piątek, 10 luty 2017

Interpelacja nr 9166 i odpowiedź w sprawie oferty związanej z zakupem KWK "Makoszowy"

Do ministra energii.

Los kopalni Makoszowy został już przesądzony. Decyzją Ministra Energii rozpoczęto proces likwidacji tej kopalni. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku podejmowane były przez załogę kopalni działania zmierzające do ratowania kopalni. Jednym z tych działań było szukanie inwestorów, którzy kupiliby tę kopalnię od Skarbu Państwa.

Taką ofertę złożyła m.in. w dniu 8 grudnia 2016 r. firma TechFin sp. z o.o. z Zabrza, adresując pismo do Ministra Energii.

W związku z tym proszę o przedstawienie informacji jakie działania podjął Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorz Tobiszowski w tym zakresie?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 9166 w sprawie oferty związanej z zakupem KWK "Makoszowy"

W Ministerstwie Energii, w grudniu 2016 r., odbyły się dwa spotkania z Prezesem Zarządu Techfin Sp. z o.o. w sprawie możliwości przejęcia kopalni KWK „Makoszowy”. Podczas spotkania omówiono konieczność jednorazowego zwrotu całości pomocy publicznej udzielonej KWK „Makoszowy” wraz z odsetkami oraz zapewnienia dalszego finansowania osób, które jeszcze do 2019 r. mają prawo korzystać ze świadczeń zagwarantowanych ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Przekazano również informację na temat warunków, jakie zostały nałożone na Polskę decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2016 r. uznającą dotychczasowe działania państwa jako dozwoloną pomoc publiczną. W odniesieniu do KWK „Makoszowy” określono, że jeśli kopalnia ta miałaby nadal funkcjonować, od stycznia 2017 r. nie mogłaby otrzymywać dopłat z dotacji budżetowej.

Przedstawione warunki nie były zadowalające dla firmy Techfin Sp. z o.o.

Następnie, tym razem w rozmowie telefonicznej, firma Techfin Sp. z o.o. wyraziła gotowość jednorazowej wpłaty udzielonej pomocy publicznej. Ministerstwo Energii poinformowało, że jeżeli zostanie złożona formalna oferta zawierająca nazwę inwestora/kupującego wraz z właściwymi dokumentami potwierdzającymi jego tożsamość, zabezpieczenie formalne (blokada środków, weksel zabezpieczony lub inny potwierdzający wypłacalność dokument), wypis z rejestru działalności i inne dokumenty niezbędne do weryfikacji nabywcy, wtedy Minister Energii rozważy możliwość podjęcia rozmów. Taka oferta jednak nie wpłynęła.

Odpowiadający: Grzegorz Tobiszowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Energii