czwartek, 01 czerwiec 2017

Interpelacja nr 12607 w sprawie nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. 

Szanowna Pani Minister,

jestem bardzo zaniepokojona planami wprowadzenia zmian w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Zwiększenie limitu dzieci na jednego opiekuna z 8 do 10, oraz zlikwidowanie wymogu utworzenia osobnych sal do spania, co prawda zwiększy dostępną powierzchnię, ale jednocześnie może w istotny sposób zagrażać bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi małego dziecka. Choć problem braku miejsc w żłobkach jest wyraźnie dostrzegalny, to obniżenie standardów opieki nie jest tu stanowczo dobrym rozwiązaniem. 

Nawet jeżeli 2,5 letnie dziecko w pewnych kwestiach jest już samodzielne, to wciąż wymaga szczególnej pomocy i opieki. Proponowane przez ministerstwo standardy dziesięcioro dzieci na jednego opiekuna obniża także poczucie bezpieczeństwa, a co się z tym wiąże, uniemożliwia najmłodszym prawidłowy, harmonijny rozwój. 

Obecnie w żłobkowych grupach jest nawet do 40 dzieci. Panuje hałas i gwar dlatego tym bardziej niewyobrażalny jest pomysł, by nawet podczas snu najmłodsi nie mogli skorzystać z osobnego pomieszczenia. Proponowane przez państwa rozwiązanie zagraża bezpieczeństwu dzieci.

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister następujące pytanie:

Dlaczego Ministerstwo chce zmienić ustawę regulującą funkcjonowanie żłobków w taki sposób, iż naraża ona dzieci na niewystarczającą opiekę, zagrożenie bezpieczeństwa i znacząco pogarsza warunki pracy?

Z poważaniem,

Posłanka Elżbieta Gapińska