czwartek, 08 czerwiec 2017

PO składa wniosek do NIK o przeprowadzenie kontroli w sprawie Puszczy Białowieskiej

Platforma Obywatelska składa wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w resorcie środowiska w zakresie legalności oraz zalecanych przez ministra środowiska działań w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Kontrola NIK miałby dotyczyć oceny: decyzji wydanej przez Ministerstwo Środowiska ws. prac wykonywanych w Puszczy Białowieskiej, pod kątem przestrzegania unijnych przepisów z dyrektywy ptasiej i siedliskowej; wykonywania zobowiązań, wynikających z wpisania Puszczy Białowieskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz działań podejmowanych przez resort środowiska w zakresie udostępniania informacji publicznej dotyczącej sytuacji w Puszczy Białowieskiej.

Stanisław Gawłowski podkreślił, że działania ministra środowiska Jan Szyszki w sprawie Puszczy Białowieskiej są "skandaliczne, szkodliwe i rujnujące" dla Puszczy Białowieskiej. "Przez 600 lat udawało się chronić Puszczę Białowieską - mimo zmian granic, wojen - przed działaniem człowieka. To się zmieniło ponad rok temu, dochodzi tam do skandalicznych działań" - zauważył przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zdaniem posła, działania resortu środowiska rujnują obraz Polski za granicą. Poseł zaznaczył, że działanie resortu środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej, to "niszczenie ostatniego pierwotnego lasu w Europie".

Posłanka Gabriela Lenartowicz powiedziała, że w czwartek w Puszczy Białowieskiej miały miejsce "dantejskie" sceny. "Policja, na wezwanie Lasów Państwowych, blokuje działania organizacji pozarządowych, które usiłują zablokować monstrualny sprzęt do masowej wycinki starodrzewia" - mówiła. Jak dodała, pojawia się pytanie, czy w Polsce policja służy tylko do pacyfikacji bezbronnych obywateli, co jest skandaliczne.

kp po/pap