piątek, 29 lipiec 2016

Interpelacja nr 4898 i odpowiedź w sprawie wpływów z podatku od niektórych instytucji finansowych

Do ministra finansów.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o wpływach z podatku od niektórych instytucji finansowych do budżetu państwa w okresie od lutego, tzn. od początku obowiązywania nowego podatku, do końca czerwca 2016 r.

Proszę o szczegółowe przedstawienie kwot, jakie z tytułu podatku wpłaciły poszczególne instytucje.

Zgłaszający: Izabela Leszczyna

 

Odpowiedź na interpelację nr 4898 w sprawie wpływów z podatku od niektórych instytucji finansowych

Zgodnie z szacunkowymi danymi o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń – czerwiec 2016 r. dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych na koniec czerwca 2016 r. wyniosły 1.400,7 mln zł. Równocześnie informuję, że dochody z tego tytułu realizowane są począwszy od marca br., gdyż ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 68) weszła w życie 1 lutego br., zaś art. 8 ust. 1 tej ustawy nakłada na podatników obowiązek rozliczania tego podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. Oznacza to, że podatek za miesiąc luty br., czyli pierwszy miesiąc obowiązywania ww. ustawy, został wpłacony do budżetu państwa w marcu br.

W odniesieniu do prośby o przedstawienie kwot, jakie z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych wpłaciły poszczególne instytucje, informuję, że nie jest możliwe udostępnianie takich informacji, gdyż zgodnie z art. 293 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) objęte są one tajemnicą skarbową.

Odpowiadający: Wiesław Janczyk - sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów