czwartek, 16 marzec 2017

Interpelacja nr 10318 i odpowiedź w sprawie przyszłości kopalni Sośnica

Do ministra energii.

Jeszcze rok temu kopalnia Sośnica należąca do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. przynosiła jej największe straty. Pojawiły się wówczas głosy o jej przeniesieniu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i likwidacji. W sierpniu 2016 r. podpisano jednak porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem PGG sp. z o.o. Ustalono wówczas, że jeżeli do końca stycznia 2017 r. kopalnia osiągnie dodatni wynik finansowy pozostanie w strukturach PGG, w przeciwnym wypadku trafi do SRK.

Tym samym odpowiedzialność za przyszłość kopalni została zrzucona na jej pracowników. Załoga „Sośnicy” stanęła jednak na wysokości zadania i dzięki swojej mobilizacji zrealizowała program naprawczy i już dziś wiadomo, że poprawiła swój wynik.

Dziś mamy już drugą połowę lutego i brak jednoznacznych decyzji co do losu kopalni Sośnica. Czy po raz kolejny górnicy zostali oszukani?

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Jaki jest wynik kopalni Sośnica na koniec stycznia 2017 r.?
  2. Czy kopalnia będzie likwidowana, trafiając do SRK S.A., czy pozostanie w strukturach PGG sp. z o.o.?
  3. Kiedy Minister zamierza ostatecznie poinformować górników o losie ich kopalni?

Zgłaszający: Krzysztof Gadowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 10318 i odpowiedź w sprawie przyszłości kopalni Sośnica

W dniu 1 marca br. zakończono trudne negocjacje ze stroną społeczną w sprawie połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. Podpisane porozumienie ma decydujący wpływ na dalsze losy kopalń należących do tych spółek, w tym również na przyszłość KWK „Sośnica”.

Ostateczna decyzja o ewentualnym wniesieniu KWK „Sośnica” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. powinna zostać podjęta do połowy 2018 r. Uzależniona ona będzie od osiąganych wyników ekonomicznych oraz oceny warunków technicznych. Sytuacja ekonomiczna zakładu ma być monitorowana cały czas, a jej oceny wystawiane co kwartał. Obecnie sygnały dotyczące zrealizowania programu naprawczego i poprawy wyników kopalni są pozytywne.

Odpowiadający: Krzysztof Tchórzewski - minister energii