 osoby na urlopy dla pracowników zakładów mechanicznej przeróbki węgla, a pozostałe 333 osoby postanowiły skorzystać z jednorazowy odpraw pieniężnych. Pozostali pracownicy tj. 1400 osób znalazło zatrudnienie w innych zakładach górniczych w JSW S.A.

Wszystkie wnioski o ustalenie uprawnień do urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla w ilościach wskazanych powyżej zostały przesłane przez SRK SA do Oddziałów Zakładów Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zgodnie z właściwością miejscową adresu zamieszkania pracowników.

Należy również nadmienić, iż dokumenty dotyczące przepracowanych w miesiącu wrześniu dniówek półtorakrotnych (tj. praca w przodkach) zostały przekazane do SRK S.A. po 10 października 2016 r. Dopiero wtedy SRK S.A. mogła dla tej grupy pracowników przesłać komplet dokumentów do ZUS.

Do dnia 5 grudnia 2016 r. SRK S.A. otrzymała z ZUS 807 decyzji zwrotnych, dotyczących ustalenia uprawnień do urlopów górniczych oraz 8 decyzji dotyczących uprawnień do urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Pracownicy dla których SRK S.A. otrzymało już decyzje, sukcesywnie po zakończeniu absencji przechodzą na wnioskowane świadczenia.

Dokumentację pracowników chcących skorzystać z urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla przygotowywały służby kadrowe JSW S.A., natomiast dokumenty przygotowane do ZUS przesyłała sukcesywnie SRK S.A.

Każdy pracownik, który nie ma absencji chorobowej lub któremu ZUS podważy zwolnienie lekarskie ma możliwość dopracowania do czasu otrzymania decyzji ZUS w Oddziale SRK SA - KWK „Jas – Mos “ w Jastrzębiu Zdroju.

SRK S.A. zakłada, że z uwagi na intensywność wpływających w ostatnim okresie decyzji, proces przechodzenia pracowników na urlopy górnicze i urlopy dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla w KWK “Jas – Mos” winien zostać zakończony do 31 grudnia 2016 r. (nie dotyczy do wniosków, które będą musiały być sprostowane lub uzupełnione).

Odpowiadający: Krzysztof Tchórzewski - minister energii