×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157684654503676&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

środa, 07 czerwiec 2017

Ocena propozycji rządu dotyczących zmian w systemach wsparcia rodzin

Gabinet Cieni krytycznie ocenił propozycje rządu zawarte w „Projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin”. Jesteśmy przeciwni proponowanym przez rząd zmianom dotyczącym opieki żłobkowej. Rada Ministrów proponuje, by w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi wieku do 3 lat, zmienić zapis dotyczący liczby dzieci przypadającej na jednego opiekuna. Zgodnie z propozycją, wychowawca mógłby mieć pod opieką 10 dzieci, a nie jak dotychczas 8. PiS tłumaczy, że taka zmiana zwiększy liczbę miejsc w żłobkach, jednak naszym zdaniem takie działanie przede wszystkim stanowi zagrożenie dla najmłodszych. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, Platforma Obywatelska nie może poprzeć takich zmian.

Kontrowersyjny jest dla nas także zapis mówiący o wprowadzeniu dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka, wymogu ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica, wykluczy on z grupy świadczeniobiorców 500+ duża grupę rodziców, którzy samotnie sprawują opiekę nad dzieckiem. Jednocześnie przypominamy, że Platforma Obywatelska zapowiedziała wprowadzenie 500+ na każde dziecko.   

Krytycznie podchodzimy także do propozycji, która mówi o przeniesieniu koordynacji świadczeń z Urzędów Marszałkowskich do Urzędów Wojewódzkich. To oznaczać miałoby automatyczne przeniesienie pracowników z jednego urzędu do drugiego. Taka propozycja jest dla nas nie do przyjęcia. 

 

Media

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157684654503676{/gallery}