czwartek, 01 czerwiec 2017

Interpelacja nr 12569 w sprawie rzekomego uratowania Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni

Do Prezesa Rady Ministrów. 

Szanowna Pani Premier,

w trakcie sejmowej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla kierowanego przez Panią rządu, w dniu 07.04.2017 r., użyła Pani słów: „uratowaliśmy Stocznię Marynarki Wojennej poprzez jej zakup przez Polską Grupę Zbrojeniową”.

Wierzę, że zgodzi się Pani z tezą, że uratowanie Stoczni oznacza doprowadzenie tego przedsiębiorstwa do stanu umożliwiającego jego samodzielne funkcjonowanie na rynku, w długim okresie. 

Wydaję się oczywistym, że sam zakup Stoczni przez podmiot zależny od PGZ S.A. nie daje podstaw do tak daleko idącego stwierdzenia. 

Ponadto media donoszą o problemach związanych ze sfinalizowaniem tej transakcji. Jedna z gazet podała, że syndyk może nie zwrócić wadium przekazanego przez Grupę w wysokości ponad 22 mln zł i że „realny jest wariant, w którym wadium zostaje przejęte, a stocznia znów trafia na sprzedaż”.

W związku z przedstawioną wyżej sytuacją proszę o odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

  1. Czy podtrzymuje Pani opinię o uratowaniu Stoczni Marynarki Wojennej?
  2. Jeżeli tak, to jak ocenia Pani aktualną sytuację i plany rozwoju tej firmy?
  3. Czy transakcja zakupu Stoczni przez podmiot zależny od PGZ S.A. została rzeczywiście dokonana?
  4. Co zamierza Pani uczynić, aby pomóc gdyńskiemu portowi w uzyskaniu dostępu do terenów kupionych od SMW w trakcie poprzedniej kadencji, niezbędnych do budowy obrotnicy, kluczowej dla jego dalszego rozwoju?

 

Z poważaniem, 
Tadeusz Aziewicz 
Norbert Obrycki