czwartek, 16 marzec 2017

Interpelacja nr 10317 i odpowiedź w sprawie wydarzeń pod siedzibą Katowickiego Holdingu Węglowego SA

Do ministra energii.

9 lutego br. w siedzibie Katowickiego Holdingu Węglowego odbyło się spotkanie zarządu spółki ze stroną społeczną. Jego celem było przedstawienie przez zarząd przedstawicielom organizacji związkowych treści propozycji porozumienia dotyczącego fuzji KHW S.A. i Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Zarząd poprosił organizacje związkowe o przedstawienie swoich uwag, by móc rozpocząć rozmowy nad konkretnymi punktami porozumienia.

Związki zawodowe odrzuciły jednak przedstawioną im propozycję porozumienia. Związkowcy wyraźnie podkreślają, że w porozumieniu są zawarte zapisy, które nie chronią pracowników. Nie zgadzają się również, by porozumienie zawierało zapisy o tym, które kopalnie i kiedy mają być likwidowane. Kolejne rozmowy odbyły się w dniu 15 lutego br. i również nie zakończyły się podpisaniem porozumienia w sprawie połączenia KHW S.A. i PGG sp. z o.o.

Obecnie w holdingu trwa spór zbiorowy w związku z niewypłaceniem „czternastki” w terminie. Pracownicy protestują również przeciw uzależnieniu wypłaty pozostałej części „czternastki” od uzyskania porozumienia w kwestii fuzji KHW i PGG. Wyraźnie podkreślają, że to nic innego jak tylko szantaż.

Ponadto 9 lutego br. pod siedzibą KHW doszło do przepychanek górników z oddziałami policji. Użyto gazu łzawiącego i zatrzymano kilka osób.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Na jakim etapie znajduje się porozumienie dotyczące fuzji KHW S.A. i PGG sp. z o.o.?
  2. Dlaczego uwarunkowuje się wypłatę pozostałej części „czternastki” od podpisania porozumienia?
  3. Co było powodem użycia gazu łzawiącego przez policję przeciwko górnikom pod siedzibą spółki?
  4. Co było powodem okupacji siedziby spółki przez górników?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 10317 w sprawie wydarzeń pod siedzibą Katowickiego Holdingu Węglowego SA

W dniu 1 marca br. doszło do podpisania porozumienia, na mocy którego możliwa będzie sprzedaż wybranych aktywów KHW S.A. do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., planowana na dzień 1 kwietnia 2017 r. Porozumienie, poza Zarządami obu spółek, zostało podpisane przez przedstawicieli wszystkich związków zawodowych funkcjonujących w KHW S.A. Transakcja sprzedaży określonych aktywów Spółki ma na celu m.in. ochronę miejsc pracy oraz wdrożenie rozwiązania gwarantującego stabilność zatrudnienia pracowników Spółki w strukturach PGG Sp. z o.o. oraz zapewni funkcjonowanie i stabilizację kopalń KHW S.A. oraz pozyskanie środków na inwestycję.

Wypłata tzw. „czternastki” dla pracowników KHW S.A. miała nastąpić na początku lutego br. Jednakże trudna sytuacja i wysoki stan zadłużenia Spółki uniemożliwił jej wypłatę w całości we wskazanym terminie. Jej pierwsza rata – po 1000 zł netto – została przelana na konta pracowników w dniu 3 lutego br. i była maksymalną kwotą, jaką można było przeznaczyć na ten cel, bez ryzyka naruszenia płynności finansowej KHW S.A., zakładając równocześnie terminową wypłatę wynagrodzeń za styczeń 2017 r., która miała nastąpić do dnia 10 lutego br. Pozostała wypłata „czternastki” była możliwa dopiero po uzyskaniu niezbędnego finansowania i zawarcia stosownych porozumień w zakresie dot. połączenia KHW S.A. z PGG Sp. z o.o. Rozmowy w tym temacie toczyły się pomiędzy Zarządem Spółki a przedstawicielami organizacji związkowych, przy udziale Pana Krzysztofa Tchórzewskiego

– Ministra Energii oraz Pana Grzegorza Tobiszowskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, w trakcie których ustalono termin wypłaty pozostałej części „czternastki” na dzień 3 marca br. Jednakże jednym z warunków było zawarcie przedtem porozumienia dotyczącego zgody organizacji związkowych KHW S.A. na włączenie Spółki do PGG Sp. z o.o.

Odnosząc się do pytania Pana Posła dotyczącego powodu użycia gazu łzawiącego przez policję przeciwko górnikom pod siedzibą Spółki, informuję, że powodem tym była próba wtargnięcia grupy agresywnych demonstrantów do budynku siedziby KHW S.A.

Część przedstawicieli organizacji związkowych uczestniczących w spotkaniu w dniu 6 lutego br. z Zarządem Spółki i Kierownictwem Ministerstwa Energii, po jego zakończeniu pozostała w siedzibie Spółki, żądając natychmiastowej wypłaty „czternastki” bez stawiania jakichkolwiek warunków. Górnicy postanowili pozostać na miejscu do czasu rozpoczęcia kolejnego spotkania, zaplanowanego na czwartek 9 lutego br. z przedstawicielami Ministerstwa Energii i Zarządu Spółki, po którym opuścili siedzibę Zarządu KHW S.A.

Odpowiadający: Krzysztof Tchórzewski - minister energii