czwartek, 01 czerwiec 2017

Interpelacja nr 12208 w sprawie podwyżek dla nauczycieli

Do ministra edukacji narodowej. 

Szanowna Pani Minister, 

mając w pamięci Pani obietnice dotyczące podwyżek dla nauczycieli, zwracamy się prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

  1. Kiedy zostanie przedstawiony plan podnoszenia pensji nauczycielom? Mija bowiem kolejny termin wskazany przez Panią Minister (miał to być początek kwietnia, później połowa tego miesiąca, w efekcie kwiecień się kończy) 
  2. Jakie kwoty zostały wynegocjowane dla nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego? 
  3. Czy plan ten został uzgodniony z Ministrem odpowiedzialnym za stan finansów państwa? 
  4. Czy ogłaszając w mediach zamiar wprowadzenia podwyżek konsultowała je Pani Minister z Ministrem Rozwoju lub Premier, czy bez tych uzgodnień zagrała Pani na emocjach nauczycieli, którzy mieli podjąć decyzję o strajku przeciwko wprowadzanej reformie edukacji? 
  5. Od kiedy podwyżki dla nauczycieli zostaną wprowadzone w życie? 

 

Mając nadzieję, ze doniesienia medialne mijają się z prawdą, prosimy Panią Minister o szczegółowe wyjaśnienia. 

Urszula Augustyn, Magdalena Kochan, Izabela Katarzyna Mrzygłocka. 
Odpowiedź na interpelację nr 12208 

Warszawa, 26-05-2017

Szanowny Panie Marszałku,

składam na Pana ręce odpowiedź na interpelację Posłanek na Sejm RP Pani Urszuli Augustyn, Pani Magdaleny Kochan oraz Pani Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie podwyżek dla nauczycieli.

Szanowne Panie Posłanki,

Minister Edukacji Narodowej dostrzega fakt, iż nauczyciele są grupą zawodową, która wykonuje pracę o szczególnej roli i wymaga szczególnego uregulowania jej statusu zawodowego, odpowiednio do rangi tego zawodu. Istotnym elementem statusu zawodowego nauczycieli jest wynagrodzenie, które bezspornie powinno być zapewnione na godziwym poziomie. 

W ustawie budżetowej na 2017 r. podwyższona została kwota bazowa dla nauczycieli, co wiąże się z pierwszą od 2012 r. waloryzacją płac, która skutkuje od dnia 1 stycznia 2017 r. wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 1,3%. 

Ponadto, zgodnie z informacją przedstawioną 28 kwietnia br. w trakcie konferencji prasowej Ministra Edukacji Narodowej, na najbliższe trzy lata planowany jest 15% wzrost wynagrodzenia nauczycieli. Skala planowanej na 2018 r. podwyżki dla nauczycieli odzwierciedlona zostanie w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.

 

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia uprzejmie proszę Panie Poseł o ich przyjęcie.  Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzenna Drab