czwartek, 01 czerwiec 2017

Zmiany dotyczące realizacji polityki spójności na lata 2014-2020

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotowuje zmiany dotyczące realizacji polityki spójności na lata 2014-2020. Część rozwiązań będzie stanowiło ułatwienie dla beneficjentów, jednak PiS zamierza zwiększyć kompetencje wojewody w tym zakresie.  "Platformę Obywatelską niepokoi fakt, że do procesu realizacji tych projektów włącza się przedstawiciela rządu - wojewodę, który uzyska znaczący wpływ na kontrolowanie i monitorowanie projektów" - powiedział po posiedzeniu Gabinetu Cieni Cezary Grabarczyk. 
Tym rozwiązaniem rząd będzie próbował ingerować w realizacje projektów finansowanych ze środków unijnych, co szczególnie zaniepokoiło samorządy. 

 

Media