×

Ostrzeżenie

JFile::read: Nie można otworzyć pliku: https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&photoset_id=72157689033918305&format=json&media=photos&per_page=20&api_key=ff830b97edbcfa60ca075226da0c915c&nojsoncallback=1&extras=date_upload,date_taken,owner_name,original_format,last_update,tags,o_dims,views,media,path_alias,url_sq,url_t,url_s,url_m,url_o.

poniedziałek, 18 wrzesień 2017

Gabinet Cieni o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Gabinet Cieni na swoim posiedzeniu 13 września 2017 r. przedyskutował rządową propozycję podwyższenia płacy minimalnej do 2100 złotych. Wskazane zostały dwa problemy związane z rządową propozycją:

- forsowana przez rząd propozycja nie została zaakceptowana w ramach Rady Dialogu Społecznego – sprzeciwiali się jej przedstawiciele pracodawców. Tego typu praktyki są sprzeczne z tradycją wprowadzoną przez rząd PO – PSL. W latach 2008 – 2015 płaca minimalna w Polsce została podniesiona aż o 100%, jednak każdorazowo udawało się wprowadzać podwyżki w porozumieniu z pracodawcami, zachowując równowagę między interesami pracowników i stanem konkurencyjności gospodarki

- jak podkreślił Gabinet Cieni, rząd PiS nadal nie wprowadził zabezpieczeń umożliwiających zwalczanie patologii w zatrudnieniu. Chodzi np. o sytuacje, w których pracownicy są zmuszani do „wypożyczania” sprzętu potrzebnego do pracy, za które to wypożyczenie nieetyczni pracodawcy potrącają spore sumy, de facto obniżając wysokość wypłacanego wynagrodzenia poniżej oficjalnego poziomu płacy minimalnej. Wprowadzenia takich zabezpieczeń od dawna domaga się Platforma Obywatelska.

Gabinet Cieni ocenił także rządowy projekt powołania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ma to być specjalny podmiot, za pomocą którego szkoły w Polsce będą podłączane do szerokopasmowego internetu (inicjatywa znana pod hasłem „100 MB/s dla szkół na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”).

Gabinet Cieni zwrócił uwagę na szereg mankamentów tej inicjatywy. Wbrew nazwie, projekt nie gwarantuje, że wszystkie polskie szkoły będą w 2018 roku podłączone do szerokopasmowego internetu. W rzeczywistości cała akcja potrwa co najmniej do 2020 roku. Dodatkowo, projekt wiąże się z dużym obciążeniem budżetu państwa (1,6 mld złotych w kolejnych latach) i jednocześnie dużymi, szacowanymi na setki milionów złotych zyskami koncernów telefonicznych, które będą faktycznymi wykonawcami przyłączenia szkół do internetu. Na marginesie warto podkreślić, że proponowane przyłączenie nie będzie wystarczająco szybkie – 100 MB/s to prędkość przesyłu, którą operatorzy oferują w domach. Na potrzeby całej szkoły taka szybkość przesyłu może być za mała, by w pełni korzystać np. z dostępu do materiałów wideo wysokiej jakości, jednocześnie w kilku klasach, na kilkudziesięciu stanowiskach naraz. 

Gabinet Cieni odnotował też głosy niezależnych od rządów ekspertów, którzy wytykają rządowemu projektowi przekazanie zbyt dużych kompetencji dla NASK. Istnieje też ryzyko, że projekt rządowy zostanie zakwestionowany przez Komisję Europejską, która znajdzie w nim elementy niedozowlonej pomocy publicznej (w tym przypadku: dla prywatnych operatorów telefonii).

Gabinet Cieni podkreślił też, że ten projekt rządowy nie mógłby być zrealizowany bez wcześniejszych inwestycji w sieć internetową w Polsce, przeprowadzonych dzięki pieniądzom europejskim wynegocjowanym przez rząd PO – PSL (Program operacyjny Polska Cyfrowa).

Gabinet cieni zajął się propozycją nowelizacji Ordynacji podatkowej, wprowadzającej możliwość uzyskiwania przez firmy zaświadczeń o niezaleganiu kontrahentów z należnościami podatkowymi. Istota nowego rozwiązania polega na tym, że kontrahent mógłby uzyskiwać takie informacje bez zgody zainteresowanego podatnika (dziś takie zaświadczenia są możliwe, ale tylko, jeśli na udzielenie informacji zgodzi się przedsiębiorca/przedsiębiorstwo, którego ta informacja dotyczy).

Gabinet Cieni sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. W jego ocenie, propozycja zbyt daleko ingeruje w obszar tajemnicy przedsiębiorstwa. Gabinect Cieni przypomina, że zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorstwo jest w sporze prawnym z urzędem skarbowym odnośnie zobowiązań podatkowych – nie raz zdarza się, że taki spór rozstrzyga przed niezawisłym sądem na swoją korzyść. Jaką jednak informację Urząd Skarbowy udzielałby, do momentu prawomocnego zakończenia tego sporu? Możliwość ewentualnych nadużyć jest zbyt duża, by móc takie rozwiązanie zaakceptować.

Gabinet Cieni zapoznał się także ze wstępną informacją na temat oczekiwanej reformy szkolnictwa wyższego. Gabinet Cieni uznaje ten obszar za priorytetowy i odniesie się do rządowych propozycji w tym zakresie po ich oficjalnym przedstawieniu.

Media

Galeria

{gallery}https://www.flickr.com/photos/platformaobywatelskarp/albums/72157689033918305{/gallery}